Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja antropogenicznej erozji gleb na wybranych obszarach lessowych Polski południowej metodami dendrochronologiczną, luminescencyjną oraz izotopowymi (Cs-137, Pb-210).

2011/03/D/ST10/05788

Słowa kluczowe:

deluwia lessowe less denrochronologia luminescencja radioaktywność,

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Poręba 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 396 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 50 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laserowe urządzenie do pomiary średnicy cząstek. Za kwotę 156 500 PLN
 2. Netbook - urządzenie do prac terenowych. Za kwotę 1 500 PLN
 3. Mieszadło rotacyjne. Za kwotę 4 200 PLN
 4. Odbiornik GPS GNSS. Za kwotę 22 500 PLN
 5. Urządzenie do poboru próbek osadów i gleb razem z osprzętem. Za kwotę 31 800 PLN
 6. Oprogramowanie Didger i Surfer. Za kwotę 4 500 PLN
 7. Mikrotom do przygotowywania preparatów dendrologicznych. Za kwotę 5 000 PLN
 8. Monitor komputerowy. Za kwotę 1 500 PLN
 9. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Deposits of Neolithic water soil erosion in the loess region of the Małopolska Upland - a case study of the settlement micro-region Bronocice (S Poland). IF: 2,199
  Autorzy:
  G.Poręba, Z. Śnieszko, P. Moska, P. Mroczek
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2019, tom: 502, strony: 45-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quint.2018.09.018 - link do publikacji
 2. Interpretation of soil erosion in a Polish loess area using OSL, 137Cs, 210Pbex, dendrochronology, micromorphology - cas study: biedrzykowice site (S Poland) IF: 1,119
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Zbigniew śnieszko, Piotr Moska, Przemysław Mroczek, Ireneusz Malik
  Czasopismo:
  Geochronometria (rok: 2019, tom: 46, strony: 35), Wydawca: De Greuter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/geochr-2015-0109 - link do publikacji
 3. Application of OSL dating and 137Cs measurements to reconstruct the history of water erosion: A case study of a Holocene colluvium in Świerklany, south Poland. IF: 2,062
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Zbigniew Śnieszko, Piotr Moska
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 374, strony: 189-197), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2015.04.004 - link do publikacji
 4. Dedrochronologiczny i geochemiczny zapis erozji i sedymentacji w wąwozach lessowych (przykład z Wysoczyzny Proboszczowickiej)
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 40/3/2014 (rok: 2014, tom: 40/3/2015, strony: 112-121), Wydawca: CEPL Rogów
  Status:
  Opublikowana
 5. Bias in 238U decay chain members measured by γ spectrometry due to 222Rn leakage IF: 1,123
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, Agata Walencik-Łata, Aleksander Kolarczyk
  Czasopismo:
  Applied Radiation and Isotopoes (rok: 2019, tom: nd, strony: 7), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.apradiso.2019.108945 - link do publikacji
 1. Problems with precise determination of dose rate in luminescence dating with gamma spectrometry due to the 222Rn leakage
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, Aleksander Kolarczyk
  Konferencja:
  13th Methods of Absolute Chronology (rok: 2019, ), Wydawca: Geochronometria, ISBN 978-83-904783-4-0
  Data:
  konferencja 4-7 June 2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Testing new approach to dose rate determination for luminescence dating - an example of Kolonia Celejów (Nałęczów Plateau, Eastern Poland)
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, Przemysław Mroczek, Piotr Moska, Jan Rodzik, Jerzy Raczyk
  Konferencja:
  13th International Conference "Methods of Absolute Chronology" (rok: 2019, ), Wydawca: Geochronometria
  Data:
  konferencja 5-7 June 2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Simultaneously using Cs-137, Pb-210 and soil properties for the assessment of soil redistribution on and agricultural loess slope
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Manfred Frechen, Zbigniew Śnieszko
  Konferencja:
  Loess2M modelling&mapping (rok: 2016, ), Wydawca: INQUA and Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi Sad
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Using dendrochronology and radioisotopes measurement to study soil erosion in loess gully near Poręba village (Southern Poland)
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Ireneusz Malik, Łukasz Ciesielski
  Konferencja:
  Methods of absolute chronology. 12th International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Śłąska
  Data:
  konferencja 11-13 Maj
  Status:
  Opublikowana
 5. Using Cs-137, Pb-210 and soil properties to assess soil redistribution on loess slope.
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Zbigniew Śnieszko, Manfred Frechen
  Konferencja:
  Methods of absolute chronology. 12th International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika śląska
  Data:
  konferencja 11-13 Maj
  Status:
  Opublikowana
 6. Simultaneusly using dendrochronology study and radioisotopes measurement to study soil erosion in loess gully near Poręba village (South Poland)
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Łukasz Ciesielski
  Konferencja:
  Loess2M modelling&mapping (rok: 2016, ), Wydawca: INQUA and Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi Sad
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. A stratigraphic study of Holocene slope sediments in the profile from Szyszczyce (South Poland) based on luminescence, radioisotope and micromorphology studies.
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Zbigniew Śnieszko, Piotr Moska, Przemysław Mroczek
  Konferencja:
  Methods of absolute chronology. 12th International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 11-13 Maj
  Status:
  Opublikowana
 8. An application of the OSL method and soil properties measurements to dating Holocene soil erosion in South Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Zbigniew Śnieszko, Piotr Moska, Przemysław Mroczek
  Konferencja:
  Loess2M modelling&mapping (rok: 2016, ), Wydawca: INQUA and Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi Sad
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Datowania holoceńskich deluwiów lessowych w Polsce metodą OSL
  Autorzy:
  Grzegorz J. Poręba , Zbigniew Śnieszko , Piotr Moska
  Książka:
  Środowisko - Człowiek - Cywilizacja, Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły (rok: 2014, tom: 3, strony: 17-26), Wydawca: Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS)
  Status:
  Opublikowana
 2. Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych gleb płowych wyżyn południowopolskich w świetle badań mikromorfologicznych
  Autorzy:
  Przemysław Mroczek
  Książka:
  Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych gleb płowych wyżyn południowopolskich w świetle badań mikromorfologicznych (rok: 2018, tom: nd, strony: 107), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana