Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów.

2011/02/A/ST8/00280

Słowa kluczowe:

dyfuzja termodynamika procesów nieodwracalnych naprężenia metoda dwu prędkości

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST1_11: Równania różniczkowe cząstkowe
 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Danielewski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 080 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-30

Zakończenie projektu: 2017-04-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piec rurowy obrotowy, próżnioszczelny z systemem quenching. Za kwotę 44 895 PLN
 2. Zespół próżniowy z pompą turbomolekularną. Za kwotę 32 521 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (31)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Asymptotic Expansion Method with Respect to Small Parameter for Ternary Diffusion Models IF: ,853
  Autorzy:
  M. Danielewski, H. Leszczyński and Anna Szafrańska
  Czasopismo:
  Interdiscip. Sci.: Comput. Life Sci. (rok: 2017, tom: 1, strony: 44210), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12539-017-0228-5 - link do publikacji
 2. Modelowanie procesu pulsacyjnego nawęglania stali
  Autorzy:
  M. Zajusz, K. Tkacz-Śmiech, K. Dychtoń, B. Wierzba i M. Danielewski
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2013, tom: 34, strony: 864–867), Wydawca: Sigma - NOT
  Status:
  Opublikowane
 3. Multiphase Ni-Cr-Al diffusion: experiment and simulations
  Autorzy:
  M. Zajusz, B. Bożek, K. Tkacz-Śmiech, K. Berent and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2016, tom: 369, strony: 77-82), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.369.77 - link do publikacji
 4. Pulse Carburization of Steel – Model of the Process
  Autorzy:
  M. Zajusz, K. Tkacz-Śmiech, K. Dychtoń and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2014, tom: 354, strony: 145-152), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.354.145 - link do publikacji
 5. Electromigration Revisited: Competition between Kirkendall Shift and Backstress in Pure Metals and Two-Phase Alloys IF: 2,163
  Autorzy:
  A. Gusak, B. Wierzba, M. Danielewski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2015, tom: xxx, strony: 44208), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/14786435.2015.1020352 - link do publikacji
 6. Model of diffusive interaction between two-phase alloys with explicit fine-tuning of the morphology evolution IF: 4,465
  Autorzy:
  M. Danielewski, A. Gusak, B. Bożek and M. Zajusz
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2016, tom: 108, strony: 68-84), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2016.02.018 - link do publikacji
 7. On the consistency of the Darken method with the Onsager representation for diffusion in multicomponent systems
  Autorzy:
  M. Danielewski, M. Zajusz, B. Bożek and K. Tkacz-Śmiech
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2016, tom: 369, strony: 53-58), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.369.53 - link do publikacji
 8. The lattice shift generated by two dimensional diffusion process IF: 1,965
  Autorzy:
  Bartek Wierzba, Marek Danielewski
  Czasopismo:
  Computational Materials Science (rok: 2014, tom: 95, strony: 192–197), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.commatsci.2014.07.015 - link do publikacji
 9. Interdiffusion in the FCC-structured Al-Co-Cr-Fe-Ni high entropy alloys: experimental studies and numerical simulations IF: 2,999
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, W. Kucza, G. Cieślak, T. Kulik, M. Danielewski, Jien-Wei Yeh
  Czasopismo:
  J. of Alloys and Comp. (rok: 2016, tom: 2016, strony: 455-462), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.03.046 - link do publikacji
 10. Interdiffusion: Consistency of Darken's and Onsager's Methods, Defect and Diffusion
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, W. Kucza, K. Tkacz-Śmiech, B. Bożek and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2015, tom: 363, strony: 29-34), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.363.29 - link do publikacji
 11. The method of lines for ternary diffusion IF: 1,102
  Autorzy:
  Henryk Leszczynski, Milena Matusik
  Czasopismo:
  Abstract and Applied Analysis (rok: 2014, tom: 2014, strony: 44206), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2014/517285 - link do publikacji
 12. Competition between Kirkendall shift and backstress in interdiffusion revisited – simple analytic model IF: 1,596
  Autorzy:
  A. Gusak, B. Wierzba and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Philosophical Magazine (rok: 2014, tom: 94, strony: 44209), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/14786435.2013.878053 - link do publikacji
 13. Computation of Trajectories and Displacement Fields in a Three-Dimensional Ternary Diffusion Couple: Parabolic Transform Method IF: ,762
  Autorzy:
  M. Danielewski and H. Leszczyński
  Czasopismo:
  Mathematical Problems in Engineering (rok: 2015, tom: 2015, strony: 11), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/650452 - link do publikacji
 14. Electrochemistry of Symmetrical Ion Channel: A Three-Dimensional Nernst-Planck-Poisson Model
  Autorzy:
  B. Bożek, A. Lewenstam, K. Tkacz-Śmiech and M. Danielewski
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2014, tom: 61, strony: 44520), Wydawca: ECS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://ecst.ecsdl.org/content/61/15/11 - link do publikacji
 15. Electrochemistry of Symmetrical Ion Channel: Three-Dimensional Nernst-Planck- Poisson Model
  Autorzy:
  B. Bożek, H. Leszczyński, K. Tkacz-Śmiech and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2015, tom: 239, strony: 68-78), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.363.68 - link do publikacji
 16. Elementary model of severe plastic deformation by KoBo process IF: 2,21
  Autorzy:
  A. Gusak, M. Danielewski, A. Korbel, M. Bochniak and N. Storozhuk
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 115, strony: 34905), Wydawca: American Institute of Physics and AIP Member Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://link.aip.org/link/?JAP/115/034905&aemail=author - link do publikacji
 17. Generalization of Matano's Method: Interdiffusion in Solutions with Volume Change IF: ,23
  Autorzy:
  M. Danielewski and H. Leszczyński
  Czasopismo:
  International J. of Math. Analysis (rok: 2015, tom: 9, strony: 1463–1476), Wydawca: Hikari
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12988/ijma.2015.5397 - link do publikacji
 18. Interdiffusion: compatibility of Darken and Onsager formalisms IF: ,804
  Autorzy:
  B. Bożek, M. Danielewski, K. Tkacz and M. Zajusz
  Czasopismo:
  Materials Science and Technology (rok: 2015, tom: 31, strony: 1633-1641), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1179/1743284715Y.0000000077 - link do publikacji
 19. Modeling of vacuum pulse carburizing of steel IF: 1,941
  Autorzy:
  Marek Zajusz; Katarzyna Tkacz-Śmiech and Marek Danielewski
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2014, tom: 258, strony: 646-651), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2014.08.023 - link do publikacji
 20. Oxidation behavior of Zr43Cu45Al12 bulk metallic glass at 400-525°C in air atmosphere IF: ,998
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, L. Perriere, M. Stygar, W. Kucza, Ł. Klita and M. Danielewski
  Czasopismo:
  J. of Mat. Eng. and Performance (rok: 2016, tom: 2016, strony: xx), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 21. Uogólnienie metody Boltzmanna-Matano
  Autorzy:
  W. Skibiński, B. Wierzba, M. Danielewski
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2013, tom: 34, strony: 907-910), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowane
 22. A morphology of diffusion zone from entropy production calculations
  Autorzy:
  M. Danielewski, B. Wierzba, K. Tkacz-Śmiech
  Czasopismo:
  Diffusion Foundations (rok: 2014, tom: 1, strony: 31-45), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DF.1.31 - link do publikacji
 23. Bi-velocity Phase Field Method
  Autorzy:
  B. Wierzba, M. Danielewski, A. Nowotnik i J. Sieniawski
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2012, tom: 333, strony: 83-89), Wydawca: TransTech
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.333.83 - link do publikacji
 24. Determination of the intrinsic diffusivities from the diffusion couple experiment in multicomponent systems IF: 3,305
  Autorzy:
  M. Zajusz, J. Dąbrowa and M. Danielewski
  Czasopismo:
  Scripta Materialia (rok: 2017, tom: 138, strony: 48-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.scriptamat.2017.05.031 - link do publikacji
 25. Diffusive Interaction between Ni-Cr-Al Alloys IF: 1,474
  Autorzy:
  K. Tkacz-Śmiech, M. Danielewski, B. Bożek, K. Berent, D. Zientara and M. Zajusz
  Czasopismo:
  Metall. and Mat. Trans. A (rok: 2017, tom: 48A, strony: 2633-2642), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11661-017-4051-8 - link do publikacji
 26. Ewolucja strefy dwufazowej podczas dyfuzji wzajemnej w stopach potrójnych
  Autorzy:
  K. Tkacz-Śmiech, B. Wierzba, A. Nowotnik i M. Danielewski
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2013, tom: 34, strony: 907-910), Wydawca: Sigma - NOT
  Status:
  Opublikowane
 27. High-entropy spinel structure in Entropy-Stabilized Oxides
  Autorzy:
  J. Dąbrowa, M. Stygar, A. Mikuła, A. Knapik, K. Mroczka, W. Tejchman, M. Danielewski, M. Martin
  Status:
  Złożone
 28. Electrodiffusion in superconcentrated liquid and solid electrolytes: bi--velocity approach
  Autorzy:
  M. Danielewski, B. Bożek, L. Sapa, A. Lewenstam
  Status:
  Złożone
 29. Quaternion Wave Mechanics in Isotropic Crystal
  Autorzy:
  M. Danielewski and L. Sapa
  Status:
  Złożone
 30. Studies of "sluggish diffusion" effect in Co-Cr-Fe-Mn-Ni , Co-Cr-Fe-Ni and Co-Fe-Mn-Ni high entropy alloys; determination of tracer diffusivities by combinatorial approach
  Autorzy:
  W. Kucza, J. Dąbrowa, G. Cieślak, K. Berent, T. Kulik, M. Danielewski
  Status:
  Złożone
 31. Existence, uniqueness and properties of global weak solutions to interdiffusion with Vegard rule IF: ,717
  Autorzy:
  L. Sapa, B. Bożek, M. Danielewski
  Czasopismo:
  TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS (rok: 2017, tom: 2017, strony: 44225), Wydawca: J. P. Schauder Center for Nonlinear Studies
  Status:
  Przyjęte
 1. Darken interdiffusion in Onsager matrix representation
  Autorzy:
  B. Bożek, M. Danielewski, K. Tkacz-Śmiech, M. Zajusz
  Konferencja:
  Mathematics in technical and natural sciences: 14th Conf. (rok: 2015, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 18-24.09 2015
  Status:
  Opublikowane
 2. A morphology of diffusion zone from entropy production calculations
  Autorzy:
  M. Danielewski, B.Wierzba, K. Tkacz-Śmiech
  Konferencja:
  9th Int'l Conf. on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Ironix Conferences
  Data:
  konferencja 24-28.06 2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Modelowanie procesu pulsacyjnego nawęglania stali
  Autorzy:
  M. Zajusz, K. Tkacz-Śmiech, K. Dychtoń, B. Wierzba, M. Danielewski
  Konferencja:
  Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni: V Ogólnopolska Konf. naukowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wyd. Pol. Łódzkiej; ISBN: 978-83-7283-556-7
  Data:
  konferencja 18-21.09 2013
  Status:
  Opublikowane
 4. Uogólnienie metody Boltzmanna-Matano
  Autorzy:
  W. Skibiński, B. Wierzba, M. Danielewski
  Konferencja:
  Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni: V Ogólnopolska Konf. naukowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wyd. Pol. Łódzkiej, ISBN: 978-83-7283-556-7
  Data:
  konferencja 18-21.09 2013
  Status:
  Opublikowane
 5. Diffusion in multiphase systems: a comparison of mathematical models with experimental data
  Autorzy:
  M. Zajusz, B. Bożek, K. Tkacz-Śmiech, K. Berent, M. Danielewski
  Konferencja:
  Mathematics in technical and natural sciences: 14th Conf. (rok: 2015, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 18-24.09 2015
  Status:
  Opublikowane
 6. Pulse carburization of the steel - model of the process
  Autorzy:
  M. Zajusz, K. Tkacz-Śmiech, K. Dychtoń, B. Wierzba, M. Danielewski
  Konferencja:
  9th Int'l Conf. on Diffusion in Solids and Liquids, DSL 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Ironix Conferences CD
  Data:
  konferencja 24-28.06 2013
  Status:
  Opublikowane
 7. Ewolucja strefy dwufazowej podczas dyfuzji wzajemnej w stopach potrójnych
  Autorzy:
  K. Tkacz-Śmiech, B. Wierzba, A. Nowotnik, M. Danielewski
  Konferencja:
  Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni: V ogólnopolska konferencja naukowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wyd. Pol. Łódzkiej; ISBN: 978-83-7283-556-7
  Data:
  konferencja 18-21.09 2013
  Status:
  Opublikowane
 8. Model of Diffusive Interaction between Two -phase Alloys with Explicit Fine -tuning of the Morphology Evolution
  Autorzy:
  M. Danielewski, B. Bożek, A. Gusak, M. Zajusz
  Konferencja:
  12th Int'l Conf. on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IRONICS cofrences CD
  Data:
  konferencja 26-30.06 2016
  Status:
  Opublikowane
 9. Symmetrical ion channel: from NPP to Darken-Nernst-Planck-Poisson model
  Autorzy:
  B. Bożek, M. Danielewski, K. Tkacz-Śmiech
  Konferencja:
  Mathematics in technical and natural sciences: 14th Conf. (rok: 2015, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 18-24.09 2015
  Status:
  Opublikowane
 1. Selective electrodifussion in nanochannels
  Autorzy:
  K. Tkacz-Śmiech, B. Bożek, M. Danielewski
  Książka:
  Nanomaterials and Nanotechnology (rok: 2016, tom: 1, strony: 58-73), Wydawca: One Central Press
  Status:
  Opublikowane