Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach).

2011/03/D/NZ9/03601

Słowa kluczowe:

dekstryny mikroorganizmy jelitowe żywność otyłość zespół metaboliczny

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Renata Barczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 291 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2015-08-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna (z wyposażeniem). Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. The effect of dietary fibre preparations from maize starch on the growth and activity of bacterial strains belonging to the phyla Firmicutes, Bacteroidetes, and Actinobacteria IF: 1,595
  Autorzy:
  Renata Barczynska, Katarzyna Slizewska, Mieczyslaw Litwin, Mieczyslaw Szalecki, Janusz Kapusniak
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63, strony: 261-266), Wydawca: The Journal of the Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1068 - link do publikacji
 2. Dextrins from maize starch as substances activating the growth of Bacteroidetes and Actinobacteria simultaneously inhibiting the growth of Firmicutes, responsible for the occurrence of obesity IF: 2,368
  Autorzy:
  Renata Barczynska, Janusz Kapusniak, Mieczyslaw Litwin, Katarzyna Slizewska, Mieczyslaw Szalecki
  Czasopismo:
  Plant Foods for Human Nutrition (rok: 2016, tom: 71, strony: 190-196), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11130-016-0542-9 - link do publikacji
 3. Effects of potato dextrin on the composition and metabolism of the gut microbiota in rats fed standard and high-fat diets IF: 3,144
  Autorzy:
  Renata Barczynska, Adam Jurgoński Katarzyna Slizewska, Jerzy Juśkiewicz, Janusz Kapusniak
  Czasopismo:
  Journal of Functional Foods (rok: 2017, tom: 34, strony: 398-407), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jff.2017.05.023 - link do publikacji
 4. Intestinal Microbiota, Obesity and Prebiotics IF: 0,697
  Autorzy:
  R. Barczynska, K. Bandurska, K. Slizewska, M. Litwin, M. Szalecki, Z. Libudzisz, J. Kapusniak
  Czasopismo:
  Polish Journal of Microbiology (rok: 2015, tom: 64 (2), strony: 93-100), Wydawca: POLISH SOCIETY OF MICROBIOLOGISTS
  Status:
  Opublikowana
 5. A corn starch dextrin changes intestinal microbiota and its metabolic activity in rats fed a basal and high-fat diet IF: 2,463
  Autorzy:
  Renata Barczynska, Adam Jurgoński, Katarzyna Slizewska, Jerzy Juśkiewicz, Janusz Kapusniak
  Czasopismo:
  Journal of the Science of Food and Agriculture , Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Złożona
 6. Intestinal microorganisms and their activity in obese children IF: 1,521
  Autorzy:
  Renata Barczynska, Mieczyslaw Litwin, Katarzyna Slizewska, Mieczyslaw Szalecki, Agnieszka Berdowska, Katarzyna Bandurska
  Czasopismo:
  Folia microbiologica , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 7. Dextrins from potato starch as substances activating the growth of Bacteroidetes and Actinobacteria simultaneously inhibiting the growth of Firmicutes, responsible for the occurrence of obesity
  Autorzy:
  Renata Barczyńska, Janusz Kapuśniak, Mieczysław Litwin, Katarzyna Śliżewska, Mieczysław Szalecki, Agnieszka Berdowska, Katarzyna Bandurska
  Czasopismo:
  Journal of Nutritional Ecology and Food Research (rok: 2014, tom: 2, strony: 44934), Wydawca: Copyright © 2014 American Scientific Publishers All rights reserved Printed in the United States of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1166/jnef.2014.1098 - link do publikacji
 8. Mikrobiota jelitowa i prebiotyki – znaczenie u niemowląt i dzieci
  Autorzy:
  Renata Barczyńska
  Czasopismo:
  Standardy Medyczne pediatria (rok: 2014, tom: 11, strony: 711-719), Wydawca: Media press
  Status:
  Opublikowana
 9. The effect of dietary fiber preparations from potato starch on the growth and activity of bacterial strains belonging to the phyla Firmicutes, Bacteroidetes, and Actinobacteria IF: 3,574
  Autorzy:
  Renata Barczynska, Katarzyna Slizewska, Mieczyslaw Litwin, Mieczyslaw Szalecki, Arkadiusz Zarski, Janusz Kapusniak
  Czasopismo:
  Journal of Functional Foods (rok: 2015, tom: 19, strony: 661-668), Wydawca: Elsevier, ScienceDirect
  Status:
  Opublikowana
  Doi: