Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena intensywności denudacji chemicznej w zależności od czasu przebywania wody w systemie wodonośnym.

2011/03/D/ST10/05382

Słowa kluczowe:

denudacja chemiczna model geochemiczny Karpaty wewnętrzne

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 221 094 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2016-06-05

Planowany czas trwania projektu: 46 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw DIVER (8 sztuk) + BARODIVER (3 sztuki) + jeden czytnik danych. Za kwotę 38 767 PLN
 2. Laptop + drukarka laserowa monochromatyczna. Za kwotę 5 899 PLN
 3. Oprogramowanie AquaChem. Za kwotę 8 910 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Intensity of chemical denudation and CO2 consumption in selected Inner Carpathian catchments. IF: 1,188
  Autorzy:
  Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Jerzy J. Małecki
  Czasopismo:
  Episodes Journal of International Geoscience (rok: 2017, tom: 40(3), strony: 237-247), Wydawca: Geological Society of Korea
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18814/epiiugs/2017/v40i3/017027 - link do publikacji
 2. Sezonowa zmienność temperatur wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła w Karpatach wewnętrznych.
  Autorzy:
  Marzena Szostakiewicz-Hołownia
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2015, tom: 63, strony: 1085-1090), Wydawca: PIG-PIB
  Status:
  Opublikowana
 3. Źródła siarczkowe w rejonie Pienin
  Autorzy:
  Włodzimierz Humnicki, Marzena Szostakiewicz-Hołownia
  Czasopismo:
  Acta Balneologica (rok: 2018, tom: LX (4/154), strony: 295-300), Wydawca: Aluna Publishing
  Status:
  Opublikowana
 4. Rola zwietrzeliny w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zlewni fliszowej.
  Autorzy:
  Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Jerzy J. Małecki
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2015, tom: 63, strony: 1091-1098), Wydawca: PIG-PIB
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Marzena Szostakiewicz-Hołownia
  Książka:
  Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii (rok: 2018, tom: -, strony: 1-171), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie δ18O do oceny wieku wód podziemnych drenowanych przez wybrane źródła tatrzańskie.
  Autorzy:
  Marzena Szostakiewicz-Hołownia
  Książka:
  Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie HYDROGEOCHÉMIA '15 XV. ročník (rok: 2015, tom: XV rocznik, strony: 25-25), Wydawca: Slovenska asociacia hydrogeologov
  Status:
  Opublikowana