Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakteryzacja nowych materiałów anodowych o strukturze spinelu (Li4Ti5O12) oraz kompozytów: Li4Ti5O12-C/Ag do baterii litowo-jonowych

2011/03/N/ST5/04389

Słowa kluczowe:

materiał anodowy baterie litowo-jonowe tlenek litowo-tytanowy

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Michalska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 143 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2014-08-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Li4Ti5O12 modified with Ag nanoparticles as an advanced anode material in lithium-ion batteries IF: 5,211
  Autorzy:
  M. Krajewski, M. Michalska, B. Hamankiewicz, D. Ziolkowska, K. P. Korona, J. B. Jasinski, M. Kaminska, L. Lipinska, A. Czerwinski
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2014, tom: 245, strony: 764-771), Wydawca: ScienceDirect
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2013.07.048 - link do publikacji