Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biofortyfikacja wybranych warzyw w I i Se, z uwzględnieniem oddziaływania tych mikroelementów na wielkość i jakość plonu oraz ocena przyswajalności jodu i wybranych parametrów biochemicznych szczurów żywionych warzywami wzbogacanymi w jod

2011/03/D/NZ9/05560

Słowa kluczowe:

Jod selen biofortyfikacja roślin żywność funkcjonalna szczury przyswajalność ekspresja genów linie komórkowe

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sylwester Smoleń 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 794 999 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2016-08-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator Elektroforezy Kapilarnej. Za kwotę 120 000 PLN
 2. Suszarka laboratoryjna.
 3. Spektrofotometr z możliwością czytania płytek wielodołkowych. Za kwotę 55 000 PLN
 4. Łaźnia wodna.
 5. Szafa chłodnicza.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. . Selected aspects of nitrogen metabolism and quality of field-grown lettuce (Lactuca sativa L.) depending on the diversified fertilization with iodine and selenium compounds. IF: 0,552
  Autorzy:
  2.Smoleń S., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Ledwożyw-Smoleń I., Liszka-Skoczylas M., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Sady W.
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus (rok: 2015, tom: 14, strony: 159-175), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of lettuce biofortified with iodine by soil fertilization on iodine concentration in various tissues and selected biochemical parameters in serum of Wistar rats IF: 4,48
  Autorzy:
  Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Smoleń S., Rakoczy R., Skoczylas Ł., Leszczyńska T., Ledwożyw-Smoleń I.
  Czasopismo:
  Journal of Functional Foods (rok: 2015, tom: 14, strony: 479-486), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jff.2015.02.027 - link do publikacji
 3. The impact of iodine enriched by soil fertilization carrot on iodine concentration and selected biochemical parameters in Wistar rats. IF: 3,234
  Autorzy:
  Piątkowska E., Kopeć A, Bieżanowska-Kopeć R., Pysz P., Kapusta-Duch J., Koronowicz A., Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-SmoleńI., Rakoczy R., Maślak E.
  Czasopismo:
  PLOS One (rok: 2016, tom: 11 (4), strony: e0152680), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0152680 - link do publikacji
 4. Iodine and selenium biofortification of lettuce (Lactuca sativa L.) by soil fertilization with various compounds of these elements. IF: 0,552
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Tomasz P.
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus (rok: 2016, tom: 15 (5), strony: 69-91), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 5. The quality of carrot (Daucus carota L.) cultivated in the field depending on iodine and selenium fertilization IF: 0,359
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R., Liszka-Skoczylas M., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Sady W.
  Czasopismo:
  Folia Horticulturae (rok: 2016, tom: 28 (2), strony: 151-164), Wydawca: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fhort-2016-0018 - link do publikacji
 6. Wstępna ocena wpływu doglebowej aplikacji związków jodu i selenu na plonowanie i skład mineralny roślin sałaty.
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Wierzbińska J., Ledwożyw-Smoleń I.
  Czasopismo:
  Episteme (rok: 2013, tom: I, strony: 579-589), Wydawca: Stowarzyszenie Twórców nauki i Kultury "Episteme"
  Status:
  Opublikowana
 7. Biofortification of carrot (Daucus carota L.) with iodine and selenium in a field experiment. IF: 4,495
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Koronowicz A., Kapusta-Duch J.
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2016, tom: 7, strony: 0,798611111111111), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2016.00730 - link do publikacji
 8. Effects of peeling and cooking on the antioxidant properties and mineral nutrient content in carrot enriched with potassium iodate and/or selenite (SeIV) and selenite (SeVI). IF: 1,206
  Autorzy:
  Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Kapusta-Duch J., Kopeć A., Smoleń S., Koronowicz A., Piątkowska E., Rakoczy R., Skoczylas Ł., Leszczyńska T.
  Czasopismo:
  Journal of Food Sciences and Nutrition (rok: 2016, tom: on line first, strony: on line first), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09637486.2016.1205550 - link do publikacji
 9. Transcriptome profiling of Caco-2 cancer cell line following treatment with extracts from iodine-biofortified lettuce (Lactuca sativa L.). IF: 3,234
  Autorzy:
  4.Koronowicz A.., Kopeć A., Master A., Smoleń S., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Ledwożyw-Smoleń I., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Leszczyńska T., Kapusta-Duch J., Pysz M.
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2016, tom: 11, strony: e0147336.), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0147336 - link do publikacji
 10. Mineral composition of field-grown lettuce (Lactuca sativa L.) depending on the diversified fertilization with iodine and selenium compounds. IF: 0,552
  Autorzy:
  3.Smoleń S., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Ledwożyw-Smoleń I., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Sady W.
