Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały kompozytowe dla optoelektroniki molekularnej

2011/03/B/ST5/01495

Słowa kluczowe:

przełączniki molekularne efekt PEPS bramki logiczne fotoelektrochemia optoelektronika polimery przewodzące

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Konrad Szaciłowski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 981 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-20

Zakończenie projektu: 2015-09-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Alizarin complexone: an interesting ligand for designing TiO2-hybrid nanostructures IF: 2,966
  Autorzy:
  Y. di Iorio, K. Szaciłowki, M.A. Grela
  Czasopismo:
  New J. Chem. (rok: 2013, tom: 37, strony: 969-976), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Lead molybdate – a promising material for optoelectronics and photocatalysis IF: 4,726
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek,ab Kacper Pilarczyk,cd Tomasz Tokarski,b Marta Łapczy´nska,e Michał Paciaf and Konrad Szaciłowski*bd
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C (rok: 2015, tom: 3, strony: 2614–2623), Wydawca: Royel Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4tc02750g - link do publikacji
 3. NOVEL, MICROWAVE ASSISTED ROUTE OF SYNTHESIS OF BINARY OXIDE SEMICONDUCTING PHASES – PbMoO4 AND PbWO4 IF: 0,431
  Autorzy:
  P. Kwolek, T. Tokarski, T. Łokcik, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Arch. Metal. Mater. (rok: 2013, tom: 58, strony: 217-222), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/v10172-012-0176-3 - link do publikacji
 4. Optical signal demultiplexing and conversion in thefullerene–oligothiophene–CdS system IF: 2,112
  Autorzy:
  Kornelia Lewandowska, Agnieszka Podborska, Przemysław Kwolek, Tae-Dong Kim,Kwang-Sup Lee, Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 319, strony: 285-290), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.07.005 - link do publikacji
 5. Synaptic behaviour in an optoelectronic device based on semiconductor-nanotube hybrid IF: 4,493
  Autorzy:
  K. Pilarczyk, A. Podborska, M. Lis, M. Kawa, D. Migdal and K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 6. Photoelectrochemistry of n-type antimony sulfoiodide nanowires IF: 3,821
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Kacper Pilarczyk, Tomasz Tokarski, Justyna Mech, Jakub Irzmański and Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2015, tom: 26, strony: 105710), Wydawca: Institute of Physics Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/26/10/105710 - link do publikacji
 7. Supramolecular assemblies of semiconductor quantum dots and a bis(bipyridinium) derivative: luminescence quenching and aggregation phenomena† IF: 2,562
  Autorzy:
  M. Oszajca, C. Lincheneau, M. Amelia, M. Baroncini, S. Silvi, K. Szaciłowski, A. Credi
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 29847-29854), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra03259d - link do publikacji
 8. TiO2–anthraquinone hybrids: from quantumchemical design to functional materials IF: 4,726
  Autorzy:
  J. Mech, K. Mech and K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C (rok: 2015, tom: 3, strony: 4148-4155), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5tc00256g - link do publikacji
 9. Tuning of electronic properties of fullerene-oligothiophene layers IF: 3,302
  Autorzy:
  Kornelia Lewandowska, Kacper Pilarczyk, Agnieszka Podborska, Tae-Dong Kim, Kwang-Sup Lee, and Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  Appl. Phys. Lett. (rok: 2015, tom: 106, strony: 41602), Wydawca: Americal Inatitute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4906867 - link do publikacji
 10. A three-valued photoelectrochemical logic device realising accept anything and consensus operations IF: 6,843
  Autorzy:
  M. Warzecha, M. Oszajca, K. Pilarczyk, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2015, tom: 51, strony: 3559-3561), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cc09980j - link do publikacji
 11. BixLa1-xVO4 solid solutions: tuning of electronic properties via stoichiometry modifications IF: 6,233
  Autorzy:
  P. Kwolek, K. Pilarczyk, T. Tokarski, K. Lewandowska, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2014, tom: 6, strony: 2244-2254), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3nr05871a - link do publikacji
 12. Redox characterization of semiconductors based on electrochemical measurements combined with UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy IF: 3,829
  Autorzy:
  Elżbieta Świętek, Kacper Pilarczyk, Justyna Derdzińska, Konrad Szaciłowski, Wojciech Macyk
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2013, tom: 15, strony: 14256-14261), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cp52129j - link do publikacji
 13. The deposition of gold nanoparticles onto activated carbon IF: 0,431
  Autorzy:
  W. Jaworski, B. Streszewski, K. Szaciłowski, K. Pacławski
  Czasopismo:
  Srchiver of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 899-903), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0152 - link do publikacji
 14. Synthesis and properties of ZnTe and ZnTe/ZnS core/shell semiconductor nanocrystals
  Autorzy:
  C. Lincheneau, M. Amelia, M. Oszajca, A. Boccia, F. D'Orazi, M. Madrigale, R. Zanoni, R. Mazzaro, L. Ortolani, V. Morandi, S. Silvi, K. Szaciłowski, A. Credi
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C (rok: 2014, tom: 2, strony: 2877-2886), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3tc32385d - link do publikacji
 15. Ground and excited state properties of alizarin and its isomers IF: 3,532
  Autorzy:
  J. Mech, M.A, Grela, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2014, tom: 103, strony: 202-213), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2013.12.009 - link do publikacji
 16. Photoelectrochemistry of n-type bismuth oxyiodide IF: 3,777
  Autorzy:
  P. Kwolek, K. Szaciłowski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 104, strony: 448-453), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Unconventional computing realized with hybrid materials exhibiting the PEPS effect
  Autorzy:
  Kacper Pilarczyk, Przemysław Kwolek, Agnieszka Podborska, Sylwia Gawęda, Marek Oszajca and Konrad Szaciłowski
  Książka:
  Advances in Unconventional Computing , Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Unconventional molecular scale logic devices
  Autorzy:
  M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski
  Książka:
  Handbook of ogranic materials for optical and (opto)electronic devices. Properties and applications (rok: 2013, tom: 1, strony: 654-675), Wydawca: Woodhead Publishing
  Status:
  Opublikowana