Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2

2011/03/D/ST5/05284

Słowa kluczowe:

ditlenek tytanu nanocząstki o kontrolowanym kształcie płaszczyzny TiO2 {001} i {010} nanocząstki metali

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Grabowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 983 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-26

Zakończenie projektu: 2016-09-25

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Photoactivity of decahedral TiO2 loaded with bimetallic nanoparticles: degradation pathway of phenol-1-13C and hydroxyl radical formation IF: 8,142
  Autorzy:
  Diak M., Klein M., Klimczuk T., Lisowski W., Zaleska-Medynska A., Grabowska E.
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B (rok: 2016, tom: 200, strony: 56-71), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2016.06.067 - link do publikacji
 2. Decahedral TiO2 with exposed facets: synthesis, properties, photoactivity and applications. A review IF: 6,423
  Autorzy:
  Grabowska Ewelina, Diak Magdalena, Marchelek Martyna, Zaleska Adriana
  Czasopismo:
  Applied Catalysis. B, Environmental (rok: 2014, tom: 156-157, strony: 213-235), Wydawca: Holandia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2014.03.019 - link do publikacji
 3. Synthesis, characterization and photocatalytic activity of noble metal modified TiO2 nanosheets with exposed {001} facets IF: 2,735
  Autorzy:
  Diak M., Grabowska E., Zaleska, A.
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2015, tom: 347, strony: 275-285), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.04.103 - link do publikacji