Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wpływu stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjologiczne mięśni porażonych spastycznie po udarze niedokrwiennym mózgu.

2011/03/N/NZ7/00327

Słowa kluczowe:

stymulacja zewnątrzustrojową falą uderzeniową mechanizmy biofizyczne elektromiografia termografia spastyczność mięśni udar niedokrwienny mózgu

Deskryptory:

 • NZ7_7: Rehabilitacja

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Robert Dymarek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 201 230 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czterokanałowy elektromiograf powierzchniowy (Noraxon MyoSystem 1400A, USA) wraz z oprogramowaniem do rejestracji i analizy danych (MR XP Master Edition, USA) oraz zestawem 800 sztuk samoprzylepnych elektrod do rejestracji powierzchniowego sygnału EMG (pojedyncze Elektrody Noraxon, USA). Za kwotę 46 150 PLN
 2. Mikrobolometryczna kamera termowizyjna (Test-Therm MobIR M8, Polska) wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do raportowania i analizy pomiarów (Test-Therm Guide IrAnalyser, Polska). Za kwotę 19 680 PLN
 3. Przenośny komputer (Acer Aspire 7552-N974G50Mnkk, Polska). Za kwotę 2 000 PLN
 4. Nowoczesny aparat do mechanicznej stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową (BTL – 5000 ESW Power, Polska). Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effects of extracorporeal shock wave on upper and lower limb spasticity in post-stroke patients: A narrative review IF: 1,585
  Autorzy:
  Dymarek R, Ptaszkowski K, Słupska L, Halski T, Taradaj J, Rosińczuk J
  Czasopismo:
  Topics in Stroke Rehabilitation (rok: 2016, tom: 23, strony: 293-303), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10749357.2016.1141492 - link do publikacji
 2. The effect of radial extracorporeal shock wave stimulation on upper limb spasticity in chronic stroke patients: a single–blind, randomized, placebo-controlled study IF: 2,298
  Autorzy:
  Dymarek R, Taradaj J, Rosińczuk J
  Czasopismo:
  Ultrasound in Medicine and Biology (rok: 2016, tom: 42, strony: 1862-1875), Wydawca: Elsevier B.V. Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultrasmedbio.2016.03.006 - link do publikacji
 3. Extracorporeal shock wave stimulation as alternative treatment modality for wrist and fingers spasticity in post-stroke patients: a prospective, open-label, preliminary clinical trial IF: 1,931
  Autorzy:
  Dymarek R, Taradaj J, Rosińczuk J
  Czasopismo:
  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (rok: 2016, tom: 2016, strony: 44571), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/4648101 - link do publikacji
 4. Extracorporeal shock wave therapy as an adjunct wound treatment: a systematic review of the literature. IF: 1,229
  Autorzy:
  Dymarek R, Halski T, Ptaszkowski K, Slupska L, Rosinczuk J, Taradaj J
  Czasopismo:
  Ostomy Wound Management (rok: 2014, tom: 60, strony: 26-39), Wydawca: Health Management Publications Communications LCC
  Status:
  Opublikowana
 1. The effect of extracorporeal shock wave stimulation on upper limb spasticity in chronic stroke patients: a pilot prospective, randomized, single-blind, placebo-controlled trial.
  Autorzy:
  Dymarek R., Rosińczuk J., Ptaszkowski K., Słupska L., Paprocka-Borowicz M., Halski T., Taradaj J.
  Konferencja:
  2nd International Scientific and Training Conference "International Day of Physiotherapy" (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 27.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Thermographic analysis of trophic changes under the influence of shock wave stimulation on the level of muscles affected by post–stroke spasticity: prospective, clinical and randomized placebo-controlled study.
  Autorzy:
  Dymarek R., Rosińczuk J., Ptaszkowski K., Słupska L., Paprocka-Borowicz M., Halski T., Taradaj J.
  Konferencja:
  8th International Interdisciplinary and Educationally-Instructional Conference Young Physiotherapy Spring Time" (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 23.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Electromyographic evaluation of the impact of extracorporeal shock wave stimulation on muscles affected by spasticity after ischemic stroke - a casuistic report.
  Autorzy:
  Dymarek R., Rosińczuk J., Paprocka-Borowicz M., Ptaszkowski K., Słupska L., Halski T., Taradaj J.
  Konferencja:
  1st International Scientific and Training Conference "International Day of Physiotherapy" (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 4.06.2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Termowizyjna oraz kliniczna ocena wpływu stymulacji falą uderzeniową w obrębie mięśni kończyny górnej porażonych spastycznie po udarze mózgu: opis dwóch przypadków.
  Autorzy:
  Dymarek R., Rosińczuk J., Paprocka-Borowicz M., Ptaszkowski K., Słupska L., Halski T., Taradaj J.
  Konferencja:
  VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Majówka Młodej Fizjoterapii" (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 23-24 maja 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Elektromiograficzna oraz kliniczna ocena wpływu stymulacji falą uderzeniową w obrębie mięśni kończyny górnej porażonych spastycznie po udarze mózgu: opis dwóch przypadków.
  Autorzy:
  Dymarek R., Rosińczuk J., Paprocka-Borowicz M., Ptaszkowski K., Słupska L., Halski T., Taradaj J.
  Książka:
  Współczesne kierunki rehabilitacji. (rok: 2014, tom: 1, strony: 37-37), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana