Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie oddziaływań magnetycznych w monokryształach i mikrokryształach związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych typu d

2011/03/B/ST5/01035

Słowa kluczowe:

związki międzymetaliczne oddziaływania magnetyczne struktura krystaliczna i elektronowa materiały magnetokaloryczne chłodzenie magnetyczne

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Talik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 180 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Generator tranzystorowy wysokiej częstotliwości 15 kW firmy TERMETAL. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Czochralski method for crystal growth of reactive intermetallics IF: 0,531
  Autorzy:
  E.Talik and M. Oboz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124(2), strony: 340-343), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.340 - link do publikacji
 2. Influence of nickel on electronic structure and magnetic properties in Gd7Pd3-xNix IF: 1,825
  Autorzy:
  E. Talik, A. Guzik, M. Oboz, J. Kusz, P. Zajdel, M. Zubko
  Czasopismo:
  Philosophical Magazine (rok: 2016, ), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/14786435.2016.1154620 - link do publikacji
 3. Magnetocaloric and Hopkinson effects in slowly and rapidly cooled Gd7Pd3 IF: 0,64
  Autorzy:
  E. Talik, A. Guzik, M. Oboz, P. Zajdel, G. Ziółkowski
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2016, tom: 107, strony: 44632), Wydawca: Hanser
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111318 - link do publikacji
 4. Magnetic and transport properties of Gd7-xYxPd3 (x = 0-6) system IF: 2,39
  Autorzy:
  E. Talik, M. Oboz, J. Kusz, A. Winiarski, W. Hofmeister
  Czasopismo:
  Journal Alloys and Compounds (rok: 2014, tom: 582, strony: 718-729), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2013.08.084 - link do publikacji
 1. Efekt Hopkinsona w związku GdPd2Ni
  Autorzy:
  Ewa Talik, Monika Oboz, Adam Guzik
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Magnetocaloric and Hopkinson effects in slowly and rapidly cooled Gd7Pd3
  Autorzy:
  M. Oboz, E. Talik, A. Guzik, P. Zajdel, G. Ziółkowski
  Konferencja:
  5th European Conference on Crystal Growth (rok: 2015, ), Wydawca: Italian Association of Crystallography (AIC) and the European Network of Crystal Growth (ENCG)
  Data:
  konferencja 09-11.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Comparison of magnetic properties of the monocrystalline and microcrystalline Gd7Pd3 compound
  Autorzy:
  M. Oboz, E. Talik, G. Ziółkowski, A. Winiarski
  Konferencja:
  17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów
  Data:
  konferencja 11-16.08.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Crystal and electronic structure and magnetic properties of Gd7Pd3 xNix intermetallics
  Autorzy:
  E. Talik, A. Guzik, M. Oboz, J. Kusz, P. Zajdel, M. Zubko
  Konferencja:
  5th European Conference on Crystal Growth (rok: 2015, ), Wydawca: Italian Association of Crystallography (AIC) and the European Network of Crystal Growth (ENCG)
  Data:
  konferencja 09-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana