Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie własności mikromechanicznych polikrystalicznych materiałów dwufazowych z wykorzystaniem metod dyfrakcyjnych oraz modeli krystalograficznych

2011/03/N/ST8/04058

Słowa kluczowe:

dyfrakcja rentgenowska i neutronowa naprężenia własne materiały dwufazowe kompozyty modele krystalograficzne metoda elementów skończonych

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

INSTYTUT LOTNICTWA

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Elżbieta Gadalińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 386 984 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2017-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Siłomierz elektroniczny. Za kwotę 4 500 PLN
 2. Lampy promieniowania rentgenowskiego (Ti, Mn) do dyfraktometru rentgenowskiego Xstress3000 (2 szt.). Za kwotę 80 000 PLN
 3. Laptop.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Elastoplastic deformation and damage process in duplex stainless steels studied using synchrotron and neutron diffractions in comparison with a self-consistent model IF: 5,89
  Autorzy:
  Andrzej Baczmański, Yuchen Zhao, Elżbieta Gadalińska, Lea Le Joncour, Sebastian Wroński, Chedly Braham, Benoit Panicaud, Manuel François, Thomas Buslaps, Kamil Sołoducha
  Czasopismo:
  International Journal of Plasticity (rok: 2016, tom: 81, strony: 102-122), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijplas.2016.01.018 - link do publikacji
 2. Stress distribution correlated with damage in duplex stainless steel studied by synchrotron diffraction during plastic necking IF: 4,023
  Autorzy:
  Yuchen Zhao, Lea Le Joncour, Andrzej Baczmanski, Elzbieta Gadalińska, Sebastian Wroński, Benoit Panicaud, Manuel François, Chedly Braham, Thomas Buslaps
  Czasopismo:
  Materials & Design (rok: 2017, tom: 113, strony: 157-168), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Study of micromechanical behaviour of two phase polycrystalline materials using diffraction and self consistent model
  Autorzy:
  Andrzej Baczmański, Elżbieta Gadalińska, Chedly Braham, Sebastian Wroński, Lea Le Joncour, Benoit Panicaud, Manuel Francois, Vincent Klosek
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2014, tom: 783-786, strony: 2059-2064), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.783-786.2059 - link do publikacji
 4. Micromechanical behaviour of a two-phase Ti alloy studied using grazing incidence diffraction and a self-consistent model IF: 5,301
  Autorzy:
  Yuchen Zhao, Sebastian Wroński, Andrzej Baczmański, Lea Le Joncour, Marianna Marciszko, Tomasz Tokarski, Mirosław Wróbel, Manuel Francois, Benoit Panicaud
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2017, tom: 136, strony: 402-414), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2017.06.022 - link do publikacji
 5. Problem of elastic anisotropy and stacking faults in stress analysis using multireflection grazing-incidence X-ray diffraction IF: 4,901
  Autorzy:
  Marianna Marciszko, Andrzej Baczmański, Mirosław Wróbel, Wilfrid Seiler, Chedly Braham, Sebastian Wroński, Roman Wawszczak
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2015, tom: 48, strony: 492-509), Wydawca: International Union of CRYSTALLOGRAPHY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600576715002666 - link do publikacji
 6. Study of mechanical behaviour of polycrystalline materials at the mesoscale using high energy X-ray diffraction
  Autorzy:
  Andrzej Baczmański, Elzbieta Gadalińska, Sebastian Wroński, Chedly Braham, Wilfrid Seiler, Manuel Francois, Lea Le Joncour, Benoit Panicaud, Thomas Buslaps, Houda Yahyaoui, Hibib Sidhom, Yuchen Zhao
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 996, strony: 118-123), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.996.118 - link do publikacji
 7. Study of Stresses in Texture Components Using Neutron Diffraction
  Autorzy:
  Andrzej Baczmański, Elżbieta Gadalińska, Sebastian Wroński, Lea Le Joncour, Benoit Panicaud, Manuel Francois, Chedly Braham, Vincent Kolsek, Anna Paradowska
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2013, tom: 768-769, strony: 289-295), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.768-769.289 - link do publikacji
 8. Advanced deformation stages in duplex steel studied using neutron and synchrotron radiation
  Autorzy:
  Elżbieta Gadalińska, Andrzej Baczmański, Yuchen Zhao, Lea Le Joncour, Sebastian Wroński, Benoit Panicaud, Manuel Francois, Chedly Braham, Thomas Buslaps
  Czasopismo:
  Fatigue of Aircraft Structures (rok: 2016, tom: 2016, strony: 80-91), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fas-2016-0006 - link do publikacji
 9. Evolution of microstructure and residual stress during annealing of austenitic and ferritic steels IF: 2,25
  Autorzy:
  Roman Wawszczak, Andrzej Baczmański, Marainna Marciszko, Mirosław Wróbel, Tomasz Czeppe, Krzysztof Sztwiertnia, Chedly Braham, Katarzyna Berent
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2016, tom: 112, strony: 238-251), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2015.12.019 - link do publikacji
 10. New developments of multireflection grazing incidence diffraction
  Autorzy:
  Marianna Marciszko, Andrzej Baczmański, Mirosław Wróbel, Wilfrid Seiler, Chedly Braham, Krzysztof Wierzbanowski
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 996, strony: 147-154), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.996.147 - link do publikacji
 11. Synchrotron radiation application for lattice strain measurements
  Autorzy:
  Elżbieta Gadalińska, Andrzej Baczmański, Kamil Sołoducha
  Czasopismo:
  Fatigue of Aircraft Structures (rok: 2015, tom: 2014, strony: 29–38), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/fas-2014-0003 - link do publikacji
 1. Study of Stress Partitioning in a 0.68 wt%C Pearlitic Steel Using High Energy X-ray Synchrotron Radiation
  Autorzy:
  Chedly Braham, Andrzej Baczmański, Gonzalo Gonzalez, Habib Sidhom, Elzbieta Gadalińska, Sebastian Wroński, Thomas Buslaps
  Konferencja:
  10th International Conference on Residual Stresses (rok: 2016, ), Wydawca: Materials Research Forum LLC
  Data:
  konferencja 3-7.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Neutron diffraction study of elastoplastic behaviour of Al/SiCp metal matrix composite
  Autorzy:
  10.E. Gadalińska, A. Baczmański, S. Wroński, M. Wróbel, K. Wierzbanowski, A. Lodini, V. Klosek, T. Buslaps, Ch. Scheffzük
  Konferencja:
  8th International Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutron & Synchrotron Radiation (MECA SENS) (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 30.09-02.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Elastoplastic deformation and damage process in duplex steel studied using synchrotron and neutron diffraction
  Autorzy:
  11.Y. Zhao, L. Le Joncour, A. Baczmański, M. Francois, B. Panicaud, S. Wroński, E.Gadalińska, C. Braham, T. Buslaps
  Konferencja:
  8th International Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutron & Synchrotron Radiation (MECA SENS) (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 30.09-02.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. The Role of Intergranular Stresses in Plastic Deformation Studied Using a Diffraction and Self- Consistent M odel
  Autorzy:
  Elżbieta Gadalińska, Andrzej Baczmański, Mirosław Wróbel, Sebastian Wroński, Marcin Wroński, Roman Wawszczak, Chedly Braham, Yuchen Zhao, Lea Le Joncour, Thomas Buslaps, Christian Scheffzük
  Konferencja:
  10th International Conference on Residual Stresses (rok: 2016, ), Wydawca: Materials Research Forum LLC
  Data:
  konferencja 3-7.07.2016
  Status:
  Opublikowana