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus (rok: 2015, tom: 14, strony: 97-114.), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 11. The effect of preliminary processing and different method of cooking on iodine content and selected antioxidative properties of carrot (Daucus Carota L.) biofortified with (potassium) iodine IF: 0,359
  Autorzy:
  Kapusta-Duch J., Bieżanowska-Kopeć R., Smoleń S., Pysz M., Kopeć A., Piątkowska E., Rakoczy R., Koronowicz A., Skoczylas Ł., Leszczyńska T.
  Czasopismo:
  Folia Horticulturae (rok: 2017, tom: 29(1), strony: 44889), Wydawca: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fhort-2017-0002 - link do publikacji
 1. Ocena in vitro cytotoksyczności ekstraktu z marchwi biofortyfikowanej w jod.
  Autorzy:
  Koronowicz A., Rakoczy R., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Kapusta-Duch J., Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I.
  Konferencja:
  "Chemoprewencje i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków." Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie". (rok: 2015, ), Wydawca: Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie".
  Data:
  konferencja 05-12-2015r.
  Status:
  Opublikowana
 2. The effect of carrots biofortified with iodine on thyroid hormons level in rats' serum.
  Autorzy:
  Piątkowska E., Koronowicz A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., KopećA., Leszczyńska T., Kapusta-Duch J., Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I.
  Konferencja:
  12th European Nutrition Conference FENS Berlin 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Annals Nutrition and Metabolism, Karger
  Data:
  konferencja October 20–23, 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Efficiency of biofortification of lettuce and carrot with iodine and selenium depending on the fertilization with various compounds of these element
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R., Sady W., Wierzbińska J.
  Konferencja:
  COST Action Project FA 0905-"Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed" (rok: 2014, ), Wydawca: Sabanci University, Istanbul, Turkey.
  Data:
  konferencja 17-19 March 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ aplikacji jodu i selenu na zawartość azotanów i chlorków oznaczanych dwoma metodami w sałacie i marchwi.
  Autorzy:
  Ledwożyw-Smoleń I., Smoleń S., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Wierzbińska J., Sady W., Kopeć A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Piątkowska E., Koronowicz A., Kapusta-Duch J.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 12-13 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ obierania i gotowania na właściwości antyoksydacyjne, zawartość polifenoli oraz karotenoidów w marchwi wzbogaconej podczas uprawy w jodan potasu i/lub selenian(SeIV) i selenin (SeVI).
  Autorzy:
  Bieżanowska-Kopeć R., Kapusta-Duch J., Pysz M., Kopeć A., Piątkowska E., Koronowicz A., Skoczek A., Smoleń S., Rakoczy R., Skoczylas Ł, Ledwożyw-Smoleń I.
  Konferencja:
  "Chemoprewencje i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków." Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie". (rok: 2015, ), Wydawca: Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie
  Data:
  konferencja 05-12-2015r
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ obróbki wstępnej i wybranych metod obróbki termicznej na zmiany aktywności antyoksydacyjnej marchwi (Daucus carota L.) Biofortyfikowanej jodem.
  Autorzy:
  Kapusta-Duch J., Bieżanowska-Kopeć R., Smoleń S., Pysz M., Kopeć A., Piątkowska E., Rakoczy R., Koronowicz A., Skoczylas Ł.
  Konferencja:
  "Chemoprewencje i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków." Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie". (rok: 2015, ), Wydawca: Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie".
  Data:
  konferencja 05-12-2015r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Zawartość cukrów w surowcach roślinnych wzbogacanych jodem i selenem.
  Autorzy:
  Skoczylas Ł., Smoleń S., Liszka-Skoczylas M., Rakoczy R., Ledwożyw-Smoleń I., Kopeć A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Piątkowska E., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Wierzbińska J.
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw. "Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów – Nauka i Przemysł." (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Data:
  konferencja 9-10 czerwca 2014r
  Status:
  Opublikowana
 8. Zawartość wybranych kwasów organicznych w sałacie i marchwi biofortyfikowanej w jod i selen, a oznaczanych przy zastosowaniu techniki elektroforezy kapilarnej.
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R., Wierzbińska J., Sady W., Kopeć A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Piątkowska E., Koronowicz A., Kapusta-Duch J.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 12-13 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Efektywność biofortyfikacji sałaty (Lactuca sativa L.) w jod i selen z zastosowaniem różnorodnych związków tych pierwiastków.
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R. Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Sady W.
  Konferencja:
  XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" oraz XIII Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku – Problemy Ekologiczne i Analityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk,
  Data:
  konferencja 4-6 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Global changes in gene expression in Caco-2 cell line treated with extracts from iodine-biofortified carrot.
  Autorzy:
  Piątkowska E., Koronowicz A., Uczkiewicz M., Kopeć A., Rakoczy R., Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Pysz M., Smoleń S., Skoczylas Ł.
  Konferencja:
  12th European Nutrition Conference FENS Berlin (rok: 2015, ), Wydawca: Annals Nutrition and Metabolism, Karger
  Data:
  konferencja October 20–23, 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Wstępna ocena wpływu doglebowej aplikacji związków jodu i selenu na plonowanie i skład mineralny roślin sałaty.
  Autorzy:
  3.Smoleń S., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Wierzbińska J., Ledwożyw-Smoleń I.
  Konferencja:
  Ziemia, Roślina Człowiek– Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa (rok: 2013, ), Wydawca: UR Kraków
  Data:
  konferencja 11-12 września
  Status:
  Opublikowana
 12. Zawartość glukozy i poziom enzymów wątrobowych w organizmie szczurów laboratoryjnych żywionych dietą z dodatkiem marchwi biofortyfikowanej w jod.
  Autorzy:
  Piątkowska E., Kopeć A., Koronowicz A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Kapusta-Duch J., Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R.
  Konferencja:
  "Chemoprewencje i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków." Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie". (rok: 2015, ), Wydawca: Konferencja Naukowa z cyklu "Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie".
  Data:
  konferencja 05-12-2015r.
  Status:
  Opublikowana
 13. Badania nad biofortyfikacją roślin w jod i selen w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - analiza osiągnięć i cele na przyszłość.
  Autorzy:
  Smoleń S., Halka M.
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa, Sekcja Żywienia Roślin, Komitetu Nauk Ogrodniczych, Polskiej Akademii Nauk - "Postęp w żywieniu roślin ogrodniczych." (rok: 2015, ), Wydawca: PAN
  Data:
  konferencja 20-11-2015r.
  Status:
  Opublikowana
 14. Double biofortification with iodine and selenium of lettuce cultivated in field – preliminary analysis of the problem.
  Autorzy:
  Smoleń S., Rakoczy R., Skoczylas Ł., Wierzbińska J., Sady W., Ledwożyw-Smoleń I.
  Konferencja:
  XVII. International Plant Nutrition Colloquium and Boron Satellite Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Sabanci University Orhanli, Tuzla, 34956 Istanbul, Turkey
  Data:
  konferencja 19-22 August 2013
  Status:
  Opublikowana
 15. Skład podstawowy i właściwości antyoksydacyjne marchwi wzbogaconej w jod i selen.
  Autorzy:
  Bieżanowska-Kopeć R., Kapusta-Duch J., Piątkowska E., Pysz M., Kopeć A., Koronowicz A., Skoczek A, Smoleń S., Rakoczy R., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I.
  Konferencja:
  XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność a Bezpieczeństwo Zdrowotne" (rok: 2014, ), Wydawca: PTTŻ; UR Kraków; KNŻ PAN
  Data:
  konferencja 18-19 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Biofortyfikacja marchwi (Daucus carota L.) w jod i selen z zastosowaniem różnorodnych związków tych pierwiastków.
  Autorzy:
  Smoleń S., Skoczylas Ł., Ledwożyw-Smoleń I., Rakoczy R., Kopeć A., Piątkowska E., Bieżanowska-Kopeć R., Koronowicz A., Kapusta-Duch J.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa "WSPÓŁCZESNE TRENDY W UPRAWIE I ŻYWIENIU ROŚLIN OGRODNICZYCH" XVI Zjazd Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych. (rok: 2016, ), Wydawca: SGGW Warszawa
  Data:
  konferencja 15-16 września
  Status:
  Opublikowana
 17. Cooking process decreases iodine content but not phenolic compounds in iodine supplemented carrots.
  Autorzy:
  Kapusta-Duch R., Bieżanowska-Kopeć, Smoleń S., Pysz M., Kopeć A., Piątkowska E., Rakoczy R., Koronowicz A., Skoczylas Ł.
  Konferencja:
  20th International Congress of Nutrition (rok: 2013, ), Wydawca: Karger
  Data:
  konferencja September 15-20
  Status:
  Opublikowana
 18. Profil lipidowy surowicy krwi szczurów żywionych dietą z dodatkiem sałaty biofortyfikowanej jodem.
  Autorzy:
  Piątkowska E., Kopeć A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Koronowicz A., Kapusta-Duch J., Ledwożyw-Smoleń I., Smoleń S., Skoczylas Ł., Rakoczy R., Wierzbińska J., Leszczyńska T.
  Konferencja:
  XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne. Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku. (rok: 2014, ), Wydawca: ZHŻiŻKNoZCz PAN, UJ Kraków
  Data:
  konferencja 10-12 września 2014r.
  Status:
  Opublikowana
 19. Wpływ ekstraktu z sałaty biofortyfikowanej w jod na proliferację komórek jelita grubego.
  Autorzy:
  Koronowicz A., Rakoczy R., Piątkowska E., Kopeć A., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz M., Kapusta-Duch J., Ledwożyw-Smoleń I., Smoleń S., Skoczylas Ł., Wierzbińska J., Leszczyńska T.
  Konferencja:
  XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne. Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku. (rok: 2014, ), Wydawca: ZHŻiŻKNoZCz PAN, UJ Kraków
  Data:
  konferencja 10-12 września 2014r
  Status:
  Opublikowana