Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoagregaty polimerowe w badaniach właściwości optoelektrycznych poli(3-heksylotiofenu)

2011/03/N/ST5/04705

Słowa kluczowe:

politiofen poli(3-heksylotiofen) nanofibryle natryskiwanie natryskiwanie wirowe organiczne tranzystory z efektem polowym prądy ograniczone ładunkiem przestrzennym

Deskryptory:

 • ST3_14: Elektronika molekularna
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Urszula Bielecka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 172 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-24

Zakończenie projektu: 2015-01-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. stolik grzewczy.
 2. spin coater. Za kwotę 23 898 PLN
 3. stacja robocza. Za kwotę 5 000 PLN
 4. aerografy (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Effect of spatial inhomogeneity of charge carrier mobility on current-voltage characteristics in organic field-effect transistors IF: 1,88
  Autorzy:
  Juliusz Sworakowski, Urszula Bielecka, Petro Lutsyk, Krzysztof Janus
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2014, tom: 571, strony: 56-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2014.09.060 - link do publikacji
 1. Nanoaggregation of p3ht in chloroform-anisole solution: relationship between morphology and electrical properties
  Autorzy:
  Urszula Bielecka, Krzysztof Janus, Wojciech Bartkowiak
  Konferencja:
  SPIE Organic Field-Effect Transistors XIII (rok: 2014, ), Wydawca: SPIE Proceedings Vol. 9185
  Data:
  konferencja 17-21/08/2014
  Status:
  Opublikowana