Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie oraz badanie właściwości kompozytu polimerowo-apatytowego zawierającego selen oraz bisfosfoniany

2011/03/D/ST5/05793

Słowa kluczowe:

hydroksyapatyt selen poliestry poliuretany bisfosfoniany biomateriały kompozytowe

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Kolmas 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 600 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2017-08-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mieszadło magnetyczne z grzaniem (5 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 2. Elektryczna łaźnia olejowa (2 szt.). Za kwotę 30 000 PLN
 3. pH-metr z wbudowanym mieszadłem. Za kwotę 2 000 PLN
 4. laboratoryjny piec muflowy. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Selenium-substituted hydroxyapatite/biodegradable polymer/pamidronate combined scaffold for the therapy of bone tumour IF: 2,862
  Autorzy:
  Ewa Oledzka, Marcin Sobczak, Joanna Kolmas, Grzegorz Nałęcz-Jawecki
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2015, tom: 16(9), strony: 22205-22222), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms160922205 - link do publikacji
 2. Fabrication and physicochemical characterization of porous composite microgranules with selenium oxyanions and risedronate sodium for potential applications in bone tumors IF: 4,3
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Kamil Pajor, Łukasz Pajchel, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2017, tom: 12, strony: 5633-5642), Wydawca: Dove Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S140935 - link do publikacji
 3. A solid-state NMR study of selenium substitution into nanocrystalline hydroxyapatite IF: 2,862
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Marzena Kuras, Ewa Oledzka, Marcin Sobczak
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2015, tom: 16(5), strony: 11452-11464), Wydawca: MDPI (open access)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms160511452 - link do publikacji
 4. Synthesis, characterization and in vitro evaluation of composite bisphosphonate delivery systems IF: 2,862
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Marcin Sobczak, Ewa Olędzka, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Cezary Dębek
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Science (rok: 2014, tom: 15(9), strony: 16831-16847), Wydawca: MDPI (open acces)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms150916831 - link do publikacji
 5. Polymeric bisphosphonate derivative of ciprofloxacin – synthesis, structural analysis and antibacterial activity of the perspective conjugate IF: 4,159
  Autorzy:
  Marcin Sobczak, Urszula Luchowska, Urszula Piotrowska, Ewa Olędzka, Zofia Tyka, Joanna Kolmas, Anna Zgadzaj, Grzegorz Nałęcz-Jawecki
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Pamidronate-Conjugated Biodegradable Branched Copolyester Carriers: Synthesis and Characterization IF: 2,861
  Autorzy:
  Ewa Olędzka, Dagmara Pachowska, Katarzyna Orłowska, Joanna Kolmas, Agata Drobniewska, Ramona Figat, Marcin Sobczak
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22(7), strony: 44574), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22071063 - link do publikacji
 7. Nanocrystalline hydroxyapatite doped with selenium oxyanions: A new material for potential biomedical applications IF: 3,088
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Grzegorz Nałęcz-Jawecki
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2014, tom: 39 C, strony: 134-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2014.02.018 - link do publikacji
 1. Hydroxyapatite doped with selenite ions – a new material for potential biomedical applications
  Autorzy:
  Joanna Kolmas, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Grzegorz Nałęcz- Jawecki
  Konferencja:
  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2013, ), Wydawca: Engineering of Biomaterials, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 10-13.X.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Selenium Containing Hydroxyapatite Granules as Drug Carriers for Risedronate
  Autorzy:
  Joanna Kolmas , Kamil Pajor, Łukasz Pajchel, Ewa Ol ę dzka, Marcin Sobczak
  Konferencja:
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Engineering of Biomaterials
  Data:
  konferencja 13-16.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Composite alginate/hydroxyapatite containing selenium and risedronate
  Autorzy:
  JK Kolmas, K Pajor, L Pajchel, E Oledzka, M Sobczak
  Konferencja:
  10th annual meeting for Scandinavian Society for Biomaterials (ScSB) "Underlying Challenges in Biomaterials" (rok: 2017, ), Wydawca: European Cells and Materials (vol.33 suppl.1)
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Combined Scaffold Composed of Hydroxyapatite/Biodegradable Polymer and Pamidronate as a Model Drug for the Therapy of Bone Tumour
  Autorzy:
  Ewa Olędzka, Marcin Sobczk, Joanna Kolmas, Grzegorz Nałęcz-Jawecki
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Development of new biodegradable composite delivery systems of bisphosphonates
  Autorzy:
  Marcin Sobczak, Joanna Kolmas, Ewa Oledzka, Cezary Debek
  Konferencja:
  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: Engineering of Biomaterials, Polskie Stowarzyszenie Biomaterialow
  Data:
  konferencja 2014.10.9-12
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza oraz własciwości fizykochemiczne róznorodnie modyfikowanych nanokrystalicznych hydroksyapatytów przeznaczonych do zastosowań biomedycznych
  Autorzy:
  Joanna Kolmas
  Konferencja:
  VII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Farmaceutyczny
  Data:
  konferencja 19.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and Structural Characterization of the Biodegradable Polyester/Bisphosphonate Conjugates for Coating of the Apatite Materials
  Autorzy:
  Ewa Ol e dzka , Dagmara Pachowska, Katarzyna Orłowska, Marcin Sobczak, Joanna Kolmas, Grzegorz Nał ę cz - Jawecki
  Konferencja:
  25th Bioaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Engineering of Biomaterials
  Data:
  konferencja 13-16.10.2016
  Status:
  Opublikowana