Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.

2011/03/D/NZ2/02004

Słowa kluczowe:

lokalne deskryptory struktury uliniowienia strukturalne porównywanie struktur NP-zupełność fragmenty strukturalne przestawienia sekwencyjne permutacje cyrkularne multi-uliniowienia wyszukiwanie klik twierdzenie Motzkina-Strausa algorytmy ewolucyjne

Deskryptory:

  • NZ2_7: Bioinformatyka
  • ST6_9: Obliczenia naukowe
  • NZ2_3: Proteomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Daniluk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 390 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-08

Zakończenie projektu: 2017-10-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony