Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Faza amorficzna polimerów częściowo krystalicznych - struktura, stan fizyczny i ich rola we właściwościach mechanicznych

2011/03/D/ST8/04156

Słowa kluczowe:

faza amorficzna polimery częściowo krystaliczne modyfikacja plastyczna deformacja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Artur Różański 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 958 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2017-02-28

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook.
 2. Photoshop CS6.
 3. Aparat do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych. Za kwotę 110 000 PLN
 4. SigmaPlot 12.
 5. SciFinder. Za kwotę 5 000 PLN
 6. Dynamiczno-termiczny analizator mechaniczny. Za kwotę 400 000 PLN
 7. Urządzenie wielofunkcyjne HP.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. DSC/SAXS analysis of the thickness of lamellae of semicrystalline polymers-restrictions in the case of materials with swollen amorphous phase e.g. miscible blends IF: 2,943
  Autorzy:
  Artur Rozanski, Marta Safandowska, Artur Krajenta
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2018, tom: 65, strony: 189-196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Crystalline Lamellae Fragmentation during Drawing of Polypropylene IF: 5,8
  Autorzy:
  Artur Rozanski, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2015, tom: 48, strony: 5310-5322), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.5b01180 - link do publikacji
 3. Cavitation during deformation of semicrystalline polymers IF: 26,383
  Autorzy:
  Andrzej Pawlak, Andrzej Galeski, Artur Rozanski
  Czasopismo:
  Progress in Polymer Science (rok: 2014, tom: 39, strony: 921-958), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Influence of non-polymeric substances localized in the amorphous phase on selected properties of semicrystalline polymers IF: 3,005
  Autorzy:
  Artur Rozanski, Rafał Idczak
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2015, tom: 69, strony: 186-200), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2015.06.005 - link do publikacji
 5. The influence of cavitation phenomenon on selected properties and mechanisms activated during tensile deformation of polypropylene IF: 3,318
  Autorzy:
  Artur Krajenta, Artur Rozanski
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics (rok: 2016, tom: 54, strony: 1853-1868), Wydawca: John Wiley and Sons Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/polb.24088 - link do publikacji
 6. Morphology and properties alterations in cavitating and non-cavitating high density polyethylene IF: 3,562
  Autorzy:
  Artur Krajenta, Artur Rozanski, Rafal Idczak
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 103, strony: 353-364), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.09.068 - link do publikacji
 7. Physical state of the amorphous phase of polypropylene-influence on thermo-mechanical properties IF: 3,562
  Autorzy:
  Artur Krajenta, Artur Rozanski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2015, tom: 70, strony: 127-138), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2015.06.020 - link do publikacji
 8. Physical state of the amorphous phase of polypropylene-influence on free volume and cavitation phenomenon IF: 3,318
  Autorzy:
  Artur Rozanski, Artur Krajenta, Rafał Idczak, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics (rok: 2016, tom: 54, strony: 531-543), Wydawca: John Wiley and Sons Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/polb.23911 - link do publikacji
 1. Modyfikacja fazy amorficznej polipropylenu-wpływ na wybrane właściwości termo-mechaniczne
  Autorzy:
  Artur Różański, Artur Krajenta
  Konferencja:
  MODYFIKACJA POLIMERÓW (rok: 2015, ), Wydawca: TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 21-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana