Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odporne na osadzanie węgla oraz siarkę materiały anodowe dla stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC zasilanych gazem syntezowym.

2011/03/N/ST5/04785

Słowa kluczowe:

ogniwa paliwowe SOFC materiały anodowe gaz syntezowy perowskity podwójne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kun Zheng 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 286 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Zakończenie projektu: 2015-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Cation-ordered perovskite-type anode and cathode materials for solid oxide fuel cells IF: 2,561
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Joanna Bratek, Alicja Klimkowicz
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 262, strony: 354–358), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2013.11.009 - link do publikacji
 2. Evaluation of W-containing Sr1-xBaxFe0.75W0.25O3-δ (x = 0, 0.5, 1) anode materials for Solid Oxide Fuel Cells IF: 2,561
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Złożona
 3. Carbon Deposition and Sulfur Poisoning in SrFe0.75Mo0.25O3-δ and SrFe0.5Mn0.25Mo0.25O3-δ Electrode Materials for Symmetrical SOFCs IF: 3,266
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Jonathan M. Polfus, Martin F. Sunding, Mehdi Pishahang and Truls Norby
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2015, tom: 162 (9), strony: F1078-F1087), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0981509jes - link do publikacji
 4. Coking Study in Anode Materials for SOFCs: Physicochemical Properties and Behavior of Mo-Containing Perovskites in CO and CH4 Fuels
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Nahum Maso Carcases, Truls Norby
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2014, tom: 64, strony: 103-116), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/06402.0103ecst - link do publikacji
 5. Rock salt ordered-type double perovskite anode materials for solid oxide fuel cells IF: 2,561
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Wojciech Zając, Alicja Klimkowicz
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 257, strony: 45185), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2014.01.030 - link do publikacji
 6. Physicochemical properties of rock salt-type ordered Sr2MMoO6(M = Mg, Mn, Fe, Co, Ni) double perovskites IF: 2,974
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2014, tom: 34, strony: 4273-7284), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2014.06.032 - link do publikacji
 1. Carbon Deposition and Sulfur Poisoning in Mocontaining Anode Materials for SOFCs Studied in CO and CH4 Fuels
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  20th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2015, ), Wydawca: Materials Research Society
  Data:
  konferencja 14-19, 06
  Status:
  Opublikowana
 2. Carbon-deposition-resistant and sulfur-tolerant anode materials for Solid Oxide Fuel Cells fueled by syngas
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  1st KIC InnoEnergy Scientist conference (rok: 2012, ), Wydawca: European Institute of Innovation & Technology
  Data:
  konferencja 4-9, 11
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe Materiały Anodowe Dla Ogniw Paliwowych Typu IT-SOFC Zasilanych Gazem Syntezowym
  Autorzy:
  K. Zheng, K. Świerczek
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów: XIII sympozjum (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 4-7, 12
  Status:
  Opublikowana
 4. ORDERED PEROVSKITE-TYPE ANODE AND CATHODE MATERIALS FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Joanna Bratek, Alicja Klimkowicz
  Konferencja:
  The 19th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2013, ), Wydawca: The Solid State Ionics Society of Japan
  Data:
  konferencja 2-7, 06
  Status:
  Opublikowana
 5. Coking Study in Anode Materials for SOFCs: Physicochemical Properties and Behavior of Mo-Containing Perovskites in CO and CH4 Fuels
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Nahum Maso Carcases, Truls Norby
  Konferencja:
  2014 ECS and SMEQ joint international meeting: 226th meeting of The Electrochemical Society; XXIX congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica; 7th meeting of the Mexico Section of the Electrochemical Society (rok: 2014, ), Wydawca: The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 5-9. 10
  Status:
  Opublikowana
 6. Materiały anodowe z grupy Sr2-xBaxMMoO6-δ (M: Fe, Co, Ni) dla zastosowania w ogniwach SOFC zasilanych gazem syntezowym
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  7 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Chemik: nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886
  Data:
  konferencja 8-12, 07
  Status:
  Opublikowana
 7. Solid oxide fuel cells fueled by syngas – from laboratory to industry
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  KIC InnoEnergy 3rd scientist conference for young enterpreneurs in the energy sector (rok: 2014, ), Wydawca: KIC InnoEnergy
  Data:
  konferencja 28-30, 05
  Status:
  Opublikowana
 8. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF Sr2-xBaxMMoO6-δ (M: Mg, Mn, Fe) OXIDES FOR SOFCS
  Autorzy:
  K. Zheng, K. Świerczek
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage, 14th Symposium on Fast Ionic Conductors (rok: 2015, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25, 09
  Status:
  Opublikowana
 9. Rock Salt Ordered-Type Double Perovskite Anode Materials For Solid Oxide Fuel Cells
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Hailei Zhao, Zhihong Du
  Konferencja:
  Smart Energy Conversion & Storage IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1-4, 10
  Status:
  Opublikowana
 10. Development of novel electrode materials for IT-SOFCs fueled by syngas
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek
  Konferencja:
  Polska Ceramika 2014: VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna (rok: 2014, ), Wydawca: Polska Ceramika
  Data:
  konferencja 7-10. 09
  Status:
  Opublikowana
 11. Novel anode materials for SOFC fueled by syngas
  Autorzy:
  Kun Zheng, Konrad Świerczek, Truls Norby
  Konferencja:
  8th ANNUAL FASE MEETING ON TRANSPORT PROCESSES IN OXIDES FOR HYDROGEN TECHNOLOGY (rok: 2014, ), Wydawca: University of Oslo
  Data:
  konferencja 26-28, 02
  Status:
  Opublikowana
 12. STRUCTURE AND TRANSPORT PROPERTIES OF Ln2Ni0.5Cu0.5O4 (Ln - La, Pr) CATHODE MATERIALS FOR IT-SOFCS
  Autorzy:
  K. Zheng, K. Świerczek
  Konferencja:
  5th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage, 14th Symposium on Fast Ionic Conductors (rok: 2015, ), Wydawca: Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25, 09
  Status:
  Opublikowana