Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ograniczanie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów.

2011/03/B/NZ9/04763

Słowa kluczowe:

Solidago Reynoutria rośliny inwazyjne biomasa allelopatia bioaktywność polifenole herbicides

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Domaradzki 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 673 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka SIGMA 2-16 PK. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Isolation and Determination of Phenolic Glycosides and Anthraquinones from Rhizomes of Various Reynoutria Species IF: 2,494
  Autorzy:
  Izabela Nawrot-Hadzik, Sebastian Granica, Krzysztof Domaradzki, Łukasz Pecio, Adam Matkowski
  Czasopismo:
  Planta Medica (rok: 2018, tom: 19, strony: 44205), Wydawca: Thieme Publishers Stuttgart
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1055/a-0605-3857 - link do publikacji
 2. Występowanie oraz możliwość zwalczania nawłoci późnej (Solidago gigantea Aiton)
  Autorzy:
  Krzysztof Domaradzki, Anna Jezierska-Domaradzka, Marek Badowski, Adam Matkowski
  Czasopismo:
  Progress in Plant Protection (rok: 2018, tom: 58(3), strony: ?), Wydawca: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14199/ppp-2018-028 - link do publikacji
 3. Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media
  Autorzy:
  Krzysztof Domaradzki, Tomasz R. Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal
  Czasopismo:
  Polish Journal of Agronomy (rok: 2017, tom: 31, strony: 11–15), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowane
 4. Comparison of Polyphenol Profile and Antimutagenic and Antioxidant Activities in Two Species Used as Source of Solidaginis herba – Goldenrod IF: 1,617
  Autorzy:
  Dorota Woźniak, Sylwester Ślusarczyk, Krzysztof Domaradzki, Andrzej Dryś, Adam Matkowski
  Czasopismo:
  Chemistry and Biodiversity (rok: 2018, tom: 15(4), strony: 44212), Wydawca: Wiley-VHCA AG, Zurich, Switzerland
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/cbdv.201800023 - link do publikacji
 5. Aktywność biologiczna wyciągu alkoholowego i wodnego uzyskanego z nawłoci późnej (Solidago gigantea) na produkcję biomasy przez mak polny (Papaver rhoeas)
  Autorzy:
  Krzysztof Domaradzki, Tomasz R. Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal
  Czasopismo:
  Progress in Plant Protection (rok: 2017, tom: 57 (4), strony: 305-311), Wydawca: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14199/ppp-2017-047 - link do publikacji
 6. Występowanie oraz możliwość zwalczania rdestowców (Reynoutria sp.)
  Autorzy:
  Krzysztof Domaradzki, Anna Jezierska-Domaradzka, Marek Badowski, Adam Matkowski
  Status:
  Złożone
 7. Wpływ wyciągu wodno-alkoholowego i wodnego uzyskanego z Solidago gigantea na suchą masę dwóch gatunków chwastów Echinochloa crus-galli oraz Amaranthus retroflexus.
  Autorzy:
  Sekutowski T.R., Domaradzki K., Jezierska-Domaradzka A., Matkowski A., Stochmal A.
  Czasopismo:
  Journal of Central European Agriculture (rok: 2018, tom: 3, strony: ?), Wydawca: Agricultural University Plovdiv et all
  Status:
  Przyjęte
 1. Comparision of anti-oxidante and anti-mutagenic activity of Solidago gigantea Ait. and Solidago canadensis L. (Asteraceae)
  Autorzy:
  Jezierska-Domaradzka A., Woźniak D., Szumera M., Domaradzki K., Nowak M., Matkowski A.
  Konferencja:
  8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (rok: 2014, ), Wydawca: Academy of Sciences of Albania
  Data:
  konferencja 19-21 maja
  Status:
  Opublikowane
 2. Izolacja i identyfikacja substancji biologicznie czynnych z kłącza rdestowca Fallopia sachalinensis
  Autorzy:
  Moldoch J., Domaradzki K., Kucharski M., Stochmal A.
  Konferencja:
  X Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia - niezbydne narzędzie w nauce i technice" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 23-26 września
  Status:
  Opublikowane
 3. Noxious but useful - Invasive plants as source of bioactive compounds. The case of Fallopia and Solidago
  Autorzy:
  Matkowski A., Jezierska-Domaradzka A., Nawrot J., Domaradzki K., Gołąb K., Dołowacka A., Gburek J., Ślusarczyk S., Woźnaik D.
  Konferencja:
  4th International Conference and Workshop Plant -the source of research material (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 20-23 września
  Status:
  Opublikowane
 4. Chemiczne zwalczanie chwastów inwazyjnych na gruntach odłogowanych na przykładzie gatunków z rodzaju Fallopia i Solidago.
  Autorzy:
  Domaradzki K., Badowski M., Jezierska-Domaradzka A., Matkowski A., Stochmal A.
  Konferencja:
  VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego "Badania i innowacje w produkcji roślinnej" (rok: 2015, ), Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMiCZNE, UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY
  Data:
  konferencja 17-19.09
  Status:
  Opublikowane
 5. Ocena aktywności biologicznej wyciągów w Solidago gigantea
  Autorzy:
  Domaradzki K., Sekutowski T.R., Jezierska-Domaradzka A., Matkowski A., Stochmal A.
  Konferencja:
  56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego (rok: 2016, ), Wydawca: IOR-PIB Poznań
  Data:
  konferencja 11-12 lutego
  Status:
  Opublikowane
 6. Ocena aktywności biologicznej wyciągów z Solidago gigantea
  Autorzy:
  Domaradzki K., Sekutowski T.R., Jezierska-Domaradzka A., Matkowski A., Stochmal A.
  Konferencja:
  56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 11-12 lutego
  Status:
  Opublikowane
 1. Rośliny inwazyjne – zło konieczne czy źródło surowców leczniczych? Na przykładzie gatunków z rodzaju Reynoutria Houtt. i Solidago L.
  Autorzy:
  Jezierska-Domaradzka A., Domaradzki K., Matkowski A.
  Książka:
  Lek roślinny, t. 4. (rok: 2015, tom: 4, strony: 177-186), Wydawca: Wydawnictwo Quaestio
  Status:
  Opublikowane