Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Małocząsteczkowe związki cytoprotekcyjne - struktura oraz fizykochemiczna i biomedyczna charakterystyka polikarboksylanowych związków koordynacyjnych

2011/03/D/ST5/05920

Słowa kluczowe:

małocząsteczkowe związki cytoprotekcyjne polikarboksylanowe związki koordynacyjne kinetyka analiza termiczna kalorymetria

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Wyrzykowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 341 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Structure, physicochemical and biological properties of new complex salt of aqua-(nitrilotriacetato-N,O,O',O'')-oxidovanadium(IV) anion with 1,10-phenanthrolinium cation IF: 3,444
  Autorzy:
  A. Tesmar, I. Inkielewicz-Stępniak, A. Sikorski, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, P. Zięba, J. Pranczk, T. Ossowski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2015, tom: 152, strony: 53–61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2015.08.002 - link do publikacji
 2. Binding of Cu(II) ions to peptides studied by fluorescence spectroscopy and isothermal titration calorimetry IF: 2,353
  Autorzy:
  J. Makowska, K. Żamojć , D. Wyrzykowski, D. Uber, M. Wierzbicka, W. Wiczk, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2016, tom: 153, strony: 451–456), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2015.08.016 - link do publikacji
 3. Physicochemical and Biological Properties of Oxovanadium (IV), Cobalt (II) and Nickel (II) Complexes with Oxydiacetate Anions IF: 1,608
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, A. Kloska, J. Pranczk, A. Szczepańska, A. Tesmar, D. Jacewicz, B. Pilarski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Biological Trace Element Research (rok: 2015, tom: 164, strony: 139-149), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12011-014-0170-x - link do publikacji
 4. Physicochemical properties of ternary oxovanadium(IV) complexes with oxydiacetate and 1,10-phenanthroline or 2,2'-bipyridine. Cytoprotective activity in hippocampal neuronal HT22 cells IF: 2,689
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Joanna Pranczk, Krzysztof Żamojć, Patrycja Zięba, Aleksandra Tesmar, Dagmara Jacewicz, Tadeusz Ossowski, Lech Chmurzyński
  Czasopismo:
  BioMetals (rok: 2015, tom: 28, strony: 307-320), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10534-015-9828-x - link do publikacji
 5. The kinetics of substitution reaction of oxydiacetate and thiodiacetate copper(II) complexes with 1,10-phenanthroline and 2,2'-bipyridine IF: 1,191
  Autorzy:
  J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Journal of chemical Sciences , Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s12039-015-0952-5 - link do publikacji
 6. Kinetics of aquation of [Co (ODA)(H2O)3] induced by Fe (III) IF: 1,329
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, J. Pranczk, N. Sobolewska, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 224-228), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0027 - link do publikacji
 7. Investigations of coordinating properties of oxydiacetate and thiodiacetate anions towards Zn2+ ions in solutions IF: 1,687
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, I. Anusiewicz, B. Pilarski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2013, tom: 405, strony: 163–168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2013.05.033. - link do publikacji
 8. Investigations of ternary complexes of Co (II) and Ni (II) with thiodiacetate anion and 1, 10-phenanthroline or 2, 2'-bipyridine in aqueous solutions IF: 1,329
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, J. Pranczk, D. Jacewicz, A. Tesmar, B. Pilarski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 369-375), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0048 - link do publikacji
 9. Investigations of ternary complexes of Co(II) and Ni(II) with oxydiacetate anion and 1,10 phenanthroline or 2,2'-bipyridine in solutions IF: 1,167
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, J. Pranczk, D. Jacewicz, A. Tesmar, B. Pilarski, L. Chmurzyński
  Czasopismo:
  Central European Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 12, strony: 107-114), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11532-013-0353-x - link do publikacji
 1. Badania trwałości termodynamicznej kompleksu cynku(II) z jonem diglikolanowym
  Autorzy:
  D. Wyrzykowski, B. Pilarski, D. Jacewicz, J. Pranczk, A. Tesmar, L. Chmurzyński
  Książka:
  Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2013, tom: 1, strony: 424-426), Wydawca: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii
  Status:
  Opublikowana
 2. Mimetyki dysmutazy ponadtlenkowej
  Autorzy:
  J. Pranczk, D. Jacewicz, D. Wyrzykowski, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2013, tom: XXXI, strony: 301-308), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza: praca zbiorowa / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Charakterystyka flawonoidów i ich znaczenie jako antyoksydantów małocząsteczkowych
  Autorzy:
  A. Tesmar, D. Wyrzykowski, D. Jacewicz, J. Pranczk, L. Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2014, tom: XXXII, strony: 349 - 361), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 4. Wanad - właściwości chemiczne i biologiczne
  Autorzy:
  Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Krzysztof Żamojć, Aleksandra Tesmar, Joanna Pranczk, Lech Chmurzyński
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2014, tom: XXXIII, strony: 33 - 42), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana