Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polaryzacja Indukowana Para Wodorem: od prostego kontrastu do enancjoselektywnego NMR

2011/03/D/ST4/02345

Słowa kluczowe:

Magnetyczny Rezonans Jądrowy (MRJ) Wzmocnienie sygnału Para-wodór Polaryzacja Kontrast Katalizator Enancjoselektywność

Deskryptory:

 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_1: Chemia fizyczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Ratajczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 458 070 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-11-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Lodówka. Za kwotę 4 920 PLN
 2. Pompa próżniowa. Za kwotę 8 610 PLN
 3. Waga laboratoryjna. Za kwotę 2 027 PLN
 4. SONDA DO POMIARÓW DYFUZJI.
 5. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 3 690 PLN
 6. Suszarka do szkła laboratoryjnego. Za kwotę 19 680 PLN
 7. Komputer przenośny. Za kwotę 4 920 PLN
 8. Program do obliczeń kwantowo-mechanicznych (ADF). Za kwotę 14 760 PLN
 9. Generator wodoru. Za kwotę 73 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Peculiar Disorder in Molecular Crystals of 9,10-Dimethyltriptycene. A Single-Crystal 1H NMR Study IF: 4,835
  Autorzy:
  P. Bernatowicz, T. Ratajczyk, A. Shkurenko, B. Kamienski, S. Szymanski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 3725–3732), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5121542 - link do publikacji
 2. Accurate determination of the ultrafast proton transfer rate in porphycene using nuclear spin relaxation IF: 3,829
  Autorzy:
  P. Bernatowicz, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 8732
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys (rok: 2013, tom: 15, strony: 8732-8735), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3CP50963J - link do publikacji
 3. NMR signal enhancement by effective SABRE labeling of oligopeptides IF: 5,635
  Autorzy:
  T. Ratajczyk*, T. Gutmann, P. Bernatowicz, G. Buntkowsky, J. Frydel, B. Fedorczyk
  Czasopismo:
  Chem. A Eur. J (21, 12616-12619) (rok: 2015, tom: 21, strony: 12616-12619), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201501552 - link do publikacji