Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza ekspresji genów kodujących rodzinę transformujących czynników wzrostu (TGF-B) u trzody chlewnej w oocytach oraz jajnikach w stanach fizjologicznych i patologicznych

2011/03/N/NZ4/00305

Słowa kluczowe:

trzoda chlewna oocyt cysty janikowe folikulogeneza

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ5_2: Etiologia chorób zwierząt
 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Rybska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 70 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2014-06-20

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Expression and cellular distribution of INHA and INHB before and after in vitro cultivation of porcine oocytes isolated from follicles of different size. IF: 2,44
  Autorzy:
  Kempisty B Jackowska M, Wozna M, Antosik P, Piotrowska H, Zawierucha P, Jaskowski J M., Nowicki M, Brüssow KP, Bukowska D
  Czasopismo:
  Journal of Biomedicine and Biotechnology, (rok: 2012, tom: 2012, 742829, strony: 44934), Wydawca: Journal of Biomedicine and Biotechnology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2012/742829 - link do publikacji
 2. Morphogenesis-related gene-expression profile in porcine oocytes before and after in vitro maturation IF: 1,053
  Autorzy:
  Budna J, Chachuła A, Kaźmierczak D, Rybska M, Ciesiółka S, Bryja A, Kranc W, Borys S, Żok A, Bukowska D, Antosik P, Bruska M, Brüssow KP, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B.
  Czasopismo:
  Zygote (rok: 2017, tom: 25(3), strony: 331-340), Wydawca: Cambrige University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S096719941700020X. - link do publikacji
 3. Expression of genes associated with BMP signaling pathway in porcine oocytes before and after IVM - a microarray approach IF: 2,849
  Autorzy:
  Budna J, Rybska M, Ciesiółka S, Bryja A, Borys S, Kranc W, Wojtanowicz-Markiewicz K, Jeseta M, Sumelka E, Bukowska D, Antosik P, Brüssow KP, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B.
  Czasopismo:
  Reproductive Biology and Endocrinology (rok: 2017, tom: 15(1):43, strony: 44935), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12958-017-0261-6 - link do publikacji
 4. Rola cytokin z rodziny TGF-ß w procesie folikulogenezy, oogenezy oraz dojrzewaniu oocytów u ssaków IF: 0,161
  Autorzy:
  Marta Rybska, Bartosz Kempisty, Sylwia Ciesiółka, Hanna Piotrowska, Paweł Antosik, Dorota Bukowska, Michał Nowicki, Jędrzej M. Jaśkowski
  Czasopismo:
  Medycyna Weterynaryjna (rok: 2015, tom: 71 (7), strony: 412-417), Wydawca: Oficyna Wydawnicza PTNW w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 5. Genes of cellular components of morphogenesis in porcine oocytes before and after IVM. IF: 3,1
  Autorzy:
  Budna J, Bryja A, Celichowski P, Kahan R, Kranc W, Ciesiółka S, Rybska M, Borys S, Jeseta M, Bukowska D, Antosik P, Brüssow KP, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B.
  Czasopismo:
  Reproduction (rok: 2017, tom: 154, strony: 535–545), Wydawca: Reproduction
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1530/REP-17-0367 - link do publikacji
 6. "Bone Development" Is an Ontology Group Upregulated in Porcine Oocytes Before In Vitro Maturation: A Microarray Approach. IF: 2,236
  Autorzy:
  Budna J, Bryja A, Celichowski P, Kranc W, Ciesiółka S, Borys S, Rybska M, Kolecka-Bednarczyk A, Jeseta M, Bukowska D, Antosik P, Brüssow KP, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B.
  Czasopismo:
  DNA and Cell Biology (rok: 2017, tom: 36(8), strony: 638-646), Wydawca: Mary Ann Liebert, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/dna.2017.3677 - link do publikacji
 1. Lab-on-a-chip spectrophotometric field of quality" assessment of dog oocytes.
  Autorzy:
  P. Śniadek, R. Walczak, J. Dziuban, M. Woźna, M. Rybska, D. Bukowska, J. Jaśkowski
  Konferencja:
  The 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Chemical and Biological Microsystem Society, cat. nr 13CBMS-0001
  Data:
  konferencja 27-31 pażdziernik
  Status:
  Opublikowana