Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloskalowa metodologia 3D wyznaczania własności mechanicznych stali odkształcanej w ekstra-wysokich temperaturach

2011/03/D/ST8/04041

Słowa kluczowe:

wysokie temperatury stan półciekły przetapianie własności mechaniczne skala makro skala mikro krzepnięcie metoda elementów skończonych metoda automatów komórkowych

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Hojny 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 332 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-28

Zakończenie projektu: 2018-08-27

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Projektowanie i rozwój modułu obliczeniowego hydrodynamiki cząstek rozmytych pakietu DEFFEM 3D
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Tomasz Dębiński
  Czasopismo:
  HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (rok: 2019, tom: 86, strony: 101-107), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2019.4.3 - link do publikacji
 2. Projektowanie i wdrażanie systemów symulacji w zakładach przemysłowych
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Krzysztof Żaba, Tomasz Pieja
  Czasopismo:
  HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (rok: 2017, tom: 84, strony: 238-244), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2017.6.1 - link do publikacji
 3. System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej stali
  Autorzy:
  Tomasz Dębiński, Mirosław Głowacki, Marcin Hojny, Adrian Gumuła, Dawid Woźniak
  Czasopismo:
  HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (rok: 2014, tom: 81, strony: 115-121), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 4. The methodology of analysis on geometrical changes of a mixed zone in resistance-heated samples IF: 0,625
  Autorzy:
  Tomasz Dębiński, Mirosław Głowacki, Marcin Hojny
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS (rok: 2019, tom: 64, strony: 1463-1470), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2019.130114 - link do publikacji
 5. FEM-based modelling methodology of steel deformation in a semi-solid state IF: 1,717
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  Journal of Computing and Information Science in Engineering (rok: 2020, tom: -, strony: 44582), Wydawca: The American Society of Mechanical Engineers
  Status:
  Złożona
 6. A methodology of integrated modelling of high-temperature processes in the context of designing new technologies
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  Journal of Manufacturing Technologies (rok: 2017, tom: 42, strony: 13-18), Wydawca: Institute of Manufacturing Technologies, Warsaw
  Status:
  Opublikowana
 7. Basics of the new multiscale methodology 3D of mechanical properties prediction at extra-high temperatures
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  TECHNICAL TRANSACTIONS-MECHANICS (rok: 2013, tom: 110, strony: 167-174), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
 8. Methodology of integrated modeling of high-temperature steel processing in the aspect of supporting the design of new technologies IF: 0,771
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Mirosław Głowacki
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2020, tom: 58, strony: 361-371), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15632/jtam-pl/118312 - link do publikacji
 9. Multiscale modelling of mechanical properties of steel deformed in semi-solid state – experimental background
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  KEY ENGINEERING MATERIALS (rok: 2014, tom: 622-623, strony: 643-650), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.622-623.643 - link do publikacji
 10. Development of the modeling strategy for the steel deformation in semi-solid state - tomographics studies
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Jacek Tarasiuk, Sebastian Wroński
  Czasopismo:
  TECHNICAL TRANSACTIONS-MECHANICS (rok: 2015, tom: 112, strony: 101-109), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
 11. A sequential FEM-SPH model of the heating-remelting-cooling of steel samples in the Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator system IF: 2020
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING (rok: 2020, tom: 20, strony: 44575), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 12. Badania i rozwój warsztatu naukowego zorientowanego na wysokotemperaturowe przetwarzanie stali
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (rok: 2019, tom: 86, strony: 21-27), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2019.1.5 - link do publikacji
 13. Hybrid model of liquid metal flow and solidification
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  TECHNICAL TRANSACTIONS (rok: 2017, tom: 7, strony: 127-135), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2353737XCT.17.113.6654 - link do publikacji
 14. Podstawy fizykalne reologii oraz modelu zmian naprężenia uplastyczniającego w kontekście opracowania modelu wieloskalowego odkształcana stali w stanie półciekłym
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Mirosław Głowacki, Dawid Woźniak
  Czasopismo:
  HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (rok: 2013, tom: 80, strony: 653-660), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 15. Stereoscopic visualization for model of deformation of steels with mushy zone
  Autorzy:
  Tomasz Dębiński, Marcin Hojny, Dariusz Jędrzejczyk
  Czasopismo:
  TECHNICAL TRANSACTIONS-MECHANICS (rok: 2015, tom: 112, strony: 35-42), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
 16. Thermo-mechanical model of a TIG welding process for the aircraft industry IF: 0,431
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  ARCHIVE OF METALLURGY AND MATERIALS (rok: 2013, tom: 58, strony: 1125-1130), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2013-0136 - link do publikacji
 17. Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation IF: 0,431
  Autorzy:
  Tomasz Dębiński, Mirosław Głowacki, Marcin Hojny, Adrian Gumuła, Dawid Woźniak
  Czasopismo:
  ARCHIVE OF METALLURGY AND MATERIALS (rok: 2014, tom: 59, strony: 865-870), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0146 - link do publikacji
 18. The use of the CUDA architecture to increase the computing effectiveness of the simulation module of a ceramic mould quality forecasting system IF: 2020
