Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyczna spektroskopia i spektro-mikroskopia niskowymiarowych struktur magnetycznych

2011/03/D/ST3/02654

Słowa kluczowe:

nisko-wymiarowe materiały magnetyczne nano-magnesy na powierzchni wytrącenia magnetyczne rozcieńczone półprzewodniki półmagnetyczne (DMS) spektroskopia poziomów rdzeniowych XMCD XLMD PEEM

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_14: Elektronika molekularna

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Iwona Kowalik-Arvaniti 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 937 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2017-08-06

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. licencja StoBe - 2 sztuki. Za kwotę 1 250 PLN
 2. licencja WinEdt. Za kwotę 364 PLN
 3. nisko szumowe czułe wzmacniacze Stanford Research (2 szt.). Za kwotę 48 000 PLN
 4. oscyloskop.
 5. eksykator szafkowy.
 6. licencja oprogramowania 'Igor' do analizy danych. Za kwotę 2 000 PLN
 7. podłoża półprzewodnikowe, na których będzie można wykonywać pracę in situ. Za kwotę 12 000 PLN
 8. urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem).
 9. wzmacniacz typu "lock-in" Stanford Research. Za kwotę 20 000 PLN
 10. komputer PC i monitor. Za kwotę 9 000 PLN
 11. licencja oprogramowania "FEFF" do analizy i symulacji teoretycznych (2 szt.). Za kwotę 3 500 PLN
 12. zasilacz HV i LV do napylarki (2 szt.). Za kwotę 34 000 PLN
 13. żródło emisji elektronów z zasilaczem.
 14. działo jonowe. Za kwotę 62 000 PLN
 15. komputer przenośny/laptop oraz monitor.
 16. licencja Adobe. Za kwotę 1 873 PLN
 17. licencje Office Proffesional.
 18. napylarka typu "Electron Beam Evaporator", własna konstrukcja (2 szt.). Za kwotę 85 000 PLN
 19. żródło emisji par typu Kundsena z zasilaczem.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Photoinduced effects on the magnetic properties of the (Fe0.2Cr0.8)1.5[Cr(CN)6] Prussian blue analogue. IF: 5,976
  Autorzy:
  F. J. Luque, I. A. Kowalik, J. P. Prieto-Ruiz, M. A. Nino, H. Prima-Garca, F. M. Romero, D. Arvanitis, C. Mathoniere, E. Coronado, R. Miranda, J. J. de Miguel
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 2305), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc05815f - link do publikacji
 2. Towards a new class of heavy ion doped magnetic semiconductors for room temperature applications IF: 5,578
  Autorzy:
  J. W. Lee, N. G. Subramaniam, I. A. Kowalik, J. Nisar, J. C. Lee, Y. H. Kwon, J. Choon Lee, T. W. Kang, X. Peng, D. Arvanitis, R. Ahuja
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 17053), Wydawca: Nature Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep17053 - link do publikacji
 3. Gd and Sm on clean semiconductor surfaces—Resonant photoemission studies IF: 2,112
  Autorzy:
  E. Guziewicz, B. A. Orlowski, B. J. Kowalski, I. A. Kowalik, A. Reszka, L. Wachnicki, S. Gieraltowska, M. Godlewski, R. L. Johnson
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2013, tom: 282, strony: 326-334), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.05.128 - link do publikacji
 4. Magnetic ordering in an (Fe0.2Cr0.8)1.5[Cr(CN)6] Prussian blue analogue studied with synchrotron radiation based spectroscopies IF: 5,976
  Autorzy:
  F. J. Luque, I. A. Kowalik, J. P. Prieto-Ruiz, M. A. Nino, H. Prima-Garca, F. M. Romero, D. Arvanitis, E. Coronado, R. Miranda, J. J. de Miguel
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 6, strony: 8171), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc02879f - link do publikacji
 5. Enantiosensitive Bonding of Chiral Molecules on a Magnetic Substrate Investigated by Means of Electron Spectroscopies IF: 1,245
  Autorzy:
  F. J. Luque, M. Á. Niño, M. J. Spilsbury, I. A. Kowalik, D. Arvanitis, J. J. de Miguel
  Czasopismo:
  Chimia (rok: 2018, tom: 72, strony: 418), Wydawca: Swiss Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2533/chimia.2018.418 - link do publikacji
 6. Enantiospecific Spin Polarization of Electrons Photoemitted Through Layers of Homochiral Organic Molecules IF: 15,409
  Autorzy:
  Miguel Ángel Niño, Iwona Agnieszka Kowalik, Francisco Jesús Luque, Dimitri Arvanitis, Rodolfo Miranda, Juan José de Miguel
  Czasopismo:
  Advanced Materials (rok: 2014, tom: 26, strony: 7474-7479), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.K
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adma.201402810 - link do publikacji
 7. Homogeneous and heterogeneous magnetism in (Zn,Co)O: From a random antiferromagnet to a dipolar superferromagnet by changing the growth temperature IF: 3,767
  Autorzy:
  M. Sawicki, E. Guziewicz, M. I. Łukasiewicz, O. Proselkov, I. A. Kowalik, W. Lisowski, P. Dluzewski,1 A. Wittlin, M. Jaworski, A. Wolska, W. Paszkowicz, R. Jakiela, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, M. T. Klepka, F. J. Luque, D. Arvanitis, J. W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, M. Godlewski, T. Dietl
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 085204-1 085204-16), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  1098-0121/2013/88(8)/085204(16) - link do publikacji
 8. Soft x-ray absorption spectroscopy on Co doped ZnO: structural distortions and electronic structure
  Autorzy:
  I A Kowalik, E Guziewicz, M Godlewski, D Arvanitis
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Conference Series (rok: 2016, tom: 712, strony: 12104), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-6596/712/1/012104 - link do publikacji
 9. Stable antiferromagnetic nanocrystals for room temperature applications: the case of iron nitride IF: 5,976
  Autorzy:
  I. A. Kowalik, N. Gonzalez Szwacki, M. Á. Niño, F. J. Luque, D. Arvanitis
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 10. Element specific magnetometry combining X-ray Circular with Linear Dichroism: fundamentals and applications IF: 0,53
  Autorzy:
  I. A. Kowalik
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2015, tom: 127, strony: 831-849), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.831 - link do publikacji
 1. Soft x-ray absorption spectroscopy on Atomic Layer Deposition grown ZnO films
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, M.I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski, D. Arvanitis
  Konferencja:
  International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (rok: 2015, ), Wydawca: Karlsruhe Institute of Technology
  Data:
  konferencja 23-28 sierpień 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Soft x-ray spectroscopy and microscopy on Co doped ZnO films
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, M.I. Lukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski, F. Luque, M.A. Nino, A. Zakharov, D. Arvanitis
  Konferencja:
  European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Heavy ion doped dilute magnetic semiconductors: a characterization by core level spectroscopies
  Autorzy:
  Juwon Lee, N. G. Subramaniam, I.A. Kowalik, J. Nisar, Jaechul Lee, Younghae Kwon, Jaechoon Lee, Taewon Kang, Xiangyang Peng, R. Ahuja, D. Arvanitis
  Konferencja:
  24th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (rok: 2017, ), Wydawca: ikerbasque - Basque Foundation for Science
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Spin-sensitive spectroscopy studies of chiral molecules adsorbed at surfaces
  Autorzy:
  I. A. Kowalik, J. J. de Miguel, M. Á. Niño, F. J. Luque, D. Arvanitis
  Konferencja:
  The Future of X-ray and Electron Spectroscopies (rok: 2016, ), Wydawca: Uppsala University
  Data:
  konferencja 15-17 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Towards single molecule spin filters: organic chiral molecules on metal surfaces
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, M. Á. Nińo, F. J. Luque, D. Arvanitis, J. J. de Miguel
  Konferencja:
  European Conference on Molecular Spintronics (rok: 2016, ), Wydawca: COST Action CA15128 on Molecular Spintronics (MOLSPIN)
  Data:
  konferencja 15-18 listopad
  Status:
  Opublikowana
 6. Soft x-ray spectroscopy and spectro-microscopy on (Ga,Fe)N films
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, M.A. Nino, F.J. Luque, A. Locatelli, T. Onur Mentes, A. Bonanni, T. Dietl, D. Arvanitis
  Konferencja:
  The Joint STINT Workshop on Functional Materials and Minerals (rok: 2013, ), Wydawca: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education
  Data:
  konferencja 10-11 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. X-ray absorption and photoemission spectroscopy of organic chiral molecules on metal surfaces
  Autorzy:
  I. A. Kowalik, M. Á. Nińo, F. J. Luque, D. Arvanitis, R. Miranda, J. J. de Miguel
  Konferencja:
  8th Joint European Magnetic Symposia (rok: 2016, ), Wydawca: IOP Institute of Physics
  Data:
  konferencja 21-26 sierpień
  Status:
  Opublikowana
 8. Combining linear and circular L-edge x-ray dichroism: identification of magnetic phases in (Ga,Fe)N
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, M.A. Niño, A. Locatelli, T. Onur Mentes, F. Luque, B. Faina, A. Bonanni, T. Dietl and D. Arvanitis
  Konferencja:
  European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 15-19 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 9. Linear and circular Fe L-edge x-ray dichroism on (Ga,Fe)N: element specific magnetometry including the antiferromagnetic components
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, N. Gonzalez Szwacki, M.A. Niño, A. Locatelli, T. Onur Mentes, F. Luque, A. Navarro-Quezada, B. Faina, T. Dietl, A. Bonanni, D. Arvanitis
  Konferencja:
  8th Joint European Magnetic Symposia (rok: 2016, ), Wydawca: IOP Institute of Physics
  Data:
  konferencja 21-26 sierpień
  Status:
  Opublikowana
 10. Magnetic structure of Fe-rich nanocrystals in GaN plane
  Autorzy:
  S. Stefanowicz, A. Navarro-Quezada, T. Devillers, I. Kowalik, T. Li, R. Jakieła, W. Stefanowicz,T. Dietl, A. Bonanni, M. Sawicki
  Konferencja:
  International School and Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2014, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 7-12 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 11. Spin sensitive spectroscopy studies at MAX IV-lab: the magnetism and electronic structure of new spintronic materials
  Autorzy:
  I. A. Kowalik, D. Arvanitis
  Konferencja:
  Electronic phenomena studied in the nordic countries (rok: 2017, ), Wydawca: ESS, MAX IV
  Data:
  konferencja 3-5 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. X-ray spectro-microscopy on ZnO thin films: tracing the origin of ferromagnetism upon Co doping
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, M.I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski, F.J. Luque, M.A. Nino, A. Zakharov, D. Arvanitis
  Konferencja:
  International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (rok: 2015, ), Wydawca: Karlsruhe Institute of Technology
  Data:
  konferencja 23-28 sierpień 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Element Specific Magnetism and Structure of Functional Magnets: Prussian Blue Derivatives
  Autorzy:
  I.A. Kowalik, F.J. Luque, H. Prima García, J.P. Prieto, M.Á. Niño, F. Romero, M. Makarewicz, J.J. de Miguel, R. Miranda, E. Coronado, D. Arvanitis
  Konferencja:
  The Joint STINT Workshop on Functional Materials and Minerals (rok: 2013, ), Wydawca: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education
  Data:
  konferencja 10-11 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 14. Evidence for a strong antiferromagntic contribution in the magnetism of FenN nanocrystals in GaN thin films: combining Fe L-edge linear with circular dichroism
  Autorzy:
  I. A. Kowalik, N. Gonzalez Szwacki, M. A. Nino, F. J. Luque, A. Navarro-Quezada, B. Faina, A. Bonanni, T. Dietl, D. Arvanitis
  Konferencja:
  24th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (rok: 2017, ), Wydawca: ikerbasque - Basque Foundation for Science
  Data:
  konferencja 18-23 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 15. Soft x-ray spectroscopy and spectro-microscopy on ZnO thin films: tracing the origin of ferromagnetism upon Co doping
  Autorzy:
  I. A. Kowalik, M. I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski, F. J. Luque, M. A. Nino, A. Zakharov, D. Arvanitis
  Konferencja:
  International Conference: Spin Physics, Spin Chemistry and Spin Technology (rok: 2015, ), Wydawca: Ioffe Institute, Kazan E.K. Zavoisky Physical-Technical Institute
  Data:
  konferencja 1-5 czerwiec
  Status:
  Opublikowana