Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Podstawione w pierścieniu centralnym chemiluminogeny akrydyniowe - synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne, perspektywy zastosowań analitycznych

2011/03/D/ST4/02419

Słowa kluczowe:

pochodne akrydyniowe synteza struktura zdolność chemiluminogenna mechanizm chemiluminescencji perspektywy zastosowań

Deskryptory:

 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_17: Fotochemia
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Zadykowicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 334 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw komputerowy (2 szt.). Za kwotę 9 700 PLN
 2. luminometr probówkowy firmy Berthold Technologies. Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 1. Chemiluminogenic acridinim salts: a comparison study. Detection of intermediate entities appearing upon light generation IF: 2,693
  Autorzy:
  Justyna Czechowska, Alicja Kawecka, Anna Romanowska, Maria Marczak, Paweł Wityk, Karol Krzymiński, Beata Zadykowicz
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 187, strony: 102-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.02.068 - link do publikacji
 2. Intermolecular interactions in multi-component crystals of acridinone/thioacridinone derivatives: Structural and energetics investigations IF: 1,78
  Autorzy:
  Michał Wera, Piotr Storoniak, Damian Trzybiński, Beata Zadykowicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1125, strony: 36-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.06.056 - link do publikacji
 3. Structural considerations on acridine/acridinium derivatives: synthesis, crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational studies IF: 1,78
  Autorzy:
  Michał Wera, Piotr Storoniak, Illia E. Serdiuk, Beata Zadykowicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1105, strony: 41-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Lattice energetics and thermochemistry of acridine derivatives and substituted acridinium trifluoromethanesulphonates IF: 1,781
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Piotr Storoniak
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10973-017-6306-4 - link do publikacji
 1. Comparison of the luminescent properties of the chemiluminogenic 9-substituted 10-methylacridinium cations
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  Bioinnovation International Summit 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy
  Data:
  konferencja 20-21.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanizm reakcji chemiluminescencji kationu 10-metylo-9-((tiofenoksy)-karbonylo)akrydyniowego
  Autorzy:
  Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: Drukarnia Cyfrowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 20-22.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Mechanizm reakcji chemiluminescencji kationu 10-metylo-9-((tiofenoksy)-karbonylo)akrydyniowego
  Autorzy:
  Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 26-29.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. New Luminogenic Molecules Used as Luminogenic Fragments of Indicators and Labels
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  6th European Conference on Chemistry in Life Sciences (6th ECCLS) (rok: 2015, ), Wydawca: New University of Lisbon, Portugal
  Data:
  konferencja 10-12.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Photophysical properties of some fluorescent indicators and labels
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Alexander Roshal, Jerzy Błażejowski
  Konferencja:
  13th Conference on Methods and Applications of Fluorescence (rok: 2013, ), Wydawca: Istituto Italiano di Tecnologia
  Data:
  konferencja 8-11.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Porównanie właściwości luminescencyjnych chemiluminogenów opartych na kationach 9-podstawionych 10-metyloakrydyniowych
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Teoretyczne badania nad wpływem podstawników na proces chemiluminescencji tioestru 10-metyloakrydyniowego
  Autorzy:
  Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Thermal behaviour and reactivity of 9-substituted acridine derivatives and relevent N-methylated acridinium salts
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Karol Krzymiński, Jerzy Błażejowski
  Konferencja:
  Bioinnovation International Summit 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Fundacja Transferu Technologii Synergy
  Data:
  konferencja 20-21.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Badania nad luminoforami na bazie kationów akrydyniowych
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  IV Kopemikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 28-30.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Czy alternatywne ścieżki reakcji chemiluminescencji pochodnych 10-metyloakrydyniowych mogą prowadzić do emisji promieniowania?
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Anna Romanowska
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Lecznicze właściwości pochodnych akrydyny
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: AT Wydawnictwo
  Data:
  konferencja 30.04-04.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Wpływ podstawników na proces chemiluminescencji tioestru 10-metyloakrydyniowego
  Autorzy:
  Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii (rok: 2015, ), Wydawca: AT Wydawnictwo
  Data:
  konferencja 30.04-04.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Origin of chemiluminescence accompanying the reaction of acridinium esters with hydrogen peroxide
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  18th International Symposium on Bioluminescenceand Chemiluminescence, Uppsala, Sweden (rok: 2014, ), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Data:
  konferencja 23-28.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Structural considerations on acridine/acridinium derivatives
  Autorzy:
  Michał Wera, Illia E. Serdiuk, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  57 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Thermal behaviour and reactivity of 9-substituted acridine derivatives and relevant N-methylated acridinium salts
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Michał Wera, Piotr Storoniak
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Mechanizm reakcji chemiluminescencji podstawionych w pozycji 9 kationów 10-metyloakrydyniowych
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. Optymalizacja parametrów reakcji chemiluminescencji 9-podstawionych pochodnych 10-metyloakrydyniowych
  Autorzy:
  Agnieszka Piotrowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Pochodne akrydyniowe jako znaczniki luminescencyjne
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: Drukarnia Cyfrowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 20-22.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. Struktura i oddziaływania w sieci krystalicznej trifluorometanosulfonianu 9-[(fenylosulfanylo)karbonylo]-10-metyloakrydyniowego
  Autorzy:
  Michał Wera, Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 20. Thermoanalytical and computational methods in investigations of the thermal features of 9-substituted acridines and their N-methylated salts
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Jerzy Błażejowski
  Konferencja:
  I Seminarium Analizy Termicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 06-09.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 21. Czy zmiana jednago atomu może znacząco wpłynąć na przebieg reakcji chemiluminescencji?
  Autorzy:
  Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 22. Fotofizyczne właściwości luminogenów wywodzących się od akrydyny oraz chromenu
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 23. Synteza pochodnych akrydyny o potencjalnych właściwościach luminogennych
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 24. Wpływ budowy grupy odchodzącej na proces chemiluminescencji soli akrydyniowych
  Autorzy:
  Anna Romanowska, Beata Zadykowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana