Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metaloorganiczne flawonoidy - synteza, budowa, elektrochemia oraz aktywność biologiczna.

2011/03/B/ST5/01015

Słowa kluczowe:

flawonoidy synteza elektrochemia aktywność biologiczna

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Konrad Kowalski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 244 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2014-10-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Anticancer and Antibacterial Activity Studies of Gold(I)-Alkynyl Chromones IF: 2,791
  Autorzy:
  Paweł Hikisz, Łukasz Szczupak, Aneta Koceva-Chyła, Adam Guśpiel, Luciano Oehninger, Ingo Ott, Bruno Therrien, Jolanta Solecka and Konrad Kowalski
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2015, tom: 20, strony: 19699-19718), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules201119647 - link do publikacji
 2. Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: Synthesis, structure and anticancer activity studies IF: 2,302
  Autorzy:
  Konrad Kowalski, Łukasz Szczupak, Luciano Oehninger, Ingo Ott, Paweł Hikisz, Aneta Koceva-Hyła, Bruno Therrien
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2014, tom: 772-773, strony: 49-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  j.jorganchem.2014.08.027 - link do publikacji
 3. Ferrocenylvinyl-flavones: Synthesis, structure, anticancer and antibacterial activity studies IF: 2
  Autorzy:
  Konrad Kowalski (korespondencyjny) Aneta Koceva-Chyła, Łukasz Szczupak, Paweł Hikisz, Joanna Bernasińska, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka, Bruno Therrien
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2013, tom: 741-742, strony: 153-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.organchem.2013.05.009 - link do publikacji
 4. Ferrocenyl and dicobalt hexacarbonyl chromones - New organometallics inducing oxidative stress and arresting human cancer cells in G2/M phase IF: 4,071
  Autorzy:
  Konrad Kowalski, Paweł Hikisz, Łukasz Szczupak, Bruno Therrien, Aneta Koceva-Chyła
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 81, strony: 289-300), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2014.05.023 - link do publikacji
 5. Synthesis, structure, and Spectroelectrochemistry of Ferrocenyl-Meldrum's Acid Donor-Acceptor Systems IF: 4,253
  Autorzy:
  Konrad Kowalski, Łukasz Szczupak, Joanna Skiba, Obadah S. Abdel-Rahman, Rainer F. Winter, Rafał Czerwieniec, Bruno Therrien
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2014, tom: 33, strony: 4697-4705), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. "Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: preparation, structure and biological studies"
  Autorzy:
  Łukasz Szczupak, Konrad Kowalski, Paweł Hikisz, Aneta Koceva-Chyła, Ingo Ott
  Konferencja:
  XVII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2014, ), Wydawca: PAN Łódx, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
  Data:
  konferencja 21 listopad
  Status:
  Opublikowana
 2. "Metallo-chromones - new complexes inducing oxidative stress and arresting human cancer cells in G2/M phase"
  Autorzy:
  Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Hyła, Paweł Hikisz, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka, Bruno Therrien
  Konferencja:
  7th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet w Wiedniu
  Data:
  konferencja 22-25 lipca
  Status:
  Opublikowana
 3. "Synthesis, structure and biological studies of ferrocenyl-flavones"
  Autorzy:
  Łukasz Szczupak, Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Chyła, Paweł Hikisz, Joanna Bernasińska, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka
  Konferencja:
  16th JCF-Fruhjahrssymposium (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet w Jenie
  Data:
  konferencja 16-19 marzec
  Status:
  Opublikowana
 4. "Synthesis, structure and spectroelectrochemistry of ferrocenyl-meldrum's acid donor-acceptor systems"
  Autorzy:
  Joanna Skiba, Konrad Kowalski, Łukasz Szczupak, Rainer F. Winter, Rafał Czerwieniec
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stwarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Drukarnia Gutenberg S.C.
  Data:
  konferencja 14-18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. "Ferrocenyl-flavones - preparation, characterization and biological investigation"
  Autorzy:
  Łukasz Szczupak, Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Hyła, Paweł Hikisz, Joanna Bernasińska, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Stopka"
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 6. "Ferrocenyl and dicobalt hexacarbonyl chromones - inducing oxidative stress and arresting human cancer cells in G2/M phase"
  Autorzy:
  Łukasz Szczupak, Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Hyła, Paweł Hikisz
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego" (rok: 2014, ), Wydawca: Drukarnia Gutenberg S.C. Łódź
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 7. "Ferrocenyl-flavones - synthesis, structure and biological studies"
  Autorzy:
  Łukasz Szczupak, Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Chyła, Paweł Hikisz, Joanna Bernasińska, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Drukarnia Gutenberg S.C.
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 8. "Ferrocenylvinyl-flavones - synthesis, structure, anticancer and antibacterial activity studies
  Autorzy:
  Łukasz Szczupak, Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Chyła, Paweł Hikisz, Joanna Bernasińska, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka
  Konferencja:
  XVI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2013, ), Wydawca: PAN Łódź, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
  Data:
  konferencja 15 listopada
  Status:
  Opublikowana
 9. "Metallo-chromones with pro-apoptic activity and arresting human cancer cells in G2/M phase"
  Autorzy:
  Konrad Kowalski, Aneta Koceva-Chyła, Łukasz Szczupak, Paweł Hikisz, Aleksandra Rajnisz, Jolanta Solecka, Bruno Therrien
  Konferencja:
  EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Wiley-VCH
  Data:
  konferencja 7-11 września
  Status:
  Opublikowana