Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrody funkcjonalne o odnawialnej i modyfikowanej powierzchni dla woltamperometrii

2011/03/B/ST5/02713

Słowa kluczowe:

woltamperometria elektrody odnawialne elektrody o modyfikowanej powierzchni czujniki biomimetyczne elektroanaliza śladów

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bogusław Baś 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 320 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko badawcze z 4 -kanałowym potencjostatem i z multipleksowanym systemem naboru danych. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Komputer przenośny (laptop). Za kwotę 9 000 PLN
 3. Stacjonarny zestaw komputerowy klasy PC. Za kwotę 3 000 PLN
 4. Pompa dozująca Dosino Metrohm z jednostką sterującą. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Application of genetic algorithm for baseline optimization in standard addition voltammetry IF: 2,672
  Autorzy:
  Łukasz Górski, Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś, Władysław W. Kubiak
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2012, tom: 684, strony: 38-46), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2012.08.014 - link do publikacji
 2. Unsupervised pattern recognition methods in ciders profiling based on GCE voltammetric signals IF: 3,391
  Autorzy:
  Małgorzata Jakubowska, Wanda Sordoń, Filip Ciepiela
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2016, tom: 203, strony: 476-482), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2016.02.112 - link do publikacji
 3. Application of a Partial Least Squares Regression for the Determination of Nanomolar Concentrations of Scandium in the Presence of Nickel by Adsorptive Stripping Voltammetry IF: 2,817
  Autorzy:
  Małgorzata Jakubowska, Robert Piech, Łukasz Górski
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2013, tom: 25(7), strony: 1727-1733), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201300020 - link do publikacji
 4. Voltammetric classification of ciders with PLS-DA IF: 3,545
  Autorzy:
  Łukasz Górski, Wanda Sordoń, Filip Ciepiela, Władysław W. Kubiak, Małgorzata Jakubowska
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2016, tom: 146, strony: 231-236), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2015.08.027 - link do publikacji
 5. Application of bismuth bulk annular band electrode to determination of ultratrace concentration of thallium(I) by stripping voltammetry IF: 4,529
  Autorzy:
  Krystian Węgiel, Katarzyna Jedlińska, Bogusław Baś
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2016, tom: 310, strony: 199-206), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2016.02.036 - link do publikacji
 6. Automatic baseline correction in voltammetry IF: 4,086
  Autorzy:
  Łukasz Górski, Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 136, strony: 195-203), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2014.05.076 - link do publikacji
 7. Deviations from bilinearity in multivariate voltammetric calibration models IF: 3,969
  Autorzy:
  Jakubowska Małgorzata, Górski Łukasz, Piech Robert
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2013, tom: 138(22), strony: 6817-6825), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3an01386c - link do publikacji
 8. New electrochemical sensor with the renewable silver annular band working electrode: Fabrication and application for determination of selenium(IV) by cathodic stripping voltammetry IF: 4,287
  Autorzy:
  Bogusław Baś, Katarzyna Jedlińska, Krystian Węgiel
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2014, tom: 49, strony: 79-82), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Principal components – based techniques in voltammetric determination of caffeic, syringic and vanillic acids IF: 2,138
  Autorzy:
  Filip Ciepiela, Wanda Sordoń, Małgorzata Jakubowska
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2016, tom: 28, strony: 546-554), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201500203 - link do publikacji
 10. The renewable bismuth bulk annular band working electrode: Fabrication and application in the adsorptive stripping voltammetric determination of nickel(II) and cobalt(II) IF: 4,513
  Autorzy:
  Bogusław Baś, Krystian Węgiel, Katarzyna Jedlińska
  Czasopismo:
  Analytica Chimica Acta (rok: 2015, tom: 881, strony: 44-53), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aca.2015.05.005 - link do publikacji
 11. The renewable glassy carbon annular band electrode in a highly sensitive normal pulse voltammetric determination of paracetamol with continuous wavelet transformation IF: 3,777
  Autorzy:
  Bogusław Baś, Anna Bugajna, Małgorzata Jakubowska, Witold Reczyński, Agata Smalec
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 99, strony: 190-197), Wydawca: Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2013.03.122 - link do publikacji
 12. A Highly Sensitive Method for Determination of Monobutyltin in Aqueous Media by Stripping Voltammetry at a Renewable Silver Amalgam Annular Band Electrode IF: 2,817
  Autorzy:
  Ewa Niewiara
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2013, tom: 25(8), strony: 2007-2014), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201300218 - link do publikacji
 13. New voltammetric sensor based on the renewable bismuth bulk annular band electrode and its application for the determination of palladium(II) IF: 4,504
  Autorzy:
  Bogusław Baś, Krystian Węgiel, Katarzyna Jedlińnska
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 178, strony: 665–672), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.08.047 - link do publikacji
 1. Czujnik multielektrodowy – perspektywy zastosowania w wotamperometrii stripingowej
  Autorzy:
  Katarzyna Jedlińska, Krystian Węgiel, Bogusław Baś
  Książka:
  Elektrochemia stosowana (rok: 2015, tom: 1, strony: 44886), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "AKAPIT" Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Pierścieniowa elektroda bizmutowa - przykłady zastosowania w woltamperometrii stripingowej
  Autorzy:
  Krystian Węgiel, Katarzyna Jedlińska, Bogusław Baś
  Książka:
  Elektrochemia stosowana (rok: 2015, tom: 1, strony: 99-109), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "AKAPIT" Kraków
  Status:
  Opublikowana
 3. Automatyczny algorytm generacji i odejmowania tła w oznaczaniu niklu oraz kobaltu techniką DPV
  Autorzy:
  Łukasz Górski, Katarzyna Jedlińska, Bogusław Baś, Władysław W. Kubiak, Małgorzata Jakubowska
  Książka:
  Problemy współczesnej elektrochemii (rok: 2014, tom: 1, strony: 117-125), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "AKAPIT" Kraków
  Status:
  Opublikowana
 4. Kalibracja metodą PLS w woltamperometrycznym oznaczaniu kwasu kawowego, syryngowego oraz waniliowego
  Autorzy:
  Filip Ciepiela, Wanda Sordoń, Łukasz Górski, Małgorzata Jakubowska
  Książka:
  Elekrochemia stosowana (rok: 2015, tom: 1, strony: 141-154), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "AKAPIT" Kraków
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie algorytmu genetycznego w modelowaniu linii bazowej w woltamperometrii
  Autorzy:
  Łukasz Górski, Władysław W. Kubiak, Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowska
  Książka:
  Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki (rok: 2014, tom: 1, strony: 145-150), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
  Status:
  Opublikowana