Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zróżnicowanie górnojurajskich krzemieni "czekoladowych" ze środkowej Polski z punktu widzenia możliwości identyfikacji w badaniach archeologicznych

2011/03/N/HS3/03973

Słowa kluczowe:

petrografia prehistoryczne górnictwo krzemienia,

Deskryptory:

 • ST10_11: Geochemia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dagmara Werra 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 150 655 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. PIERWSZE PRÓBY CHARAKTERYSTYKI GEOCHEMICZNEJ I PALINOLOGICZNEJ KRZEMIENIA CZAKOLADOWEGO Z KOPALNI WIERZBICA "ZELE", POW. RADOM, NA TLE INNYCH SKAŁ KRZEMIONKOWYCH
  Autorzy:
  Dagmara H. Werra, Rafał Siuda, Oliwia Grafka, Tomasz Segit
  Czasopismo:
  ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI ARCHEOLOGIA – NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE , Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. The Application of the Multi Layered Chert Sourcing Approach (MLA) for the Characterisation and Differentiation of "Chocolate Silicites" from the Holy Cross Mountains, South-Central Poland
  Autorzy:
  M. Brandl, Ch. Hauzenberger,M.M. Martinez, P. Filzmoser, D.H. Werra
  Czasopismo:
  European Journal of Archaeology , Wydawca: European Association of Archaeologists (EAA)
  Status:
  Złożona
 3. Analysis of Organic Compounds: Applications in Archaeology and Earth Science
  Autorzy:
  Oliwia Grafka, Rafał Siuda, Dagmara H. Werra
  Czasopismo:
  Litikum – Journal of the Lithic Research Roundtable (rok: 2015, tom: 3, strony: ), Wydawca: H-1085 Budapest, HU ISSN 2064-3640
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. On artefacts from the prehistoric mining fields
  Autorzy:
  Jacek Lech, Dagmara H. Werra
  Czasopismo:
  Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution (rok: 2016, tom: 42370, strony: ), Wydawca: the Anthropos Institute at the Moravian Museum in Brno, Czech Republic
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Chocolate flint from Central Poland in the economy of farming communities in the Neolithic and Bronze Ages – problems with correctly determining the origin of the raw material
  Autorzy:
  Dagmara H. Werra, Rafał Siuda, Oliwia Grafka, Richard E. Hughes
  Konferencja:
  XVII World UISPP Congress (rok: 2014, ), Wydawca: UISPP
  Data:
  konferencja 1-7 September
  Status:
  Opublikowana
 2. Fifth Arheoinvest Symposium: 'Stories Written in Stone'. International Symposium on Chert and other Knappable Materials. Iași, 20-24 August 2013. Abstracts Volume
  Autorzy:
  Werra D, R. Siuda, O. Grafka
  Konferencja:
  Fifth Arheoinvest Symposium: 'Stories Written in Stone'. International Symposium on Chert and other Knappable Materials. Iași, 20-24 August 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași,
  Data:
  konferencja 20-24 VIII 2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. THE MINERAL COMPOSITION OF CHOCOLATE FLINT" COMPARED TO OTHER VARIETIES OF CHERT FROM CENTRAL AND SOUTHERN POLAND USED BY PREHISTORIC COMMUNITIES
  Autorzy:
  Werra, D., Siuda R.
  Konferencja:
  International Symposium on Knappable Materials (ISKM Barcelona 2015) "On the Rocks" (rok: 2015, ), Wydawca: SERP-Universitat de Barcelona, International Symposium on Knappable Materials
  Data:
  konferencja 7-11 IX
  Status:
  Opublikowana
 4. Artefakt w przestrzeni: krzemienica – skupienie – stanowisko – region; 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM
  Autorzy:
  Werra D, R. Siuda, O. Grafka
  Konferencja:
  Artefakt w przestrzeni: krzemienica – skupienie – stanowisko – region; 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Data:
  konferencja 23-25 X 2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. How useful are Petrological and Geochemical Methods in Identifying Upper Jurassic Chocolate" Flint in Central Poland?
  Autorzy:
  Dagmara H. Werra, Richard E. Hughes, Rafał Siuda
  Konferencja:
  Raw materials exploitation in Prehistory: sourcing, processing and distribution (rok: 2016, ), Wydawca: University of Algarve
  Data:
  konferencja 10-12 III
  Status:
  Opublikowana
 6. First data of organic geochemistry of "Chocolate" flint from Holy Cross Mountains Mesozoic margin
  Autorzy:
  Oliwia Grafka, Rafał Siuda, Dagmara H. Werra
  Konferencja:
  XXIst Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland "From magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scale", Boguszyn, Poland, 16-19 October 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 16-19 October
  Status:
  Opublikowana
 7. Skład mieneralny krzemienia czekoladowego na tle innych odmian krzemienia środkowej i południowej Polski
  Autorzy:
  Rafał Suda, Dagmara H. Werra
  Konferencja:
  XXXI Konferencja: Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014, Lublin (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublnie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Data:
  konferencja 25-26 marca
  Status:
  Opublikowana
 8. Wierzbica "Zele", pow. radomski. Powrót do badań wykoplaiskowych koplani krzemienia z epoki brązu w 2014 r.
  Autorzy:
  Jacek Lech, Dagmara H. Werra
  Konferencja:
  XXXI Konferencja: Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014, Lublin (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublnie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Data:
  konferencja 25-26 marca
  Status:
  Opublikowana
 9. The flint mine of Wierzbice Zele" (Central Poland): bifacial technology in the Bronze Age
  Autorzy:
  Dagmara H. Werra–Richard E. Hughes–Rafał Siuda
  Konferencja:
  11th SKAM Lithic Workshop The multifaceted biface – Bifacial technology in Prehistory (rok: 2014, ), Wydawca: Herman Ottó Museum – Pannon Sea Museum, Miskolc, Hungary
  Data:
  konferencja 20-22 October
  Status:
  Opublikowana