Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ultraszybka selektywna i wysokowydajna synteza nanowłókien węglika krzemu z tlenków węgla

2011/03/N/ST5/04726

Słowa kluczowe:

nanomateriały nanowłókna węglik krzemu synteza spaleniowa ditlenek i monotlenek węgla analiza termodynamiczna optymalizacja procesu reagenty z odpadów.

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Soszyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 93 790 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2014-02-26

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Bomba kalorymetrycznej o objętości 2 dcm3. Za kwotę 7 380 PLN
 2. Zawór trójdrożny. Za kwotę 500 PLN
 3. Elektronicznego oscyloskopu wielokanałowego. Za kwotę 13 852 PLN
 4. Komorowy piec laboratoryjny. Za kwotę 10 184 PLN
 5. Przetwornika ciśnienia (zakres do 200 bar). Za kwotę 1 852 PLN
 6. Szybka kamera termowizyjna. Za kwotę 25 000 PLN
 7. Zakup komputera osobistego typu laptop. Za kwotę 3 448 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Toward green chemistry: A new approach to the synthesis of semiconducting SiC nanowires IF: 1,306
  Autorzy:
  Agnieszka Dąbrowska, Michał Soszyński, Andrzej Huczko
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B (rok: 2013, tom: 250/12, strony: 2713-2716), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201300081 - link do publikacji
 2. Combustion synthesis of Si-related crystalline nanostructures IF: 1,603
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Olga Łabędź, Andrzej Huczko
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2014, tom: 1, strony: 44565), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2014.01.054 - link do publikacji
 1. Recykling krzemu pochodzącego z ogniw fotowoltaicznych w syntezie spaleniowej prowadzącej do nanomateriałów
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Andrzej Huczko
  Konferencja:
  "Od MPD do KNOW" Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 27 - 29 IX
  Status:
  Opublikowana
 2. Combustion synthesis of Si-related crystalline nanostructures
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Olga Łabędź, Andrzej Huczko,
  Konferencja:
  17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy ICCGE-17 (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 11 - 16 VIII
  Status:
  Opublikowana
 3. Combustion synthesis of silicon carbide nanofibers using waste silicon from photovoltaic panels and PTFE
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Andrzej Huczko
  Konferencja:
  SHS 2013 XII International Symposium on Self-propagating High- Temperature Synthesis (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Committee of SHS 2013
  Data:
  konferencja 21 - 24 X
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza spaleniowa nanowłókien węglika krzemu: badania wstępne nadmechanizmem procesu
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Andrzej Huczko
  Konferencja:
  VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Chemii UMK
  Data:
  konferencja 19 - 21 VI
  Status:
  Opublikowana
 5. Towards Green Chemistry: A new approach to the synthesis of semiconducting SiC nanowires
  Autorzy:
  Agnieszka Dąbrowska, Michał Soszyński, Andrzej Huczko
  Konferencja:
  27th International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials (IWEPNM) (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Committee of IWEPNM 2013
  Data:
  konferencja 2 - 9 III
  Status:
  Opublikowana
 6. Otrzymywanie nanomateriałów węglopochodnych na drodze syntezy spaleniowej
  Autorzy:
  Michał Soszyński
  Konferencja:
  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna: "Materiały węglowe i kompozyty polimerowe" (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
  Data:
  konferencja 13 - 16 XI
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza nanowłókien SiC z mieszaniny Si/Teflon®/C: badania wstępne nad mechanizmem procesu
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Jakub Sęk, Andrzej Huczko,
  Konferencja:
  X Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'13 (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17 V
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza spaleniowa nanostrukturalnego węglika krzemu z wykorzystaniem krzemu z odpadowych ogniw fotowoltaicznych
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Maciej Dzwonek, Andrzej Huczko,
  Konferencja:
  X Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'13 (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17 V
  Status:
  Opublikowana
 9. W kierunku zielonej chemii: nowe podejście do syntezy spaleniowej nanowłókien SiC
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Andrzej Huczko,
  Konferencja:
  VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Chemii UMK
  Data:
  konferencja 19 - 21 VI
  Status:
  Opublikowana
 10. Badania rozpoznawcze nad syntezą spaleniową nanostrukturalnego węglika krzemu z wykorzystaniem krzemu z odpadowych ogniw fotowoltaicznych
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Andrzej Huczko
  Konferencja:
  X Konferencja dla miasta i środowiska "Problemy unieszkodliwiania odpadów" (rok: 2012, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 26 XI
  Status:
  Opublikowana
 11. Ultra-fast synthesis of silicon carbide
  Autorzy:
  Michał Soszyński, Jakub Sęk
  Konferencja:
  1st Warsaw-Cambridge Young Scientist Meeting "Breaking Boundaries in Chemistry", (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Data:
  konferencja 8 - 9 III
  Status:
  Opublikowana