Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

CacyBP/SIP jako nowa fosfataza w ścieżkach przekazywania sygnału związanych z proliferacją i różnicowaniem komórek

2011/03/B/NZ1/00595

Słowa kluczowe:

CacyBP/SIP fosfatazy szlak kinaz MAP różnicowanie proliferacja regulacja ekspresji genów mikromacierze

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Filipek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 845 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2016-08-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z wyposażeniem. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Wytrząsarka z inkubatorem. Za kwotę 33 000 PLN
 3. Spektrofotometr. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Calcyclin binding protein/Siah-1 interacting protein is a Hsp90 binding chaperone IF: 3,057
  Autorzy:
  A. Góral, P. Bieganowski, W. Prus, Ł. Krzemień-Ojak, B. Kądziołka, H. Fabczak, A. Filipek
  Czasopismo:
  PLOS one (rok: 2016, tom: 11, strony: e0156507), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0156507 - link do publikacji
 2. MAP kinase p38 is a novel target of CacyBP/SIP phosphatase IF: 3,196
  Autorzy:
  Agnieszka M. Topolska‑Wos, Sara Rosinska, Anna Filipek
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-017-2404-7 - link do publikacji
 3. CacyBP/SIP – structure and variety of functions IF: 4,381
  Autorzy:
  A.Topolska-Woś, W. Chazin, A. Filipek
  Czasopismo:
  Biochem Biophys Acta - General subjects (rok: 2016, tom: 1860, strony: 79–85), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Dimerization and phosphatase activity of CacyBP/SIP: the influence of oxidative stress IF: 5,043
  Autorzy:
  A. Topolska-Woś, S. Shell, E. Kilańczyk, R. Szczepanowski, W. Chazin, A. Filipek
  Czasopismo:
  The FASEB Journal (rok: 2015, tom: 29, strony: 1711-1724), Wydawca: Federation of American Societies for Experimental Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1096/fj.14-264770 - link do publikacji
 5. Regulation of CacyBP/SIP expression by NFAT1 transcription factor IF: 2,781
  Autorzy:
  Beata Kądziołka, Wiesława Leśniak, Anna Filipek
  Czasopismo:
  Immunobiology (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. S100A6 – focus on recent developments IF: 2,71
  Autorzy:
  Leśniak W, Wilanowski T, Filipek A.
  Czasopismo:
  Biological Chemistry (rok: 2017, tom: nd, strony: nd), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Złożona
 7. Stress-dependent changes in the CacyBP/SIP interacting protein S100A6 in the mouse brain IF: 3057
  Autorzy:
  K. Bartkowska, I. Swiatek, A. Aniszewska, E. Jurewicz, K. Turlejski, A. Filipek, R. Djavadian
  Czasopismo:
  PLOS one (rok: 2017, tom: 12, strony: e0169760), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
 1. Studies on the regulation of CacyBP/SIP gene expression
  Autorzy:
  Kądziołka B, Leśniak W, Filipek A.
  Konferencja:
  48 Zjazd PTBioch, Toruń (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica Vol. 60 (1)/Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 2-5.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. The influence of NFAT transcription factor on CacyBP/SIP gene expression
  Autorzy:
  Kądziołka B, Leśniak W, Filipek A.
  Konferencja:
  FEBS-EMBO Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: FEBS Journal 281/Wiley Online Library
  Data:
  konferencja 30.08-04.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of CacyBP/SIP phosphatase on gene expression in colon cancer HCT116 cells
  Autorzy:
  Kądziołka B, Dębski K, Leśniak W, Filipek A.
  Konferencja:
  I BIO Kongres (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica Vol. 61 (1)/Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 9-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. The CacyBP/SIP protein - a novel regulator of the Hsp90 chaperone
  Autorzy:
  Góral A, Bieganowski P, Prus W, Krzemień-Ojak Ł, Kądziołka B, Fabczak H, Filipek A.
  Konferencja:
  EMBO Conference "Cellular Signalling and Cacner Therapy" (rok: 2016, ), Wydawca: EMBO Conference
  Data:
  konferencja 27-31.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Expression of CacyBP/SIP gene in colon cancer HCT116 and neuroblastoma NB2a cells
  Autorzy:
  Kądziołka B, Leśniak W, Filipek A.
  Konferencja:
  40th FEBS Congres (rok: 2015, ), Wydawca: FEBS Journal Vol. 282/Wiley Online Library
  Data:
  konferencja 4-9.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Regional and cellular distribution of CacyBP/SIP target, S100A6, in the mouse brain and its response to stress
  Autorzy:
  Bartkowska K, Turlejski K, Swiatek I, Jurewicz E, Filipek A, Djavadian R.
  Konferencja:
  10th FENS Forum of Neuroscience (rok: 2016, ), Wydawca: FENS
  Data:
  konferencja 2-6.07.2016
  Status:
  Opublikowana