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Krzysztof Żaba, Tomasz Dębiński, Jakub Porada
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING (rok: 2020, tom: 20, strony: 44573), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 19. A multiscale model of heating-remelting-cooling in the Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator system IF: 0,625
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Mirosław Głowacki, Piotr Bała, Wiktor Bednaryczk, Władysław Zalecki
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS (rok: 2019, tom: 64, strony: 401-412), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2019.126266 - link do publikacji
 20. Estimation of the localisation and geometric parameters of the semi-solid zone of steel samples
  Autorzy:
  Tomasz Dębiński
  Czasopismo:
  TECHNICAL TRANSACTIONS-MECHANICS (rok: 2018, tom: 6, strony: 145-154), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
 21. Koncepcja komputerowo wspomaganej metodyki przewidywania mikrostruktury stali odkształcanej w stanie półciekłym
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Władysław Zalecki
  Czasopismo:
  HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (rok: 2017, tom: 84, strony: 266-271), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2017.7.2 - link do publikacji
 22. Modelling of mechanical properties for integrated casting and rolling processes using dedicated extra-high temperature solutions platform
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Mirosław Głowacki
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS (rok: 2013, tom: 6, strony: 151-164), Wydawca: IARIA - International Academy, Research and Industry Association
  Status:
  Opublikowana
 23. The physico-mathematical modelling of high-temperature steel processing in the aspect
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Czasopismo:
  OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI (rok: 2018, tom: 4, strony: 345-356), Wydawca: Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 1. Estimating of the shape and size the liquid and mixed zone in the modelling of processes with semi-solid core
  Autorzy:
  Dariusz Jędrzejczyk, Marcin Hojny
  Konferencja:
  METAL2016 - 25th International Conference on Metallurgy and Materials (rok: 2016, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 25-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. The application of FE/SPH/MC methods for a simulation of phenomena accompanying high temperature steel processing
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Mirosław Głowacki
  Konferencja:
  4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja September 8-12
  Status:
  Opublikowana
 3. Three-dimensional thermo-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Dariusz Jędrzejczyk, Mirosław Głowacki
  Konferencja:
  METAL2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials (rok: 2014, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 21-23 maj
  Status:
  Opublikowana
 4. Design and development of simulation software for investment casting process
  Autorzy:
  Krzysztof Żaba, Marcin Hojny, Jarosław Mizera, Ryszard Sitek, Sandra Puchlerska
  Konferencja:
  METAL2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials (rok: 2017, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 24.05-26.05
  Status:
  Opublikowana
 5. Development advanced tools supporting simulations of steel deformation in the semi-solid state – methodology of a stereoscopic visualization
  Autorzy:
  Marcin Hojny, TomaszDębiński
  Konferencja:
  METAL2016 - 25th International Conference on Metallurgy and Materials (rok: 2016, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 25-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 6. Applying hybrid and multi-scale modelling to aid engineering new processes for the aerospace industry
  Autorzy:
  Marcin Hojny, Tomasz Pieja, Krzysztof Żaba, Jarosław Mizera, Tomasz Malinowski
  Konferencja:
  ICAM2017 - The 15th International Conference on Advanced Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Transactions of the Materials Research Society of Japan
  Data:
  konferencja 27.08 - 01.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Development of the modeling strategy for the steel deformation in semi-solid state - thermal model for macro scale analysis
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Konferencja:
  Pan-American Congress on Computational Mechanics, PANACM 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Spain
  Data:
  konferencja 27-29 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 8. Methodology of quantitative analysis of macrostructures in steel samples deformed in semi-solid state
  Autorzy:
  Tomasz Dębiński, Marcin Hojny, Mirosław Głowacki
  Konferencja:
  4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja September 8-12
  Status:
  Opublikowana
 9. Metodyka zintegrowanego modelowania w kontekście projektowania nowych technologii
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Konferencja:
  FiMM : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów wytwarzania (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 21–23 maj
  Status:
  Opublikowana
 1. Developing a hybrid model and a multi-scale 3D concept of integrated modelling high-temperature processes
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Książka:
  COMPUTER SIMULATION (rok: 2017, tom: -, strony: 117-146), Wydawca: INTECH
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Książka:
  MODELING STEEL DEFORMATION IN THE SEMI-SOLID STATE (2nd edition) (rok: 2018, tom: 47, strony: 302 strony), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Książka:
  PROJEKTOWANIE DEDYKOWANYCH SYSTEMÓW SYMULACJI ODKSZTAŁCANIA STALI W STANIE PÓŁCIEKŁYM (rok: 2014, tom: -, strony: 241 s.), Wydawca: Wydawnictwo Wzorek
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Książka:
  MODELING STEEL DEFORMATION IN THE SEMI-SOLID STATE (1st edition) (rok: 2017, tom: 47, strony: 246 stron), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 5. Computer aided physical simulations of the soft-reduction and rolling process
  Autorzy:
  Marcin Hojny
  Książka:
  COMPUTER SIMULATION (rok: 2017, tom: -, strony: 147-172), Wydawca: INTECH
  Status:
  Opublikowana