Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium - badania "in-situ"

2011/03/D/ST8/04106

Słowa kluczowe:

mikroskopia orientacji materiały heksagonalne TEM SEM rekrystalizacja

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Bieda-Niemiec 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 451 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2016-12-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stolik grzewczy do skaningowego mikroskopu elektronowego z możliwością pochyłu do badań EBSD. Za kwotę 190 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Characterization of Precipitates in Aluminium Alloy 6013 after Cold-Rolling and Annealing IF: 0,525
  Autorzy:
  M.Bieda, A. Jarzębska
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2016, tom: 130, strony: 988-990), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.988 - link do publikacji
 2. Orientation Mapping and In Situ Annealing Applied for Characterization of Changes in Aluminium Alloys after Deformation IF: 0,525
  Autorzy:
  M. Bieda
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2016, tom: 130, strony: 979-981), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.979 - link do publikacji
 3. Three-dimensional investigations of finely grained materials IF: 1,09
  Autorzy:
  P. Bobrowski, M. Faryna, A. Bigos, M. Homa, A. Sypień, M. Bieda
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59/4, strony: 1313-1319), Wydawca: Polish academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0224 - link do publikacji
 4. Advanced characterization of microstructural changes during recrystallization in aluminium alloy 6013
  Autorzy:
  M. Bieda, J. Kawalko , F. Brisset , K. Sztwiertnia
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 82, strony: -), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1757-899X/82/1/012081 - link do publikacji
 1. Orientation mapping and in situ annealing in TEM and SEM -characterization of changes in aluminium alloy
  Autorzy:
  M. Bieda
  Konferencja:
  CAC 2015 XXII Conference on Applied Crystallography (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski Katedra Nauki o o MAteriałach
  Data:
  konferencja 20-24.09 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Microstructural investigations of materials after plastic deformation by means of in-situ annealing and orientation mapping in TEM and SEM
  Autorzy:
  M. Bieda, A. Jarzębska, P. Koprowski, J. Kawałko, K. Sztwiertnia
  Konferencja:
  AMT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 5-8.06.2016
  Status:
  Opublikowana