Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza wpływu ektomikoryz na tolerancję topoli Populus x canescens na ołów wykonana metodami proteomicznymi i metabolomicznymi

2011/03/D/NZ9/05500

Słowa kluczowe:

topola ołów mikoryza in vitro proteomika związki fenolowe

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

INSTYTUT DENDROLOGII PAN W KÓRNIKU

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Szuba 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 811 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2017-08-15

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Autoklaw medyczny.
 2. Duży autoklaw. Za kwotę 65 000 PLN
 3. Niespecjalistyczna komora niskich temperatur (+4/-20°).
 4. Program ImageMaster 2D Platinuum 7 z dedykowanym laptopem. Za kwotę 40 000 PLN
 5. Holdery do pasków żelowych przeznaczone do aparatu IPG phor III (3 szt.). Za kwotę 29 000 PLN
 6. Komputer przenośny (laptop) o zwiększonej sile przeliczeniowej. Za kwotę 5 682 PLN
 7. Pojemnik na ciekły azot. Za kwotę 6 600 PLN
 8. Rotory do wirówki (2 szt.). Za kwotę 9 700 PLN
 9. Oświetlenie dedykowane hodowli in vitro do komory hodowlanej w Budynku B.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Ectomycorrhiza of Populus IF: 2,667
  Autorzy:
  Agnieszka Szuba
  Czasopismo:
  Fores Ecology & Management (rok: 2015, tom: 347, strony: 156-169), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foreco.2015.03.012 - link do publikacji
 2. Inoculation with a Pb-tolerant strain of Paxillus involutus improves growth and Pb tolerance of Populus × canescens under in vitro conditions IF: 2,952
  Autorzy:
  Agnieszka Szuba, Leszek Karliński, Magdalena Krzesłowska, Teresa Hazubska-Przybył
  Czasopismo:
  Plant and Soil (rok: 2017, tom: 412, strony: 253-266), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11104-016-3062-3 - link do publikacji
 3. Populus × canescens in vitro inoculated with Paxillus involutus - A proteomic insight into leaf response to ectomycorrhiza in the context of mycelium axenic culture duration IF: 3,047
  Autorzy:
  Agnieszka Szuba, Łukasz Marczak, Leszek Karliński
  Czasopismo:
  Mycorrhiza (rok: 2017, tom: nd, strony: nd), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Effect of ectomycorrhizal symbiosis with two different strains of Paxillus involutus on the features of Populus x canescens seedlings
  Autorzy:
  Szuba A., Karliński L., Marczak Ł
  Konferencja:
  Joint 7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG (rok: 2015, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 8-11 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of symbiosis with ectomycorrhizal Paxillusinvolutus on the leaf proteome of Populusx canescens
  Autorzy:
  Szuba A., Karliński L., Marczak Ł
  Konferencja:
  The 9th Central and Eastern European Proteomics Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishers OWN
  Data:
  konferencja 15-18 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of ectomycorrhizal symbiosis on the features of Populus x canescens seedlings under lead ion stress
  Autorzy:
  Szuba A., Karliński L., Marczak Ł.
  Konferencja:
  XVII Congress of European Mycologists (rok: 2015, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Ectomycorrhizal fungi under lead stress
  Autorzy:
  Agnieszka Szuba, Leszek Karliński, Teresa Hazubska - Przybysz
  Konferencja:
  Minisymposium "Plant - associated microorganisms: an important key to a succesful application of phytoremediation' (rok: 2014, ), Wydawca: Warsaw plant health initiative
  Data:
  konferencja 28-29. maj
  Status:
  Opublikowana
 5. In vitro cultures of Populus x canescens inoculated with various strains of ectomycorrhizal Paxillus involutus fungi under lead ion stress
  Autorzy:
  Agnieszka Szuba, Leszek Karliński, Teresa Hazubska-Przybył, Joanna
  Konferencja:
  XIV Overall Polish in vitro Cultureand Plant Biotechnology Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Biotechnologii PAN / Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  Data:
  konferencja 14-17 09. 2015
  Status:
  Opublikowana