Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra powstałych w procesach niskotemperaturowych na przykładzie złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej oraz składowisk odpadów poeksploatacyjnych rud miedzi.

2011/03/N/ST10/04619

Słowa kluczowe:

Złoże Cu minerały srebra monoklina przedsudecka

Deskryptory:

 • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż
 • ST10_11: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Gabriela Kozub-Budzyń 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 110 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. First occurrence of cupropearceite in the Kupferschiefer deposit, Lubin mine, SW Poland IF: 1,129
  Autorzy:
  Gabriela A. Kozub-Budzyń, Adam Piestrzyński
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2018, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra wystepujących w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
  Autorzy:
  Gabriela A. Kozub-Budzyń, Adam Piestrzyński
  Czasopismo:
  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (rok: 2017, tom: 468, strony: 49-60), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Distribution of Ag in Cu-sulfides in Kupferschiefer deposit, SW Poland
  Autorzy:
  Gabriela A. Kozub
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna (rok: 2014, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 27 kwietnia - 2 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Low-temperature metasomatic processes recorded by CuS-Cu 5 FeS 4 - CuFeS 2 phases − example from Cu-Ag Kupferschiefer deposit (SW Poland)
  Autorzy:
  Gabriela A. Kozub, Bartosz Budzyń
  Konferencja:
  XXth Anniversary Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland "From the deep Earth to the human's environment" (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 17-20 Październik 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Cu-sulphides - native silver association in the Cu-Ag deposit, Lubin Mine, Fore Sudetic Monocline (SW Poland).
  Autorzy:
  Gabriela A. Kozub
  Konferencja:
  12th SGA Biennial Meeting "Mineral deposit research for a hihg-tech world" (rok: 2013, ), Wydawca: Society for Geology Applied to Mineral Deposits
  Data:
  konferencja 12-15 Sierpnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Cu-Ag secondary mineralization in post-exploitation waste disposals of Cu-Ag Kupferschiefer deposit (SW Poland) .
  Autorzy:
  Gabriela A. Kozub
  Konferencja:
  XXth Anniversary Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland "From the deep Earth to the human's environment" (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 17-20 Październik 2013
  Status:
  Opublikowana