Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia

2011/03/D/ST8/04103

Słowa kluczowe:

rusztowania komórkowe mikro i nanostruktura biomimetyka krzepnięcie krwi

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Roman Major 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 486 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-28

Zakończenie projektu: 2015-08-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Biomechanical properties of the thin PVD coatings defined by red blood cells IF: 1
  Autorzy:
  K. Trembecka-Wojciga, R. Major, J.M. Lackner, F. Bruckert, E. Jasek, B. Major
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences (rok: 2015, tom: Vol. 63, Iss. 3, strony: 697–705), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bpasts-2015-0081 - link do publikacji
 2. Computer engineering in designing and fabrication of tissue analogue-type coating dedicated for the cardiovascular regeneration IF: 0,963
  Autorzy:
  Trembecka-Wójciga K., Major R. Bruckert F., Lackner J.M., Lacki P., Sanak M., Major B.,
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2015, tom: 15, strony: 621–630), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2014.12.005 - link do publikacji
 3. Cytotoxicity control of SiC nanoparticles introduced into polyelectrolyte multilayer films IF: 3,7
  Autorzy:
  Mzyk A., Major R., Lackner J.M., Bruckert F., Major B.
  Czasopismo:
  Royal Society of Chemistry: Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 31948-31954), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of the silicon carbide nanoparticles introduction on biological properties of porous polymer coating IF: 3,7
  Autorzy:
  A.Mzyk, R.Major, J.M.Lackner, F.Bruckert, P.Wilczek, B.Major
  Czasopismo:
  The Royal Society of Chemistry; Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 13906-13916), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA14474K - link do publikacji
 5. Graphene based porous coatings with antibacterial and antithrombogenous function—Materials and design IF: 0,963
  Autorzy:
  R. Major, M. Sanak, A. Mzyk, L. Lipinska, M. Kot, P. Lacki
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2014, tom: 14, strony: 540–549), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2014.04.012 - link do publikacji
 6. Inner surface modification of the tube-like elements for medical applications IF: 2,562
  Autorzy:
  R. Major, J. M. Lackner, K. Gorka, P. Wilczek
  Czasopismo:
  The Royal Society of Chemistry: Advances (rok: 2013, tom: 3, strony: 11283-11291), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3RA23159C - link do publikacji
 7. BIO-INSPIERED BLOOD-CONTACTING MATERIALS ELABORATED FOR THE HEART ASSIST SYSTEM IF: 1,09
  Autorzy:
  R. Major
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 173-181), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0375 - link do publikacji
 8. Laser interference patterning of diamond-like carbon layers for directed migration and growth of smooth muscle cell depositions IF: 0,643
  Autorzy:
  Marczak J., Kusinski J., Major R., Rycyk A., Sarzyński A., Strzelec M., Czyz K.,
  Czasopismo:
  Optica Applicata (rok: 2014, tom: XLIV, strony: 575-586), Wydawca: Institute of Physics Wroclaw University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/oa140408 - link do publikacji
 9. Chemical control of polyelectrolyte film properties for an effective cardiovascular implants endothelialization IF: 0,963
  Autorzy:
  A. Mzyk, R. Major, M. Kot, J. Gostek, P. Wilczek, B. Major
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2014, tom: 14, strony: 262–268), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2013.09.006 - link do publikacji
 10. Surface treatment of thin-film materials to allow dialogue between endothelial and smooth muscle cells and the effective inhibition of platelet activation IF: 2,562
  Autorzy:
  R. Major, F. Bruckert, J.M Lackner, J. Marczak and B. Major
  Czasopismo:
  The Royal Society of Chemistry; Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 9491-9502), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3RA43794A - link do publikacji
 11. Thrombogenicity and biocompatibility studies of reduced graphene IF: 3,23
  Autorzy:
  Piotr Wilczek, Roman Major, Ludwika Lipinska, Juergen Lackner, Aldona Mzyk
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2015, tom: 53, strony: 310–321), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2015.04.044 - link do publikacji
 12. Biomedical inspired surface modification
  Autorzy:
  K. Trembecka-Wójciga, R.Major, J.M.Lackner, B.Major
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 6, strony: 560-563), Wydawca: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
  Status:
  Opublikowana