Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane badania efektu reorientacji wariantów martenzytu w plastycznie odkształconych monokryształach Ni-Mn-Ga.

2011/03/D/ST8/04017

Słowa kluczowe:

monokryształy Ni-Mn-Ga martenzyt odkształcenie plastyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Szczerba 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 312 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. On the reverse mode of fcc deformation twinning IF: 4,293
  Autorzy:
  M.S.Szczerba, S.Kopacz, M.J.Szczerba
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2012, tom: 60, strony: 6413-6420), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2012.08.028 - link do publikacji
 2. Structural behavior and magnetic properties of a Ni-Mn-Ga single crystal across the martensite/austenite two-phase region IF: 4,869
  Autorzy:
  E.Pagounis, A.Laptev, M.J.Szczerba, R.Chulist, M.Laufenberg
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2015, tom: 89, strony: 32-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2015.02.001 - link do publikacji
 3. Detwinning of a non-modulated Ni-Mn-Ga martensite: From self-accommodated microstructure to single crystal IF: 4,869
  Autorzy:
  M.J.Szczerba, R.Chulist
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2015, tom: 85, strony: 67-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2014.11.008 - link do publikacji
 4. Over 7% magnetic field-induced strain in a Ni-Mn-Ga five-layered martensite IF: 3,739
  Autorzy:
  E. Pagounis, R. Chulist, M.J. Szczerba, M. Laufenberg
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 52405), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4892633 - link do publikacji
 5. Large magnetic field-induced work output in a seven-layer modulated martensite IF: 3,569
  Autorzy:
  E.Pagounis, M.J.Szczerba, R.Chulist, M.Laufenberg
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 107, strony: 152407), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4933303 - link do publikacji
 6. Effect of initial plastic strain on mechanical training of non-modulated Ni-Mn-Ga martensite structure IF: 2,59
  Autorzy:
  M.J.Szczerba, R.Chulist, S.Kopacz, M.S.Szczerba
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering A (rok: 2014, tom: 611, strony: 313-319), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2014.06.005 - link do publikacji
 7. Non-modulated martensite microstructure with internal nanotwins in Ni-Mn-Ga alloys
  Autorzy:
  M.J. Szczerba
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2267-2270), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0380 - link do publikacji
 1. Training process of pre-strained Ni-Mn-Ga single crystals
  Autorzy:
  M.J.Szczerba
  Konferencja:
  International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Boise State University
  Data:
  konferencja 3-7.06.2013
  Status:
  Opublikowana