Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wcelowane dostarczanie leków-synteza i funkcjonalizacja nanonośników

2011/03/D/ST5/05635

Słowa kluczowe:

nanonośniki wcelowane dostarczanie leków terapia antynowotworowa

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ1_9: Biotechnologia
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Szczepanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 986 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2017-08-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer osobisty do akwizycji, analizy danych i prezentacji wyników z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Dofinansowanie zakupu analizatora wielkości, stężenia i stabilności nanocząstek metodą NTA. Za kwotę 120 000 PLN
 3. Urządzenie chłodnicze do przechowywania próbek. Za kwotę 6 000 PLN
 4. Urządzenie dostarczające ultra czystą wodę destylowaną, wolną od zanieczyszczeń biologicznych. Za kwotę 26 000 PLN
 5. Doposażenie spektrofluorymetru Fluorolog-3 o układ polaryzatorów oraz możliwość detekcji frontalnej.. Za kwotę 60 000 PLN
 6. Komora laminarna do pracy w sterylnych warunkach. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Encapsulation of curcumin in polyelectrolyte nanocapsules and their neuroprotective activity IF: 3,573
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Danuta Jantas, Marek Piotrowski, Jakub Staroń, Monika Leśkiewicz, Magdalena Regulska, Władysław Lasoń, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2016, tom: 27, strony: 355101), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/27/35/355101 - link do publikacji
 2. Poly(l-glutamic acid)-g-poly(ethylene glycol) External Layer in Polyelectrolyte Multilayer Films: Characterization and Resistance to Serum Protein Adsorption IF: 3,887
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Tomasz Kruk, Wiktoria Świątek, Aud M. Bouzga, Christian R. Simon, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2018, tom: 166, strony: 295-302), Wydawca: Elsievier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2018.03.020 - link do publikacji
 3. CYTOTOXIC ACTIVITY OF PACLITAXEL INCORPORATED INTO POLYELECTROLYTE NANOCAPSULES IF: 2,175
  Autorzy:
  Alicja Karabasz, Monika Bzowska, Sylwia Łukasiewicz, Joanna Bereta, Krzysztof Szczepanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2014, tom: 2,29166666666667, strony: 44575), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-014-2340-3 - link do publikacji
 4. Encapsulation of camptothecin into pegylated polyelectrolyte nanocarriers IF: 2,714
  Autorzy:
  Monika Bzowska, Alicja Karabasz, Krzysztof Szczepanowicz
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A (rok: 2018, tom: ., strony: .), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 5. Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting IF: 3,902
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Monika Bzowska, Tomasz Kruk, Alicja Karabasz, Joanna Bereta, Piotr Warszynski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2016, tom: 143, strony: 463-471), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2016.03.064 - link do publikacji
 1. BIOCOMPATIBLE POLYMERIC NANOPARTICLES AS A PROMMISING CANDIDATES FOR DRUG DELIVERY
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, S. Łukasiewicz, E. Błasiak, M. Dziedzicka-Wasylewska, P. Warszyński
  Konferencja:
  15th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists (rok: 2015, ), Wydawca: IACIS
  Data:
  konferencja 24-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Emulsion droplets with polyelectrolyte shell as nanocapsules for targeted delivery of anticancer drugs
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, T. Kruk, A. Bzowska, A. Karabasz, P. Warszyński
  Konferencja:
  6th International Workshop on Bubble and Drop Interfaces (rok: 2015, ), Wydawca: Das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
  Data:
  konferencja 6-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Encapsulated emulsion droplets as drug carriers
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, S. Łukasiewicz, M. Dziedzicka-Wasylewska, P. Warszyński
  Konferencja:
  Smart and Green Interfaces 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Aix-Marseille Universite
  Data:
  konferencja 22-24 April 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and properties of polyelectrolyte coated nanocapsules
  Autorzy:
  Szczepanowicz k., Podgórna K., Piotrowski M., Warszynski P.
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (CEBC) (rok: 2016, ), Wydawca: UJ/IF PAN
  Data:
  konferencja 15-18 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Targeted drug delivery system based on polyelectrolyte nanocapsules
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz A. Karabasz, M. Bzowska, S. Łukasiewicz and Piotr Warszyński
  Konferencja:
  COST CM1101 (rok: 2014, ), Wydawca: Vinca Institute of Nuclear Sciences
  Data:
  konferencja 30 June - 1 July 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Targeted drug delivery systems based on polyelectrolyte nanocapsules
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, K. Podgórna, M. Piotrowski, T. Kruk, P. Warszyński, A. Karabasz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarszystwa Chemicznego w Gdańsku (PTChem) (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. ENCAPSULATION OF CURCUMIN IN POLYELECTROLYTE NANOCAPSULES
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, M. Leśkiewicz, M. Regulska, W. Lasoń, P. Warszyński
  Konferencja:
  24th International Conference on Bioencapsulation (rok: 2016, ), Wydawca: BRG
  Data:
  konferencja 21-23 IX 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Encapsulation of curcumin in polyelectrolyte nanocapsules and their neuroprotective activity
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz1*, Danuta Jantas2, Marek Piotrowski1, Jakub Staroń2, Monika Leśkiewicz2, Magdalena Regulska2, Władysław Lasoń2, Piotr Warszyński1
  Konferencja:
  30th Conference of The European Colloid and Interface Society ECIS 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 4 - 9 IX 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Pegylated polyelectrolyte multilayer films as the antifouling" coatings protecting against non-specific proteins adsorption
  Autorzy:
  Szczepanowicz, K.; Kruk, T.; Warszyński, P.
  Konferencja:
  Soft Matter at Aqueous Interface SOMATAI (rok: 2016, ), Wydawca: SOMATAI
  Data:
  konferencja 30 V-3 VI 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Pegylated polyelectrolyte nanocapsules as anticancer drug vehicles for passive targeting
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Bzowska, A. Karabasz, T. Kruk, J. Bereta and P. Warszyñski
  Konferencja:
  Smart and Green Interfaces: Foundamentals and diagnostics (rok: 2015, ), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 29-31.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Polyelectrolyte nanocapsules - promising grug delivery system
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, A.Z. Karabasz, M. Bzowska, P. Warszyñski
  Konferencja:
  ECIS 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: CNRS
  Data:
  konferencja 6-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Polyelectrolyte nanocapsules for biomedical application
  Autorzy:
  Krzysztof Szczepanowicz, Karolina Podgórna, Tomasz Kruk, Piotr Warszyński
  Konferencja:
  Conference European Colloid and Interface Society ECIS 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 3-8.09.2-17
  Status:
  Opublikowana
 13. Polyelectrolyte nanocapsules formed through layer by layer approach as an alternative camptothecin delivery system
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Bzowska, A. Karabasz, P. Warszynski
  Konferencja:
  FEBS Congress (rok: 2017, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 10-14.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. POLYELECTROLYTE NANOCAPSULES AS A PROMISING DRUG DELIVERY SYSTEM
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, K. Podgórna, T. Kruk, M. Piotrowski, M. Łapczyńska, S. Lukasiewicz and P. Warszyński
  Konferencja:
  20th International Symposium on Microencapsulation (rok: 2015, ), Wydawca: Northeastern University
  Data:
  konferencja 1-3.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Polyelectrolyte Nanocapsules as an Anticancer Drug Carriers
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, A. Karabasz, M. Bzowska, S. Lukasiewicz, P.Warszynski
  Konferencja:
  Conference of The European Colloid and Interface Society 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Technion
  Data:
  konferencja 7-12 September 2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Polyelectrolyte nanocapsules as a drug carrier for targeted cancer therapy
  Autorzy:
  KP Szczepanowicz, A Karabasz, M Bzowska, P Warszynski
  Konferencja:
  FEBS Congress (rok: 2015, ), Wydawca: Wiley
  Data:
  konferencja 4-9.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. Targeted drug delivery systems based on polyelectrolyte nanocapsules
  Autorzy:
  K. Szczepanowicz, M. Piotrowski, T. Kruk, K. Podgórna, P. Warszyński
  Konferencja:
  27th Conference European Colloid and Interface Society ECIS 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 1-6.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 18. The modification of polyelectrolyte coatings for biomedical applications
  Autorzy:
  T. Kruk, K. Szczepanowicz, K. Kilan, P. Warszyński
  Konferencja:
  27th Conference European Colloid and Interface Society Ecis 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 1-6.09.2013
  Status:
  Opublikowana