Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe spojrzenie na luminezujące materiały hybrydowe w postaci nanowarstw

2011/03/B/ST5/03094

Słowa kluczowe:

metoda zol-żel czasowo - rozdzielcza i stacjonarna spektroskopia optyczna symulacje Monte-Carlo transfer energii wzmocniona emisja plazmony na powierzchniach metalicznych

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Bojarski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 739 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2015-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przedwzmacniacz (PicoQuant, Niemcy, przedstawiciel KAWA.SKA).
 2. SP 2358 Spectrograph; Kamera CCD (Princeton Instruments) model 2KB_eXcelon. Za kwotę 93 000 PLN
 3. Fotopowielacz PMT (Hamamatsu) model H10721. Za kwotę 7 300 PLN
 4. LDH-P-C-xxxB -głowice laserowe w wersji High power: 375, 405, 440, 470, 532 nm oraz głowica diody 280 nm; PDL 800-D Diode laser driver for picosecond pulses (CW to 80 MHz) -kontroler i zasilacz wymienionych głowic laserowych. Za kwotę 335 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 1. Time-resolved emission spectra of 4-dimethylamino-4′-cyano-stilbene and resveratrol in high viscosity solvents and silica matrices IF: 2,16
  Autorzy:
  M. Borowiak, B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, A. A. Kubicki
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A (rok: 2013, tom: 115, strony: 111-117), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2013.06.036 - link do publikacji
 2. Local Dye Concentration and Spectroscopic Properties of Monomer−Aggregate Systems in Hybrid Porous Nanolayers IF: 5,152
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, L. Kułak,A. Lewkowicz, and P. Bojarski
  Czasopismo:
  J.ournal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 14419-14426), Wydawca: American Chemica Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b03501 - link do publikacji
 3. Extending the range of FRET – the Monte Carlo study of the antena effect IF: 2,3
  Autorzy:
  K. Walczewska-Szewc, P. Bojarski, S. d' Auria
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2013, tom: 19, strony: 4195-4201), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-013-1810-3 - link do publikacji
 4. Steady state and time resolved fluorescence studies of azadioxatriangulenium (ADOTA) fluorophore in silica and PVA thin films IF: 3,7
  Autorzy:
  R. Chib, S. Raut, S.l Shah, B. Grobelna, I. Akopova, R. Rich, T. Just Sørensen, B. W. Laursen, H.Grajek, Z. Gryczynski, I. Gryczynski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2015, tom: 117, strony: 16-23), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2015.01.027 - link do publikacji
 5. A Surface Plasmon Resonance based biochip for the detection of Patulin Toxin IF: 2
  Autorzy:
  A.Pennacchio, G. Ruggiero, M. Staiano, G.Piccialli, G. Oliviero, A. Lewkowicz, A. Synak, P.Bojarski and S. D'Auria
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2014, tom: 36, strony: 1670-1675), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2013.12.045 - link do publikacji
 6. Spectroscopic properties of Rhodamine B entrapped in hybrid porous nanolayers at high dye concentration IF: 1,85
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, A. Synak, B. Grobelna, P. Bojarski
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2014, tom: 439, strony: 121-127), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2014.05.016 - link do publikacji
 7. Aggregation of Rhodamine 6G in titanium dioxide nanolayers and bulk xerogels IF: 2
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, A. Synak, P. Bojarski, B.Grobelna, J. Karczewski, D. Jankowski, S. Mahlik
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2014, tom: 36, strony: 1694-1697), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2014.01.026 - link do publikacji
 8. Determination of local dye concentration in hybrid porous silica thin films IF: 5,152
  Autorzy:
  A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, L. Kułak, A. Lewkowicz
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2013, tom: 17, strony: 11385-11392), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp401839j - link do publikacji
 9. Surface Plasmon-Coupled Emission of Rhodamine 110 Aggregates in Silica Nanolayer IF: 6,651
  Autorzy:
  S. Rangełowa-Jankowska, D. Jankowski, R. Bogdanowicz, B.Grobelna, P. Bojarski,
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2012, tom: 3, strony: 3626-3631), Wydawca: Americal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jz301728y - link do publikacji
 10. Thickness and Structure Change of Titanium(IV) Oxide Thin Films Synthesized by the Sol-Gel Spin Coating Method IF: 2
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, A.Synak , B.Grobelna, P. Bojarski, R. Bogdanowicz, J. Karczewski, K. Szczodrowski and M. Behrendt
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2014, tom: 36, strony: 1739-1744), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2014.02.033 - link do publikacji
 1. Aggregation and excitation trapping of Rhodamine 6G in hybrid porous nanolayers
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, L. Kułak, A. Lewkowicz, P. Bojarski
  Konferencja:
  The 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiegi
  Data:
  konferencja 19-24 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Luminescence properties of material based on CaWO4:xDy and Ag nanoparticles incorporated into silica xerogel
  Autorzy:
  B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, D. Głowaty, E. Szczepańska, N. Kawecka, I. Gryczynski
  Konferencja:
  The 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2015, ), Wydawca: FRUG (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego)
  Data:
  konferencja 19-24 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Metal enhanced fluorescence of biologically active molekules
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, I.Gryczynski, S. Raut and P. Bojarski
  Konferencja:
  The 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
  Data:
  konferencja 19-24 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Aggregation and excitation trapping of Rhodamine 6G entrapped in titanium dioxide and silica dioxide nanolayers
  Autorzy:
  A. Synak, A. Lewkowicz, B. Grobelna, L. Kułak, P. Bojarski
  Konferencja:
  Aggregation and excitation trapping of Rhodamine 6G entrapped in titanium dioxide and silica dioxide nanolayers (rok: 2014, ), Wydawca: Printed by Proteomass Scientific Society (Portugal)
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Determination of local dye concentration in silica and methylated silica nanolayers
  Autorzy:
  P. Bojarski, A. Synak, B. Grobelna, L. Kułak
  Konferencja:
  19th International Vacuum Congress (rok: 2013, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 9-13.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Energy tramsfer and local dye concentration in silica and titanium dioxide nanofilms
  Autorzy:
  P. Bojarski, A. Synak
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Printed by Proteomass Scientific Society (Portugal)
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. Local concentration of Rhodamine 101 in nanolayers based on silica
  Autorzy:
  A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, L. Kułak, A. Lewkowicz
  Konferencja:
  The Fourth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2013, ), Wydawca: FRUG (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego)
  Data:
  konferencja 14-19.07
  Status:
  Opublikowana
 8. Enhanced fluorescence of flavin mononucleotide by self-assembled silver nanoparticles
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, I.Gryczynski, S. Raut and P. Bojarski
  Konferencja:
  VII International Materials Symposium (MATERIAIS) (rok: 2015, ), Wydawca: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
  Data:
  konferencja 21-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Local dye concentration in hybrid porous nanolayers
  Autorzy:
  A. Synak, B. Grobelna, L. Kułak, A. Lewkowicz, P. Bojarski
  Konferencja:
  VII International Materials Symposium (MATERIAIS) (rok: 2015, ), Wydawca: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
  Data:
  konferencja 21-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Properties of TiO2 nanolayers in the systems produced by sol – gel technique
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, K. Szczodrowski, M. Behrendt
  Konferencja:
  The Fourth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2013, ), Wydawca: FRUG
  Data:
  konferencja 14-19.07
  Status:
  Opublikowana
 11. Spectroscopic properties of Rhodamine B entrapped in hybrid porous nanolayers
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, A. Synak, B.Grobelna, P. Bojarski
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Printed by Proteomass Scientific Society (Portugal)
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 12. Fluorescence properties of merocyanine entrapped in titanium dioxide thin film
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, P. Bojarski, A. Synak, B. Grobelna
  Konferencja:
  19 th International Vacuum Congress (rok: 2103, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 9-13.09
  Status:
  Opublikowana
 13. Aggregation of Rhodamine 6G in titanium dioxide nanolayers and bulk xerogels
  Autorzy:
  A. Lewkowicz, A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, D. Jankowski, S. Mahlik, J. Karczewski
  Konferencja:
  The Fourth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (rok: 2013, ), Wydawca: FRUG
  Data:
  konferencja 14-19.07
  Status:
  Opublikowana
 14. Fabrication, characterization and luminescence enhancement of new cawo4:dy3+ incorporated into silica xerogel
  Autorzy:
  B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, D. Głowaty, E. Szczepańska, N. Kawecka
  Konferencja:
  VII International Materials Symposium (MATERIAIS) (rok: 2015, ), Wydawca: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
  Data:
  konferencja 21-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 15. Materiały luminezujące w formie nanowarstw
  Autorzy:
  B. Grobelna, A.Synak, P. Bojarski, I. Gryczynski, R. Chib
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 16. New inorganic luminescent materials based on silica xerogel doped with lanthanide(III) tungstates
  Autorzy:
  B. Grobelna, A.Synak, P. Bojarski, A. Lewkowicz
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Printed by Proteomass Scientific Society (Portugal)
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana