Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompozyty na bazie stopu aluminium wzmacniane nanorurkami węglowymi - wytwarzanie, mikrostruktura, właściwości

2011/03/N/ST5/04416

Słowa kluczowe:

kompozyty na bazie stopów aluminium nanorurki węglowe metalurgia proszków HR-STEM

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Rasiński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 296 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-25

Zakończenie projektu: 2014-09-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Naczynko do mielenia proszków aluminium oraz nanorurek węglowych wraz z niezbędnym wyposażeniem (kule mielące, pokrywa z zaworami, system do zamykania pokrywy). Za kwotę 17 000 PLN
 2. Waga analityczna do odmierzania dodatków stopowych. Za kwotę 5 500 PLN
 3. Komputer. Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Aluminum 5483 Alloy Based Composites Reinforced with Carbon Nanotubes - Fabrication, Microstructure and Properties IF: 1,494
  Autorzy:
  Marcin Rasinski, Malgorzata Lewandowska
  Czasopismo:
  Journal of Composite Materials (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: SAGE Publishing
  Status:
  Złożona