Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka podłoża molekularnego wybranych RAS-opatii w populacji polskiej

2011/03/N/NZ2/00516

Słowa kluczowe:

Szlak sygnałowy Ras/MAPK zespół Noonan NS zespół sercowo-twarzowo-skórny CFCS zespół Costello CS zespół LEOPARD LS gen PTPN11 gen SOS1 gen RAF1 gen KRAS gen NRAS gen HRAS gen BRAF gen MAP2K1 gen MAP2K2 białko SHP2 białka Ras mutacja analiza molekularna MLPA mikromacierz aCGH sekwencjonowanie nowej generacji NGS choroby mitochondrialne proces fosforylacji oksydacyjnej OXPHOS

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału
 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Pelc 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 145 662 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny typu notebook. Za kwotę 4 300 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Is diagnosing cardio-facio-cutaneous (CFC) syndrome still a challenge? Delineation of the phenotype in 15 Polish patients with proven mutations, including novel mutations in the BRAF gene
  Autorzy:
  Ciara E.*, Pelc M.*, Jurkiewicz D., Kugaudo M., Gieruszczak-Białek D., Skórka A., Posmyk R., Jakubiuk-Tomaszuk A., Cieślikowska A., Chrzanowska K., Jezela-Stanek A., Krajewska-Walasek M.
  Czasopismo:
  Eur.J.Med.Genet. (rok: 2015, tom: Vol. 58, Nr 1, strony: s. 14-20), Wydawca: Elsevier Masson SAS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmg.2014.11.002 - link do publikacji
 2. Novel substitutions in patients with a RASopathy phenotype: pathogenic mutations or benign polymorphisms?
  Autorzy:
  M. Pelc, E. Ciara, S. Łuczak, M. Kugaudo, M. Jędrzejowska, A. Cieślikowska, A. Jakubiuk-Tomaszuk, J. Trubicka, D. Piekutowska-Abramczuk, D. Jurkiewicz, P. Kowalski, M. Borucka-Mankiewicz, K. Chrzanowska, M. Krajewska-Walasek
  Czasopismo:
  Eur.J.Hum.Genet. (rok: 2013, tom: Vol.21, Suppl.2, strony: s.112), Wydawca: nature publishing group
  Status:
  Opublikowana
 3. RASopathy syndromes in Polish patients: a molecular study of Noonan, Cardiofaciocutaneous and Costello syndromes
  Autorzy:
  Pelc M., Ciara E., Łuczak S., Tańska A., Trubicka J., Jurkiewicz D., Kucharczyk M., Kugaudo M., Gieruszczak-Białek D., Skórka A., Jędrzejowska M., Cieślikowska A., Iwanowski P., Piekutowska-Abramczuk D., Kowalski P., Borucka-Mankiewicz M., Chrzanowska K., Krajewska-Walasek M.
  Czasopismo:
  Eur.J.Hum.Genet. (rok: 2014, tom: Vol.22, Supl.1, strony: s. 226), Wydawca: nature publishing group
  Status:
  Opublikowana
 4. Recombinant growth hormone therapy in a girl with costello syndrome: a 4-year observation
  Autorzy:
  Blachowska E., Petriczko E., Horodnicka-Józwa A., Skórka A., Pelc M., Małgorzata Krajewska-Walasek M., Walczak M.
  Czasopismo:
  Ital.J.Pediatr. (rok: 2016, tom: 42, strony: 10), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13052-015-0209-4 - link do publikacji
 5. The significance of RIT1 mutations in the etiology of Noonan syndrome: phenotype-genotype correlations in Polish patients
  Autorzy:
  Pelc M., Ciara E., Kugaudo M., Jurkiewicz D., Piekutowska-Abramczuk D., Trubicka J., Chrzanowska K., Krajewska-Walasek M.
  Czasopismo:
  Eur.J.Hum.Genet. (rok: 2015, tom: Vol. 23, Supl.1, strony: 230), Wydawca: nature publishing group
  Status:
  Opublikowana
 6. Clinical variability in a family with a novel SOS1 variant correlating with Noonan syndrome phenotype
  Autorzy:
  Chrzanowska K., Pelc M., Kugaudo M., Ciara E., Wiszniewski W., Krajewska-Walasek M.
  Czasopismo:
  Eur.J.Hum.Genet. (rok: 2015, tom: Vol. 23, Supl.1, strony: 226), Wydawca: nature publishing group
  Status:
  Opublikowana
 7. Mitochondrial DNA defects in Ras/MAPK disorders - does an association exist?
  Autorzy:
  M. Pelc, E. Ciara, P. Kowalski, K. Iwanicka-Pronicka, D. Piekutowska-Abramczuk, P. Halat, D. Jurkiewicz, J. Trubicka, D. Siestrzykowska, P. Stawinski, R. Płoski, K. Chrzanowska, E. Pronicka, M. Krajewska-Walasek
  Czasopismo:
  J Inherit Metab Dis (rok: 2016, tom: 39 (Suppl 1), strony: S280), Wydawca: Springer International Publishing AG and Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism
  Status:
  Opublikowana
 8. Phenotypic consequences and the malignancy risk in familial Noonan syndrome due to a rare p.S427G RAF1 mutation
  Autorzy:
  Pelc M., Ciara E., Jezela-Stanek A., Krajewska-Walasek M.
  Czasopismo:
  Genetic Counseling (rok: 2016, tom: Vol. 27,. No 3, strony: 325-333), Wydawca: Editions Medicine et Hygiene
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. A lethal outcome of Costello syndrome due to a novel pathogenic variant in the HRAS gene - a case report
  Autorzy:
  M. Pelc, A. Skórka, E. Ciara, D. Jurkiewicz, D. Piekutowska-Abramczuk, J. Trubicka, P. Halat, K. Chrzanowska, M. Krajewska-Walasek
  Konferencja:
  13th International Congress of Human Genetics (ICHG2016) (rok: 2016, ), Wydawca: International Congress of Human Genetics
  Data:
  konferencja 3-7 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. The second case of Noonan syndrome phenotype due to a rare p.S427G germline mutation in RAF1 with no occurrence of a malignant tumor
  Autorzy:
  M. Pelc, E. Ciara, S. Łuczak, J. Trubicka, D. Piekutowska-Abramczuk, D. Jurkiewicz, P. Kowalski, M. Borucka-Mankiewicz, K. Chrzanowska, M. Krajewska-Walasek
  Konferencja:
  Third International Meeting on Genetic Syndromes of the Ras/MAPK Pathway: Towards a Therapeutic Approach (rok: 2013, ), Wydawca: RASopathies network
  Data:
  konferencja 2-4 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Charakterystyka wybranych RAS-opatii w populacji polskiej – podsumowanie badań nad zespołami Noonan, Sercowo-Twarzowo-Skórnym oraz Costello
  Autorzy:
  Pelc M., Ciara E., Łuczak S., Jurkiewicz D., Kugaudo M., Skórka A., Jezela-Stanek A., Gieruszczak-Białek D. ,Jędrzejowska M., Cieślikowska A., Iwanowski P., Kucharczyk M., Trubicka J., Piekutowska-Abramczuk D., Kowalski P., Borucka-Mankiewicz M., Chrzanowska K., Krajewska-Walasek M.
  Konferencja:
  VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Data:
  konferencja 8-10 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Heterogenność kliniczna i molekularna pacjentów z zespołem LEOPARD
  Autorzy:
  M. Pelc, E. Ciara, A. Brodzikowska-Pytel, M. Kugaudo, A. Jezela-Stanek, A. Cieślikowska, S. Łuczak, J. Trubicka, D. Piekutowska-Abramczuk, D. Jurkiewicz, P. Kowalski, M. Borucka-Mankiewicz, K. Chrzanowska, M. Krajewska-Walasek
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana