Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oraz zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców wykazujących up-konwersję

2011/03/D/ST5/05701

Słowa kluczowe:

nanomateriały lantanowce emisja antystokesowska up-konwersja

Deskryptory:

 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Grzyb 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 836 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2016-08-28

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Structural, morphological and spectroscopic properties of Eu3+-doped rare earth fluorides synthesized by the hydrothermalmethod IF: 2,265
  Autorzy:
  T. Grzyb, M. Runowski, A. Szczeszak, S. Lis
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2013, tom: 200, strony: 76-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2013.01.012 - link do publikacji
 2. Are rare earth phosphates suitable as hosts for upconversion luminescence? Studies on nanocrystalline REPO4 (RE=Y, La, Gd, Lu) doped with Yb3+ and Eu3+, Tb3+, Ho3+, Er3+ or Tm3+ ions IF: 2,693
  Autorzy:
  Artur Tymiński, Tomasz Grzyb
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 181, strony: 411-420), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2016.09.028 - link do publikacji
 3. Synthesis, characterization, and cytotoxicity in human erythrocytes of multifunctional, magnetic, and luminescent nanocrystalline rare earth fluorides IF: 2,101
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb. Lucyna Mówczyńska. Agata Szczeszak. Zbigniew Śniadecki. Marcin Runowski. Bogdan Idzikowski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2015, tom: 17, strony: 399-417), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-015-3191-2 - link do publikacji
 4. Upconversion luminescence in BaYF5, BaGdF5 and BaLuF5 nanocrystals doped with Yb3+/Ho3+, Yb3+/Er3+ or Yb3+/Tm3+ ions IF: 3,014
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Sangeetha Balabhadra, Dominika Przybylska, Mariusz Węcławiak
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 649, strony: 606-616), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.07.151 - link do publikacji
 5. Bright and tunable up-conversion luminescence through cooperative energy transfer in Yb3+, Tb3+ and Eu3+ co-doped LaPO4 nanocrystals IF: 3,289
  Autorzy:
  T. Grzyb
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 2590 – 2595), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ra44596h - link do publikacji
 6. Energy migration in YBO3:Yb3+,Tb3+ materials: down- and upconversion luminescence studies IF: 3,014
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Konrad Kubasiewicz, Agata Szczeszak, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 686, strony: 951-961), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.06.230 - link do publikacji
 7. Revised crystal structure and luminescent properties of gadolinium oxyfluoride Gd4O3F6 doped with Eu3+ ions IF: 4,177
  Autorzy:
  T. Grzyb, R.J. Wiglusz, V. Nagirnyi, A. Kotlov, S. Lis
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 6925-6934), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt00338a - link do publikacji
 8. REVO4-Based Nanomaterials (RE = Y, La, Gd, and Lu) as Hosts for Yb3+/Ho3+,Yb3+/Er3+, and Yb3+/Tm3+ Ions: Structural and Up-Conversion Luminescence Studies IF: 2,787
  Autorzy:
  Artur Tymiński, Tomasz Grzyb and Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of the American Ceramic Society , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1111/jace.14344 - link do publikacji
 9. Down- and up-converting dual-mode YPO4:Yb3+, Tb3+ nanocrystals: synthesis and spectroscopic properties IF: 4,177
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Rafal J. Wiglusz, Aleksandra Gruszeczkaa, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 17255-17264), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt02234c - link do publikacji
 10. Multifunctionality of GdPO4:Yb3+,Tb3+ nanocrystals – luminescence and magnetic behaviour IF: 6,626
  Autorzy:
  T. Grzyb, A. Gruszeczka, R.J. Wiglusz, Z. Śniadecki, B. Idzikowski, S. Lis
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry (rok: 2012, tom: 22, strony: 22989–22997), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2jm34863b - link do publikacji
 11. Preparation of Biocompatible, Luminescent-Plasmonic Core/shell Nanomaterials Based on Lanthanide and Gold Nanoparticles Exhibiting SERS Effects IF: 4,509
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Szymon Goderski, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Anna Ekner-Grzyb, Tomasz Grzyb, Jakub D. Rybka, Michael Giersig, and Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C , Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b06644 - link do publikacji
 12. Synthesis and spectroscopic properties of Yb3+ and Tb3+ co-doped GdBO3 materials showing down- and up-conversion luminescence IF: 4,177
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Konrad Kubasiewicz, Agata Szczeszak, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 4063-4069), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt03667k - link do publikacji
 13. The effects of down- and up-conversion on dual-mode green luminescence from Yb3+- and Tb3+-doped LaPO4 nanocrystals IF: 5,066
  Autorzy:
  T. Grzyb, A. Gruszeczka, R.J. Wiglusz, S. Lis
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2013, tom: 1, strony: 5410-5418), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3tc31100g - link do publikacji
 14. Up-conversion luminescence of GdOF:Yb3+,Ln3+ (Ln = Ho, Tm, Er) nanocrystals IF: 3,014
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Artur Tymiński
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 660, strony: 235-243), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.11.122 - link do publikacji
 15. Up-conversion luminescence of Yb3+ and Er3+ doped YPO4, LaPO4 and GdPO4 nanocrystals IF: 2,693
  Autorzy:
  TomaszGrzyb, Aleksandra Gruszeczka, StefanLis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 175, strony: 21-27), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2016.02.021 - link do publikacji