Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ struktury na właściwości anizotropowych nanokompozytów polimerowych o podwyższonej przewodności elektrycznej.

2011/03/D/ST8/04921

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe nanokompozyty pole elektromagnetyczne przewodnictwo elektryczne modyfikacja nanorurek weglowych polimery epoksydowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Stefan Awietjan 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 930 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2016-09-02

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Źródło prądu stałego/przemiennego wraz z nanowoltomierzem do badań przewodności elektrycznej metodą Van der Pauw. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Urządzenie do zbierania i analizy danych miernika przewodności Keithley.
 3. pH-metr zintegrowany z konduktometrem do pomiaru roztworów.
 4. Demineralizator.
 5. Miernik pola magnetycznego z zestawem sond.
 6. Mieszadło mechaniczne. Za kwotę 7 151 PLN
 7. Układ do podgrzewania walców trójwalcarki. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Application of electroless deposition for surface modification of the multiwall carbon nanotubes IF: 1,686
  Autorzy:
  M.Kurkowska; S.Awietjan; R.Kozera; E.Jezierska; A.Boczkowska
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2018, tom: 702, strony: 38-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2018.04.056 - link do publikacji
 2. Effect of Carbon Nanotubes Deposition with Metallic Coatings on Electrical Conductivity of Epoxy Based Nanocomposites
  Autorzy:
  Milena Kurkowska; Anna Boczkowska; Stefan Awietjan; Rafał Kozera
  Czasopismo:
  Journal of Mineral Metal and Material Engineering (rok: 2017, tom: 3, strony: 45278), Wydawca: Scientific Array
  Status:
  Opublikowana
 3. Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P
  Autorzy:
  Milena Zawadowska, Jerzy Bieliński, Rafał Kozera, Anna Boczkowska, Stefan Awietjan
  Czasopismo:
  OCHRONA PRZED KOROZJĄ (rok: 2013, tom: 56 nr11, strony: 490-493), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
 1. The influence of CNTs modification on their arrangement in the polymer matrix in electromagnetic field
  Autorzy:
  M. Zawadowska, S. Awietjan, E. Ciecierska
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 4-7.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Modification of the carbon nanotubes by electroless deposition of Ni-P for anisotropic composites manufacturing
  Autorzy:
  Stefan Awietjan, Milena Kurkowska
  Konferencja:
  Nanotechnologia i Zaawansowane Materiały dla Innowacyjnego Przemysłu NANO PL 2014 Kielce (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 15-17.10
  Status:
  Opublikowana
 3. Właściwości elektryczne anizotropowych kompozytów polimerowych z modyfikowanymi nanorurkami węglowymi
  Autorzy:
  Stefan F. Awietjan, Milena Kurkowska, Ewelina Ciecierska, Rafał Kozera, Anna Boczkowska
  Konferencja:
  KOMPOZYTY - NAUKA - PRZEMYSŁ '2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
  Data:
  konferencja 3-5.12
  Status:
  Opublikowana
 4. Conductive Polymer Composites with Carbon Nanotubes Modified by Metallic Particles
  Autorzy:
  Stefan F. Awietjan, Milena Kurkowska, Ewelina Ciecierska, Rafał Kozera, Anna Boczkowska
  Konferencja:
  6-th International Conference on Advanced Nanomaterials ANM 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 20-22.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ modyfikacji nanorurek węglowych i parametrów wytwarzania nanokompozytów na bazie żywic epoksydowych na przewodność elektryczną
  Autorzy:
  M. Kurkowska, A. Boczkowska, S. Awietjan, R. Kozera
  Konferencja:
  X Konferencja Naukowo-Techniczna, Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Gliwicach
  Data:
  konferencja 4-7.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of multiwall carbon nanotubes electrochemical modification on the electrical properties of the epoxy – carbon nanotube composites
  Autorzy:
  Milena Kurkowska, Stefan Awietjan, Rafał Kozera, Anna Boczkowska
  Konferencja:
  7-th International Conference on Advanced Nanomaterials ANM (rok: 2016, ), Wydawca: University of Aveiro, Aveiro Portugalia
  Data:
  konferencja 25-27.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of surface modification of multi wall carbon nanotubes on the electrical properties of the polymer composite epoxy/CNT
  Autorzy:
  Milena Kurkowska
  Konferencja:
  International Conference on Polymer Science and Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: Journal of Materials Sciences & Engineering
  Data:
  konferencja 22-24.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Właściwości elektryczne kompozytów żywicy epoksydowej z wielościennymi nanorurkami węglowymi z powłoką Ni-P
  Autorzy:
  M. Kurkowska, S. Awietjan, R. Kozera, A. Boczkowska
  Konferencja:
  IX Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  Data:
  konferencja 20-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana