Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Immobilizacja białek do powierzchni warstw i mikro-wzorów polimerów sprzężonych w aspekcie zastosowań w biosensorach

2011/03/N/ST5/04764

Słowa kluczowe:

białka polimery sprzężone biosensory

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamil Awsiuk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 235 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-05

Zakończenie projektu: 2015-07-04

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook Dell z monitorem. Za kwotę 5 000 PLN
 2. pH metr ze statywem. Za kwotę 6 000 PLN
 3. oprogramowanie do wielowymiarowej analizy danych ToF-SIMS.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Effects of Polythiophene Surface Structure on Adsorption and Conformation of Bovine Serum Albumin: A Multivariate and Multitechnique Study IF: 4,384
  Autorzy:
  K. Awsiuk, A. Budkowski, M.M. Marzec, P. Petrou, J. Rysz, A. Bernasik
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 13925−13933), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la502646w - link do publikacji
 2. Orientation and biorecognition of immunoglobulin adsorbed on spincast poly(3-alkylthiophenes): impact of polymer film crystallinity IF: 3,902
  Autorzy:
  K. Awsiuk, A. Budkowski, P. Petrou, M.M. Marzec, M. Biernat, T. Jaworska-Gołąb, J. Rysz
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2016.08.028 - link do publikacji