Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena składu mineralnego i izotopowego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności składników mineralnych oraz ich wartości odżywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych

2011/03/N/NZ9/04136

Słowa kluczowe:

grzyby pierwiastki śladowe środowisko żywność

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Grażyna Krasińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 488 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2015-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Łaźnia wodna z wytrząsaniem. Za kwotę 12 300 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Evaluation of the radioactive contamination in fungi genus Boletus in the region of Europe and Yunnan Province in China IF: 3,337
  Autorzy:
  Jerzy Falandysz J, Zalewska T, Krasińska G, Apanel A, Wang Y, Pankavec S
  Czasopismo:
  Applied Microbiology and Biotechnology (rok: 2015, tom: 99, strony: 8217–8224), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00253-015-6668-0 - link do publikacji
 2. Mineral constituents of edible parasol mushroom Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing and soils beneath its fruiting bodies collected from a rural forest area IF: ,879
  Autorzy:
  Kułdo E, Jarzyńska G, Gucia M, Falandysz J
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2014, tom: 68, strony: 484-492), Wydawca: Springer Vienna
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/s11696-013-0477-7 - link do publikacji
 3. Mercury in Hazel Bolete Leccinum griseum and soil substratum: Distribution, bioconcentration and dietary exposure IF: 1,164
  Autorzy:
  Krasińska G, Falandysz J
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health, Part A (rok: 2015, tom: 50, strony: 1259–1264), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10934529.2015.1055151 - link do publikacji
 4. Mercury in certain boletus mushrooms from Poland and Belarus IF: 1,234
  Autorzy:
  Falandysz J, Krasińska G, Pankavec S, Nnorom IC
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health, Part B (rok: 2014, tom: 49, strony: 690–695), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/03601234.2014.922853 - link do publikacji
 5. Mineral Constituents of Edible Field Parasol (Macrolepiota procera) Mushrooms and the Underlying Substrate from Upland Regions of Poland: Bioconcentration Potential, Intake Benefits, and Toxicological Risk IF: ,793
  Autorzy:
  Kojta A, Gucia M, Krasińska G, Saba M, Nnorom I, Falandysz J
  Czasopismo:
  Polish Journal Of Environmental Studies (rok: 2016, tom: 25, strony: 2445-2460), Wydawca: HARD Pub. Co.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15244/pjoes/62997 - link do publikacji
 6. Notes on selenium in mushrooms data determined by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP–AES) and hydride generation atomic absorption spectroscopy (HG–AAS) techniques IF: ,263
  Autorzy:
  Jarzyńska G, Kojta A K, Drewnowska M, Falandysz J
  Czasopismo:
  African Journal of Agricultural Research (rok: 2012, tom: 7, strony: 5233-5237), Wydawca: Academic Journals
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5897/AJAR11.2148 - link do publikacji
 7. 90Sr in King Bolete Boletus edulis and certain other mushrooms consumed in Europe and China IF: 4,099
  Autorzy:
  M. Saniewski, T. Zalewska, G. Krasińska, N. Szylke, Y. Wang, J. Falandysz
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2016, tom: 543, strony: 287-294), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2015.11.042 - link do publikacji
 8. Evaluation of the mercury contamination in mushrooms of genus Leccinum from two different regions of the world: Accumulation, distribution and probable dietary intake IF: 4,099
  Autorzy:
  Falandysz J, Zhang J, Wang Y, Krasińska G, Kojta A, Saba M, Shen T, Li T, Liu H
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2015, tom: 537, strony: 470-478), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2015.07.159 - link do publikacji
 9. Trace elements in Leccinum scabrum mushrooms and topsoils from Kłodzka Dale in Sudety Mountains, Poland IF: ,763
  Autorzy:
  Zhang D, Zhang Y, Morawska E, Bielawski L, Krasińska G, Drewnowska M, Pankavec S, Szymańska K, Falandysz J
  Czasopismo:
  Journal of Mountain Science (rok: 2013, tom: 10, strony: 621-627), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11629-013-2384-3 - link do publikacji
 10. Cadmium, lead and some other trace elements in Larch Bolete mushrooms (Suillus grevillei) (Klotzsch) Sing., collected from the same site over two years IF: ,831
  Autorzy:
  Chudzyński K, Jarzyńska G, Falandysz J
  Czasopismo:
  Food Additives & Contaminants: Part B: Surveillance (rok: 2013, tom: 6, strony: 249-253), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2013.807881 - link do publikacji
 11. Mercury in Orange Birch Bolete Leccinum versipelle and soil substratum: bioconcentration by mushroomand probable dietary intake by consumers IF: 2,828
  Autorzy:
  Krasińska G, Falandysz J
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 44206), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11356-015-5331-8 - link do publikacji
 12. Trace elements of Yellow-cracking Bolete [Xerocomus subtomentosus) (L.) Quél.] collected at the same site over three years IF: ,641
  Autorzy:
  Chojnacka A, Jarzynska G, Lewandowska M, Nnorom I C, Falandysz J
  Czasopismo:
  Fresenius Environmental Bulletin (rok: 2013, tom: 22, strony: 2707 - 2712), Wydawca: Parlar Scientific Publications
  Status:
  Opublikowane
 1. Notes on trace elements composition of King Bolete (Boletus edulis) from Poland
  Autorzy:
  S. Pankavec, A. Dryżałowska, G. Krasińska, A. Sapkota, X. Feng, J. Falandysz
  Konferencja:
  XI International Scientific and Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 42257
  Status:
  Opublikowane
 2. Occurrence and bioconcentration of mercury in fruiting bodies by orange birch bolete mushroom
  Autorzy:
  G. Krasińska, E. Duljas, J. Falandysz
  Konferencja:
  XI International Scientific and Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 42257
  Status:
  Opublikowane
 3. 90Sr in king bolete Boletus edulis and some other mushrooms foraged in Poland
  Autorzy:
  M. Saniewski, T. Zalewska, N. Szylke, G. Krasińska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowane
 4. Bionagromadzanie i zanieczyszczenie rtęcią owocników koźlarza pomarańczowożółtego: dane dla 20 miejsc w Polsce
  Autorzy:
  G. Krasińska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 8-9 maja 2014
  Status:
  Opublikowane
 5. Rtęć w grzybach Leccinum spp. z Yunnanu w Chinach
  Autorzy:
  J. Falandysz, G. Krasińska, A. Wiejak, Y. Wang, J. Zhang
  Konferencja:
  XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 8-9 maja 2014
  Status:
  Opublikowane
 6. Rtęć w grzybach Leccinum spp. z terenu Polski
  Autorzy:
  G. Krasińska, P. Krogul, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 8-9 maja 2014
  Status:
  Opublikowane
 7. The influence of culinary processing on content of trace elements in brown birch scaber stalk Leccinum scabrum (Bull.ex Fr.) S. F. Gray
  Autorzy:
  G. Krasińska, J. Falandysz
  Konferencja:
  The X International Scientific-Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 41544
  Status:
  Opublikowane
 8. 137Cs i 40K w owocnikach Leccinum versipelle i w podłożu glebowym grzyba
  Autorzy:
  G. Krasińska, T. Zalewska, A. Śliwińska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 8-9 maja 2014
  Status:
  Opublikowane
 9. Occurrence, distribution and bioconcentration of mercury in certain mushrooms species from hills of Yunnan and subalpine region of Minya Konka
  Autorzy:
  J. Falandysz, T. Li, H. Liu, M. Saba, J. Wang, A. Wiejak, G. Krasińska, A. Dryżałowska, J. Zhang, Y. Wang, D. Zhang
  Konferencja:
  XI International Scientific and Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 42257
  Status:
  Opublikowane
 10. Rtęć w jadalnych borowikach z Południowo-Zachodnich Chin
  Autorzy:
  J. Falandysz, G. Krasińska, Y. Wang, J. Zhang, M. Saba, A. Wiejak, T. Shen, T. Li, H. Liu
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowane
 11. Mercury contamination in fungi genus Boletus from a region of polymetalic belt in China
  Autorzy:
  J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, M. Saba, G. Krasińska, A. Wiejak, T. Shen, T. Li, H. Liu
  Konferencja:
  XI International Scientific and Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 42257
  Status:
  Opublikowane
 12. Mercury in mushrooms of genus Leccinum from Yunnan Province of China and Poland: accumulation, distribution and probable dietary exposure
  Autorzy:
  G. Krasińska, J. Falandysz, J. Zhang, Y. Wang, A. Kojta, Ma. Saba, T. Shen, T. Li, H. Liu
  Konferencja:
  XI International Scientific and Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 42257
  Status:
  Opublikowane
 13. Występowanie a nagromadzanie rtęci w owocnikach przez koźlarza grabowego
  Autorzy:
  G. Krasińska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowane
 14. Examination of rare element patterns in Boletus edulis
  Autorzy:
  G. Krasińska, A. Sapkota, J. Falandysz, X. Feng
  Konferencja:
  XI International Scientific and Technical Conference, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 42257
  Status:
  Opublikowane
 15. Notes on trace elements and minerals composition of King Bolete (Boletus edulis)
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Anna Dryzalowska, Grazyna Krasinska, Atindra Sapkota, Xinbin Feng, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  The XVII Congress of European Mycologists, Madeira, Portugal (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 21-25 September 2015
  Status:
  Opublikowane
 16. Pierwiastki ziem rzadkich w krajowym borowiku szlachetnym
  Autorzy:
  J. Falandysz, A. Sapkota, G. Krasińska, S. Pankavec, X. Feng
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowane
 17. Rtęć w maślaku pstrym i ziarnistym i ich podłożu glebowym
  Autorzy:
  Krogul, G. Krasińska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 8-9 maja 2014
  Status:
  Opublikowane
 18. Rtęć w różnych gatukach grzybów wielkoowocnikowych z terenów wysokogórskich Yunnanu oraz Syczuanu w rejonie góry Minya Konka (Góra Gongga) we wschodniej części płaskowyżu tybetańskiego
  Autorzy:
  J. Falandysz, T. Li, H. Liu, M. Saba, J. Wang, A. Wiejak, G. Krasińska, A. Dryżałowska, J. Zhang, Y. Wang, D. Zhang
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowane