Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych

2011/02/A/ST3/00150

Słowa kluczowe:

supersieci tlenek-metal spintronika nanostruktury magnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Korecki 

Liczba wykonawców projektu: 23

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 782 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-27

Zakończenie projektu: 2017-08-27

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Interlayer exchange coupling, dipolar coupling and magnetoresistance in Fe/MgO/Fe trilayers with a subnanometer MgO barrier IF: 2,357
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, W. Skowroński, M. Frankowski, J. Chęciński, S. Ziętek, P. Rzeszut, M. Ślęzak, K. Matlak, T. Ślęzak, T. Stobiecki, J. Korecki
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2017, tom: 424, strony: 189-193), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.09.131 - link do publikacji
 2. Magnetism of ultrathin Fe films in MgO/Fe/MgO in epitaxial structures probed by nuclear resonant scattering of synchrotron radiation IF: 2,21
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, T. Giela, B. Matlak, K. Matlak, M. Ślęzak, T. Ślęzak, M. Zając, R. Rüffer, and J. Korecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2013, tom: 113, strony: 214309), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4809657 - link do publikacji
 3. Phonons in Ultrathin Oxide Films: 2D to 3D Transition in FeO on Pt(111) IF: 7,512
  Autorzy:
  3.N. Spiridis, M. Zając, P. Piekarz, A. I. Chumakov, K. Freindl, J. Goniakowski, A. Kozioł-Rachwał, K. Parliński, M. Ślęzak, T. Ślęzak, U. D. Wdowik, D. Wilgocka-Ślęzak, and J. Korecki
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2015, tom: 115, strony: 186102), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.115.186102 - link do publikacji
 4. Tunable magnetic properties of monoatomic metal-oxide Fe/MgO multilayers IF: 3,664
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, K. Matlak, P. Kuświk, M. Urbaniak, F. Stobiecki, L. D. Yao, S. van Dijken, and J. Korecki
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2014, tom: 90, strony: 45428), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.045428 - link do publikacji
 5. Fe/CoO(001) and Fe/CoO(111) bilayers: Effect of crystal orientation on the exchange bias IF: 3,767
  Autorzy:
  E. Młyńczak, B. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, J. Gurgul, N. Spiridis, J. Korecki
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2013, tom: 88, strony: 85442), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.085442 - link do publikacji
 6. Magnetic properties of epitaxial CoO/Fe(001) bilayers: The onset of exchange bias as a function of sub-layer thickness and temperature IF: 3,836
  Autorzy:
  Jacek Gurgul, Ewa Młyńczak, Anna Kozioł-Rachwał, Krzysztof Matlak, Kinga Freindl, Ewa Madej, Nika Spiridis, Tomasz Ślęzak, Józef Korecki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 104421), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.104421 - link do publikacji
 7. Towards understanding MgO/Fe interface formation: Adsorption of O and Mg atoms on an Fe(001) surface IF: 3,836
  Autorzy:
  Damian Wiśnios, Adam Kiejna, Józef Korecki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 115418), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.115418 - link do publikacji
 8. Effect of interfacial iron oxidation on the exchange bias in CoO/Fe bilayersE IF: 2,538
  Autorzy:
  E. Młyńczak, J. Gurgul, J. Przewoźnik, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, N. Spiridis, J. Korecki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 304, strony: 86-90), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.01.167 - link do publikacji
 9. First-principles study of the adsorption of MgO molecules on a clean Fe(001) surface IF: 3,736
  Autorzy:
  D. Wiśnios, A. Kiejna and J. Korecki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 92, strony: 155425), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.92.155425 - link do publikacji
 10. Oxygen on an Fe monolayer on W(110): From chemisorption to oxidation IF: 1,838
  Autorzy:
  K. Freindl, E. Partyka-Jankowska, W. Karaś, M. Zając, E. Madej, N. Spiridis, M. Ślęzak, T. Ślęzak, D. Wiśnios, J. Korecki
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2013, tom: 617, strony: 183), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susc.2013.07.011 - link do publikacji
 11. The nucleation, growth and thermal stability of iron clusters on a TiO2(110) surface IF: 3,387
  Autorzy:
  E. Madej , N. Spiridis, R.P. Socha, B. Wolanin, J. Korecki
  Czasopismo:
  APPLIED SURFACE SCIENCE (rok: 2017, tom: 416, strony: 144-151), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.04.114 - link do publikacji
 12. Determination of Dzyaloshinskii-Moriya interaction in exchange biased Au/Co/NiO system IF: 3,836
  Autorzy:
  P. Kuswik, M. Matczak, M. Kowacz, F. Lisiecki, and F. Stobiecki
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Złożona
 13. Tailoring the exchange bias effect by in-plane magnetic anisotropy IF: 8,462
  Autorzy:
  M. Ślęzak , T. Ślęzak, P. Dróżdż, B. Matlak, K. Matlak, J. Korecki
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Lett. , Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Złożona
 14. Antiferromagnetic interlayer exchange coupling in epitaxial Fe/MgO/Fe trilayers with MgO barriers as thin as single monolayers IF: 2,21
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, M. Ślęzak, K. Matlak, E. Młyńczak, N. Spiridis, and J. Korecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2014, tom: 115, strony: 104301), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4867745 - link do publikacji
 15. Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy and its electric field-induced change through interface engineering in Cr/Fe/MgO IF: 4,259
  Autorzy:
  A. Koziol-Rachwal, T. Nozaki, K. Freindl, J. Korecki, S. Yuasa, Y. Suzuki
  Czasopismo:
  SCIENTIFIC REPORTS (rok: 2017, tom: 7, strony: 5993), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-05994-7 - link do publikacji
 16. Oxygen Adsorption on the Fe(110) Surface: The Old System − New Structures IF: 4,509
  Autorzy:
  Kinga Freindl, Tomasz Ossowski, Marcin Zając, Nika Spiridis, Dorota Wilgocka-Ślęzak, Ewa Madej, Tomasz Giela, Adam Kiejna, and Józef Korecki
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 3807-3813), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b11177 - link do publikacji
 17. Room-temperature perpendicular magnetic anisotropy of MgO/Fe/MgO ultrathin films IF: 2,21
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, W. Skowronski, T. Ślęzak, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Przewoźnik, T. Stobiecki, Q. H. Qin, S. van Dijken and J. Korecki
  Czasopismo:
  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (rok: 2013, tom: 114, strony: 224307), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4843675 - link do publikacji
 18. Epitaxial MgO/Fe(001) and Fe/MgO(001): Structures of the interfaces. IF: 2,21
  Autorzy:
  E. Młyńczak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2013, tom: 113, strony: 024320 (7 pages)), Wydawca: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4775707 - link do publikacji
 19. Growth and magnetic properties of ultrathin epitaxial FeO films and Fe/FeO bilayers on MgO(001) IF: 3,142
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, T. Nozaki, S. Yuasa, and J. Korecki
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2016, tom: 108, strony: 41606), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4940890 - link do publikacji
 20. NiO/Fe(001): Magnetic anisotropy, exchange bias, and interface structure IF: 2,21
  Autorzy:
  E. Młyńczak, P. Luches, S. Valeri, J. Korecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2013, tom: 113, strony: 234315), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4811528 - link do publikacji
 21. The interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in exchange biased Au/Co/NiO layered system IF: 3,836
  Autorzy:
  P. Kuswik, M. Matczak, B. Szymanski, A. Ehresmann, and F. Stobiecki
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Złożona
 1. First principles study of the adsorption of MgO molecules on a clean Fe(001) surface
  Autorzy:
  D. Wiśnios, A. Kiejna, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Coercivity enhancement in CoO/Fe bilayer system
  Autorzy:
  J. Gurgul, E. Młyńczak, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, T. Ślęzak, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07
  Status:
  Opublikowana
 3. Magnetic exchange coupling effects observed in Fe/CoO bilayers and Fe/CoO/Fe trilayers epitaxially grown on MgO(001)
  Autorzy:
  E. Młyńczak, B. Matlak, T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak, M. Ślęzak, T. Ślęzak, N. Spiridis, N. Pilet, J. Raabe, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Growth and magnetic properties of ultrathin epitaxial FeO films and Fe/FeO bilayers on MgO(001).
  Autorzy:
  A. Kozioł-Rachwał, T. Slezak, B. Matlak, K. Matlak, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Oxygen adsorption on Fe(110) revisited
  Autorzy:
  K. Freindl, M. Zając, N. Spiridis, T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki
  Konferencja:
  12th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: Elettra - Sincrotrone Trieste and The University of Trieste
  Data:
  konferencja 18-21.10
  Status:
  Opublikowana
 6. Resolving the complex spin structures wuth nuclear resonant scattering
  Autorzy:
  T. Ślęzak, A. Chumakov, A. Kozioł-Rachwał, R. Ruffer, N. Spiridis, M. Ślezak, M. Zając, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07
  Status:
  Opublikowana
 7. The structure and phase composition of iron oxides on Pt(111)
  Autorzy:
  N. Spiridis, K. Freindl, E. Madej, P. Dróżdż, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki
  Konferencja:
  12th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (rok: 2015, ), Wydawca: Elettra - Sincrotrone Trieste and The University of Trieste
  Data:
  konferencja 18-21.10
  Status:
  Opublikowana