Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie obróbki proteolitycznej w molekularnych funkcjach pełnionych przez białko MCPIP.

2011/03/N/NZ1/01193

Słowa kluczowe:

modyfikacje potranslacyjne molekularna regulacja stanu zapalnego

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Skalniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 234 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2014-09-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. MCPIP1 contributes to the toxicity of proteasome inhibitor MG-132 in HeLa cells by the inhibition of NF-κB. IF: 2,388
  Autorzy:
  Skalniak L, Dziendziel M, Jura J
  Czasopismo:
  Mol Cell Biochem (rok: 2014, tom: 395, strony: 253-263), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11010-014-2134-z - link do publikacji
 2. Proteasome inhibitor MG-132 induces MCPIP1 expression. IF: 3,986
  Autorzy:
  Skalniak L, Koj A, Jura J
  Czasopismo:
  FEBS Journal (rok: 2013, tom: 280(11), strony: 2665-2674), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.12264 - link do publikacji
 1. The role of MCPIP1 in the inflammatory reaction as an example of complex regulation of gene expression
  Autorzy:
  Jolanta Jura, Łukasz Skalniak, Barbara Lipert, Janusz Ligęza, Aleksander Koj
  Konferencja:
  48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne/Acta Biochimica Polonica Supplement 1, 2013
  Data:
  konferencja 02-05.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. MCPIP1: regulating the regulator
  Autorzy:
  Skalniak, L; Dziendziel, M; Lipert, B; Plesnar, E; Mak, P; Kliza, K; Wojtowicz, E; Benedyk, M; Chalastanis, A; Mizgalska, D; Murzyn, K; Koj, A; Klein, A; Jura, J
  Konferencja:
  22nd IUBMB Congress/37th FEBS Congress (rok: 2012, ), Wydawca: Wiley/FEBS JOURNAL, vol 279, Issue Supplement s1
  Data:
  konferencja 04-09.09.2012
  Status:
  Opublikowana