Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Monitorowanie struktury zespołów mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi inokulowanych szczepami bakterii zdolnymi do rozkładu węglowodorów i produkcji biosurfaktantów

2011/03/N/NZ9/02089

Słowa kluczowe:

mikroorganizmy przeżywalność PLFA DGGE BIOLOG PCR w czasie rzeczywistym

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Pacwa-Płociniczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 249 596 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2015-08-16

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kolumna Rxi-5ms do chromatografu gazowego HP 6890 (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 2. Platforma piętrowa wraz z mocowaniami do wytrząsarki SK-600A.
 3. Termocykler Biorad C1000 Touch Termal Cycler z gradientowym blokiem grzejnym 2x48x0,2 ml. Za kwotę 45 000 PLN
 4. Wytrząsarka orbitalna Sk-600A.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Isolation of hydrocarbon-degrading and biosurfactant-producing bacteria and assessment their plant growth-promoting traits IF: 4,01
  Autorzy:
  Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Joanna Iwan, Monika Żarska, Mirosław Chorążewski, Marzena Dzida, Zofia Piotrowska-Seget
  Czasopismo:
  Journal of Environmnetal Management (rok: 2016, tom: 168, strony: 175-184), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvman.2015.11.058 - link do publikacji
 2. Monitoring the changes in a bacterial community in petroleum-polluted soil bioaugmented with hydrocarbon-degrading strains IF: 2,786
  Autorzy:
  Magdalena Pacwa-Płociniczak, Grażyna A. Płaza, Zofia Piotrowska Seget
  Czasopismo:
  Applied Soil Ecology (rok: 2016, tom: 105, strony: 76-85), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsoil.2016.04.005 - link do publikacji
 1. Bacterial community changes during bioremediation of petroleum-contaminated soil
  Autorzy:
  Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Grażyna Płaza, Zofia Piotrowska-Seget
  Konferencja:
  3rd International Congress on Environmental Health 2014 "Emerging risks and challenges on environmnet, health and safety" (rok: 2014, ), Wydawca: Scientific Area of Environmnetal Helath of ESTSP-IPP
  Data:
  konferencja 24-26 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Molecular responses of soil microbial communities under bioaugmentation process
  Autorzy:
  Magdalena Pacwa-Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget, Grażyna Płaza
  Konferencja:
  World Congress on New Technologies - 5th International Conference on Environmental Pollution and Remediation (rok: 2015, ), Wydawca: INTERNATIONAL ASET INC.
  Data:
  konferencja 15-17 lipca
  Status:
  Opublikowana
 3. Izolacja i charakterystyka szczepów bakterii o potencjalnym zastosowaniu w bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi
  Autorzy:
  Pacwa-Płociniczak M., Płociniczak T., Małachwiej B., Piotrowska-Seget Z.
  Konferencja:
  47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu" (rok: 2013, ), Wydawca: IUNG
  Data:
  konferencja 12-15 maja
  Status:
  Opublikowana