Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regioselektywna addycja 1,4 i 1,6 nukleofili siarkowych, tlenowych i azotowych do ubogich w elektrony sprzężonych dienów.

2011/03/D/ST5/05766

Słowa kluczowe:

addycja hetero-Michaela sprzężone dieny związki heterocykliczne

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Kowalczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 323 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Enantioselective conjugate addition of aliphatic thiols to divergently activated electron poor alkenes and dienes IF: 2,817
  Autorzy:
  Rafał Kowalczyk , Aleksandra J. Wierzba , Przemysław J. Boratynski, Julia Bąkowicz
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2014, tom: 70, strony: 5834-5842), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2014.06.035 - link do publikacji
 2. Organocatalytic asymmetric addition of aliphatic thiols to nitro olefins and nitrodienes IF: 2,115
  Autorzy:
  Rafał Kowalczyk, Anna E. Nowak, Jacek Skarżewski
  Czasopismo:
  Tetrahedron: Asymmetry (rok: 2013, tom: 24, strony: 505-514), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetasy.2013.03.007 - link do publikacji
 3. Stereoselective thia-Michael 1,4-Addition to Acyclic 2,4-Dienones and 2-En-4-ynones IF: 6,453
  Autorzy:
  Rafał Kowalczyk, Przemysław J. Boratyński
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis and Catalysis (rok: 2016, tom: 358, strony: 1289-1295), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.201501138 - link do publikacji
 4. Potent covalent inhibitors of bacterial urease identified by activity-reactivity profiling IF: 2,486
  Autorzy:
  Katarzyna Macegoniuk , Rafał Kowalczyk , Anna Rudzińska, Mateusz Psurski, Joanna Wietrzyk, Łukasz Berlicki
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (rok: 2017, tom: 27, strony: 1346-1350), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmcl.2017.02.022 - link do publikacji
 5. Site and stereoselectivity in sulfa-Michael addition to equivocally activated conjugated dienes IF: 3,84
  Autorzy:
  Rafał Kowalczyk, Przemysław J. Boratyński, Aleksandra J. Wierzba, Julia Bąkowicz
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 66681-66686), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra09631f - link do publikacji