Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza DNA i aktywność metaboliczna w różnych częściach kiełkujących nasion roślin uprawnych

2011/03/N/NZ9/03798

Słowa kluczowe:

nasiona kiełkowanie aktywność metaboliczna endoreduplikacja cykl komórkowy

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Rewers 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 61 330 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2014-02-13

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Endoreduplication in the germinating embryo and young seedling is related to the type of seedling establishment but is not coupled with superoxide radical production IF: 5,242
  Autorzy:
  Monika Rewers, Elwira Sliwinska
  Czasopismo:
  Journal of Experimental Botany (rok: 2014, tom: 65, strony: 4385-4396), Wydawca: Oxford Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/jxb/eru210 - link do publikacji
 1. DNA synthesis and ROS production in different parts of germinating seeds.
  Autorzy:
  Monika Rewers, Elwira Sliwinska
  Konferencja:
  4th Workshop on the Molecular Aspects of Seed Dormancy and Germination (rok: 2013, ), Wydawca: International Society for Seed Science
  Data:
  konferencja 9-12.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza DNA i produkcja ROS w różnych częściach kiełkujących nasion i młodych siewek
  Autorzy:
  Monika Rewers, Elwira Śliwińska
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-13.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Endoreduplikacja w różnych regionach osi zarodka i młodej siewki epigeicznych i hipogeicznych gatunków roślin.
  Autorzy:
  Monika Rewers, Elwira Sliwinska
  Konferencja:
  Zjazd Katedr Genetyki, Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii Roślin (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 12-13.06.2014
  Status:
  Opublikowana