Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zjawisk zachodzących podczas pełzania nowych, wysokokrzemowych stopów stopów Mg-Si-X(Mn,Sn,Zn)

2011/03/D/ST8/03869

Słowa kluczowe:

stopy magnezu odporność na pełzanie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Rzychoń 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 599 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2015-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Ekstensometry (2 szt.). Za kwotę 200 000 PLN
 2. Detektor promieniowania rentgenowskiego. Za kwotę 88 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Microstructure of hypereutectic Mg-Si alloy with Sn, Al and Mn additions
  Autorzy:
  T. Rzychoń
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: Vol. 229, strony: 65-70), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.229.65 - link do publikacji
 2. The Mg2Sn precipitation process in the Mg-7Sn alloys with the addition of silicon and aluminum IF: 0,469
  Autorzy:
  T. Rzychoń, B. Dybowski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1037-1040), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1037 - link do publikacji
 3. The influence of calcium on the primary Mg2Si phase in the hypereutectic Mg-Si alloys
  Autorzy:
  T. Rzychoń, R. Janik
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: Vol. 229, strony: 71-76), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.229.71 - link do publikacji
 4. Microstructure and creep properties of selected gravity casting magnesium alloys
  Autorzy:
  T. Rzychoń
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2016, tom: 682, strony: 372-379), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.682.372 - link do publikacji
 5. The influence of aluminum on the microstructure and hardness of Mg-5Si-7Sn alloy IF: 1,09
  Autorzy:
  T. Rzychoń, B. Dybowski
  Czasopismo:
  Archives Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 425-432), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0078 - link do publikacji
 6. The influence of heat treatment on the microstructure and hardness of Mg-5Si-7Sn-5Mn alloy
  Autorzy:
  T. Rzychoń, B. Chmiela, A. Mościcki, B. Dybowski, S. Jendrysko
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: Vol. 229, strony: 83-88), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.229.83 - link do publikacji
 1. Wpływ długotrwałego wygrzewania na mikrostrukturę odlewniczych stopów magnezu z dodatkiem Si i Sn
  Autorzy:
  K. Nitek
  Konferencja:
  Materiały i technologie XXI wieku. XVII Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 14-05-2015
  Status:
  Opublikowana
 1. The influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of Mg-7Sn-1Si magnesium alloy
  Autorzy:
  T. Rzychoń, B. Dybowski
  Książka:
  Properties and characterization of modern materials (rok: 2017, tom: 33, strony: 231-244), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana