Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe układy bioanalityczne bazujące na DNAzymach o aktywności peroksydazowej

2011/03/N/ST4/00653

Słowa kluczowe:

DNAzymy peroksydaza technika SPR telomeraza

Deskryptory:

 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Kosman 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 207 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2014-08-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. N-Methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan - A fluorogenic substrate for peroxidase-like DNAzyme and its potential application IF: 3,578
  Autorzy:
  J. Kosman, Y.-T. Wu, A. Głuszyńska, B. Juskowiak
  Czasopismo:
  Analitical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2014, tom: x, strony: x), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-014-8119-7 - link do publikacji
 1. Badanie oddziaływań heminy z G4 DNA za pomocą technik spektroskopowych
  Autorzy:
  J. Kosman, A. Świątkowska, B. Juskowiak
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Characterization and reaction optimization of a new fluorogenic substrate for peroxidase DNAzyme - N-Methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan
  Autorzy:
  Joanna Kosman, Yu-Tang Wu, Ewa Rajczak, Bernard Juskowiak
  Konferencja:
  Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 26-30 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. New bioanalytical systems based on peroxidase-mimicking DNAzyme
  Autorzy:
  J. Kosman, B. Juskowiak
  Konferencja:
  40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2013, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 27-31.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Molecular Beacon - Peroxidase-Mimicking DNAzyme System for DNA Detection
  Autorzy:
  J. Kosman, B. Juskowiak
  Konferencja:
  XVIth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components (rok: 2014, ), Wydawca: Academ of Sciences of the Czech Republic
  Data:
  konferencja 8-13 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana