Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych

2011/02/A/NZ4/00031

Słowa kluczowe:

receptory H3 histaminowe receptory H4 histaminowe antagoniści receptorów H3/H4 histaminowych ligandy fluoresecencyjne

Deskryptory:

 • NZ2_10: Modelowanie i symulacje biologiczne
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ4_16: Farmacja

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-18

Zakończenie projektu: 2017-12-18

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (32)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (69)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Alkyl derivatives of 1,3,5-triazine as histamine H4 receptor ligands IF: 2,881
  Autorzy:
  Łażewska D, Mogilski S, Hagenow S, Kuder K, Głuch-Lutwin M, Siwek A, Więcek M, Kaleta M, Seibel U, Buschauer A, Filipek B, Stark H, Kieć-Kononowicz K.
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicianl Chemistry (rok: 2019, tom: 27 (7), strony: 1254-1262), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2019.02.020 - link do publikacji
 2. Aryl-1,3,5-triazine ligands of histamine H4 receptor attenuate inflammatory and nociceptive response to carrageen, zymosan and lipopolysaccharide IF: 2,659
  Autorzy:
  S. Mogilski, M. Kubacka, D. Łażewska, M. Więcek, M. Głuch-Lutwin, M. Tyszka-Czochara, K. Bukowska-Strakova, B. Filipek, K. Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Inflammation Research (rok: 2017, tom: 66, strony: 79-95), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00011-016-0997-z - link do publikacji
 3. Chlorophenoxy amine alkyl derivatives as histamine H3R ligands and antiseizure agents IF: 2,923
  Autorzy:
  K.Kuder, D.Łażewska, G.Latacz, J.Schwed, T.Karcz, H.Stark, J.Karolak-Wojciechowska, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 24, strony: 53-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2015.11.021 - link do publikacji
 4. New developments around H3 receptor antagonists/inverse agonists: a patent review (2010 – present). IF: 2,523
  Autorzy:
  D. Łazewska, K. Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Expert Opin Ther. Patents (rok: 2014, tom: 24, strony: 89-111), Wydawca: Informa Healthcare
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1517/13543776.2014.848197. - link do publikacji
 5. Novel naphthyloxy derivatives - Potent histamine H3 receptor ligands. Synthesis and pharmacological evaluation IF: 2,881
  Autorzy:
  Łażewska D, Kaleta M, Hagenow S, Mogilski S, Latacz G, Karcz T, Lubelska A, Honkisz E, Handzlik J, Reiner D, Satała G, Filipek B, Stark H, Kieć-Kononowicz K.
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2018, tom: 26 (9), strony: 2573-2585), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2018.04.023 - link do publikacji
 6. Anticonvulsant and procognitive properties of the non-imidazole histamine H3 receptor antagonist DL77 in male adult rats. IF: 5,106
  Autorzy:
  Sadek B, Saad A, Subramanian D, Shafiullah M, Łażewska D, Kieć-Kononowicz K
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2016, tom: 23, strony: 46-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Antinociceptive effects of novel histamine H3R and H4R receptor antagonists and their influence on morphine analgesia of neuropathic pain in the mouse IF: 5,491
  Autorzy:
  K. Popiołek-Barczyk, D. Łażewska, G. Latacz, A. Olejarz, W. Makuch, H. Stark, K. Kieć-Kononowicz, J. Mika
  Czasopismo:
  British Journal of Pharmacology (rok: 2018, tom: 175 (14), strony: 2897-2910), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bph.14185 - link do publikacji
 8. Biphenyloxy-alkyl-piperidine and azepane derivatives as histamine H3 receptor ligands IF: 2,93
  Autorzy:
  D.Łażewska, M.Kaleta, J.Schwed, T.Karcz, Sz.Mogilski, G.Latacz, A.Olejarz, A.Siwek, M.Kubacka, A.Lubelska, E.Honkisz, J.Handzlik, B.Filipek, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 25, strony: 5341-5354), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2017.07.058 - link do publikacji
 9. Histamine H3 receptor ligands in the group of (homo)piperazine derivatives. IF: 3,249
  Autorzy:
  K. Szczepańska, K. Kuder, K. Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867325666171123203550. - link do publikacji
 10. Monocyclic and fused azines and azoles as histamine H4 receptor ligands IF: 3,455
  Autorzy:
  D.Łażewska, E.Dominguez-Álvarez, K.Kamińska, K.Kuder, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 23, strony: 1870-1925), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867323666160411143151 - link do publikacji
 11. The histamine H3 receptor inverse agonist pitolisant reduces body weight in obese mice IF: 2,238
  Autorzy:
  Kotańska M, Kuder KJ, Szczepańska K, Sapa J, Kieć-Kononowicz K
  Czasopismo:
  Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology (rok: 2018, tom: 391(8), strony: 875-881), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00210-018-1516-2 - link do publikacji
 12. The novel non-imidazole histamine H3 receptor antagonist DL77 reduces voluntary alcohol intake and ethanol-induced conditioned place preference in mice IF: 2,976
  Autorzy:
  A.Bahi, B.Sadek, S.M.Nurulain, D.Łażewska, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Physiol. Behav. (rok: 2015, tom: 151, strony: 189-197), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physbeh.2015.07.012 - link do publikacji
 13. Anticonvulsant evaluation of novel non-imidazole histamine H3R antagonists in different convulsion models in rats IF: 2,538
  Autorzy:
  Alachkar A, Latacz G, Siwek A, Lubelska A, Honkisz E, Gryboś A, Łażewska D, Handzlik J, Stark H, Kiec-Kononowicz K, Sadek B.
  Czasopismo:
  Pharmacology, Biochemistry and Behavior (rok: 2018, tom: 170, strony: 14-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pbb.2018.04.010 - link do publikacji
 14. Anticonvulsive effect of nonimidazole histamine H3 receptor antagonists. IF: 2,148
  Autorzy:
  Sadek B, Kuder K, Subramanian D, Shafiullah M, Stark H, Lażewska D, Adem A, Kieć-Kononowicz K
  Czasopismo:
  Bevavioural Pharmacology (rok: 2014, tom: 25, strony: 245-52), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1097/FBP.0000000000000042 - link do publikacji
 15. Cholinesterase inhibitory activity of chlorophenoxy derivatives- histamine H3 receptor ligands IF: 2,486
  Autorzy:
  D.Łażewska, J.Jończyk, M.Bajda, N.Szałaj, A.Więckowska, D.Panek, C.Moore, K.Kuder, B.Malawska, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry Letters (rok: 2016, tom: 26, strony: 4140-4145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmcl.2016.04.054 - link do publikacji
 16. Human eosinophilis – potential pharmacological model applied in human histamine H4 receptor research IF: 3,853
  Autorzy:
  M.Grosicki, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Curr. Med. Chem. (rok: 2015, tom: 22, strony: 2087-99), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867322666150311151905#sthash.lF48AMCx.dpuf - link do publikacji
 17. Non-imidazole-based histamine H3 receptor antagonists with anticonvulsant acitivity in different seizure models in male adult rats IF: 2,881
  Autorzy:
  B.Sadek, A.Saad, G.Latacz, K.Kuder, A.Olejarz, T.Karcz, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Drug Design, Development and Therapy (rok: 2016, tom: 10, strony: 3879-3898), Wydawca: Dovepress
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/DDDT.S116192 - link do publikacji
 18. Probing an artificial polypeptide receptor library using a series of novel histamine h3 receptor ligands. IF: 1,975
  Autorzy:
  Bak A, Daszykowski M, Kaminski Z, Kiec-Kononowicz K, Kuder K, Fraczyk J, Kolesinska B, Ciosek P, Polanski J.
  Czasopismo:
  Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (rok: 2014, tom: 17, strony: 141-56), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/13862073113169990054. - link do publikacji
 19. Progress in the development of histamine H3 receptor antagonists/inverse agonists: a patent review (2013-2017) IF: 3,041
  Autorzy:
  D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Expert Opinion Therapeutic Patents (rok: 2018, tom: 28, strony: 44948), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13543776.2018.1424135 - link do publikacji
 20. Synthesis and biological activity of novel tert-amylphenoxyalkyl (homo)piperidine derivatives as histamine H3R ligands IF: 2,93
  Autorzy:
  K.Kuder, D.Łażewska, M.Kaleta, G.Latacz, T.Kottke, A.Olejarz, T.Karcz, A.Fruziński, K.Szczepańska, J.Karolak-Wojciechowska, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 25, strony: 2701-2712), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2017.03.031 - link do publikacji
 21. The Histamine H3 Receptor Antagonist E159 Reverses Memory Deficits Induced by Dizocilpine in Passive Avoidance and Novel Object Recognition Paradigm in Rats IF: 4,4
  Autorzy:
  A. Alachkar, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz, B. Sadek
  Czasopismo:
  Frontiers in Pharmacology (rok: 2017, tom: 8, strony: e709), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fphar.2017.00709 - link do publikacji
 22. The histamine H3 receptor antagonist DL77 ameliorates MK801-induced memory deficits in rats IF: 3,566
  Autorzy:
  N. Eissa, N. Khan, S.K. Ojha, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz, Sadek B.
  Czasopismo:
  Frontiers in Neuroscience (rok: 2018, tom: 12, strony: 42), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fnins.2018.00042 - link do publikacji
 23. (2-Arylethenyl)-1,3,5-triazin-2-amines as novel histamine H4 receptor ligands IF: 3,447
  Autorzy:
  K.Kamińska, J.Ziemba, J.Ner, J.Schwed, D.Łażewska, M.Więcek, T.Karcz, A.Olejarz, G.Latacz, K.Kuder, T.Kottke, M.Zygmunt, J.Sapa, J.Karolak-Wojciechowska, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Eur J Med Chem (rok: 2015, tom: 103, strony: 238-251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2015.08.014. - link do publikacji
 24. Anticonvulsant properties of histamine H3 receptors ligands belonging to N- substituted carbamates of imidazopropanol IF: 2,427
  Autorzy:
  B.Sadek, S. Shehab, M. Więcek, D. Subramanian, M. Shafiullah, K. Kieć-Kononowicz, Adem A
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicianl Chemistry Letters (rok: 2013, tom: 23, strony: 4886-4891), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmcl.2013.06.075. - link do publikacji
 25. Antinociceptove effect of co-administered NMDA and histamine H4 receptor antagonist in rat model of acute pain IF: 2,587
  Autorzy:
  R.Wolińska, A.Leśniak, M.Żochowska, M.Sacharczuk, K.Kieć-Kononowicz, M.Bujalska-Zadrożny
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2017, tom: 69, strony: 222-228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 26. Discovery of novel lead in the group of N-substituted piperazine ether derivatives with potential histamine H3 receptor activity IF: 1,458
  Autorzy:
  Kuder KJ, Stachnik M, Schunack W, Szymańska E, Kieć-Kononowicz K.
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 10, strony: 588-99), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/15734064113096660050 - link do publikacji
 27. Fluorescent GPCR ligands as new tools in pharmacology-update, years 2008-early 2014 IF: 3,853
  Autorzy:
  K. Kuder, K. Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 21, strony: 3962-75), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867321666140826120058 - link do publikacji
 28. In vitro study of histamine and histamine receptor ligands influence on the adhesion of purified human eosinophils to endothelium IF: 2,73
  Autorzy:
  M.Grosicki, T.Wójcik, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmacology (rok: 2016, tom: 777, strony: 49-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2016.02.061 - link do publikacji
 29. The computer-aided discovery of novel family of the 5-HT6 serotonin receptor ligands among derivatives of 4-benzyl-1,3,5-triazine IF: 4,519
  Autorzy:
  D. Łażewska, R. Kurczab, M. Więcek, K. Kamińska, G. Satała, M. Jastrzębska-Więsek, A. Partyka, A.J. Bojarski, A. Wesołowska, K. Kieć-Kononowicz, J. Handzlik
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 135, strony: 117-124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2017.04.033 - link do publikacji
 30. The synthesis of 1,3,5-triazine derivatives and JNJ7777120 analogues with the histamine H4 receptor affinity and their interaction with PTEN promoter IF: 2,802
  Autorzy:
  G.Latacz, P.Kechagioglou, R.Papi, D.Łażewska, M.Więcek, K.Kamińska, P.Wencel, T.Karcz, J.Schwed, H.Stark, D.A.Kyriakidis, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Chemical Biology & Drug Design (rok: 2016, tom: 88, strony: 254-263), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cbdd.12752 - link do publikacji
 31. Aryl-1,3,5-triazine derivatives as histamine H4 receptor ligands. IF: 3,447
  Autorzy:
  Łażewska D, Więcek M, Ner J, Kamińska K, Kottke T, Schwed JS, Zygmunt M, Karcz T, Olejarz A, Kuder K, Latacz G, Grosicki M, Sapa J, Karolak-Wojciechowska J, Stark H, Kieć-Kononowicz K.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 83, strony: 534-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2014.06.032 - link do publikacji
 32. Synthesis and computer-aided analysis of the role of linker for novel ligands of the 5-HT6 serotonin receptor among substituted 1,3,5-triazinylpiperazines IF: 3,929
  Autorzy:
  Łażewska D, Kurczab R, Więcek M, Satała G, Kieć-Kononowicz K, Handzlik J.
  Czasopismo:
  Bioorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 84, strony: 319-325), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioorg.2018.11.046 - link do publikacji
 1. Adhesion of human eosinophils to endothelium cells the study of selective histamine receptors antagonists effects on eosinophils adhesion properties
  Autorzy:
  M.Grosicki, T.Wójcik, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EHRS, 44st Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 6-9 May
  Status:
  Opublikowana
 2. Antiociceptive effects of novel histamine H3R receptor antagonist in mouse model of neuropathic pain
  Autorzy:
  K Popiołek-Barczyk, D Łażewska, G Latacz, W Makuch, E Rojewska, K Kieć-Kononowicz, J Mika
  Konferencja:
  Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches (rok: 2017, ), Wydawca: Folia Neuropathologica
  Data:
  konferencja 19-20 October
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania nad potencjalnymi ligandami receptora histaminowego H3 w grupie pochodnych piperydynylo-pentoxyfenolu
  Autorzy:
  A.Olejarz, T.Karcz, D.Łażewska, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VI Konferencja Doktorantów UJ CM (rok: 2016, ), Wydawca: UJ CM
  Data:
  konferencja 23,04
  Status:
  Opublikowana
 4. Beta-arrestin-2 activity of novel aryl- 1,3,5-triazine derivatives
  Autorzy:
  A.Olejarz, K.Kamińska, M.Więcek, T.Littmann, A.Buschauer, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  8th Summer School Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: University of Regensburg
  Data:
  konferencja 21-23 September
  Status:
  Opublikowana
 5. COMPARISON OF PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF HYDROCHLORIDE SALT AND FREE BASE OF PUTATIVE HISTAMINE H4 LIGANDS
  Autorzy:
  M. Adami, C. Micheloni, D. Grandi, H. Stark, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  1st Joint meeting of the European and Japanese Histamine Research Societies (rok: 2017, ), Wydawca: Vrije Univeristat Amsterdam
  Data:
  konferencja 11-13 MAY AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
  Status:
  Opublikowana
 6. Docking of triazine derivatives to histamine H4 receptor homology model;
  Autorzy:
  K.Kuder, K.Kamińska, D.Łażewska, T.Kottke, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  8th Joint Meeting on Medicinal Chemistry (rok: 2013, ), Wydawca: Chair and Department of Synthesis and Chemical Technology of Pharmaceutical Substances
  Data:
  konferencja 30.06-04.07
  Status:
  Opublikowana
 7. E-162 - HISTAMINE H3 RECEPTOR LIGAND – ANTICONVULSANT ACTIVITY, METABOLIC STABILITY AND TOXICITY EVALUATION
  Autorzy:
  D. Łażewska, G. Latacz, A. Olejarz, E. Honkisz, T. Karcz, H. Stark, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences (rok: 2017, ), Wydawca: Jagiellonian Univeristy Medical College
  Data:
  konferencja 26-27 May
  Status:
  Opublikowana
 8. Histamina w procesach zapalnych – rola receptorów histaminowych w procesie adhezji ludzkich eozynofili do śródbłonka naczyniowego
  Autorzy:
  M.Grosicki, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VI Konferencja Doktorantów UJ CM (rok: 2016, ), Wydawca: UJ CM
  Data:
  konferencja 23 Kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 9. Phenoxyhexylamine derivatives as histamine H3R receptor ligands
  Autorzy:
  D.Łażewska, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XXIV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: European Federation Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 28 August - 1 September
  Status:
  Opublikowana
 10. Rola receptorów histaminowych H4 w adhezji eozynofili do komórek śródbłonka
  Autorzy:
  M.Grosicki, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów CM UJ (rok: 2015, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 28-29 May
  Status:
  Opublikowana
 11. Search for histamine H4 receptor ligands in the group of 1,3,5-triazine derivatives
  Autorzy:
  K.Kamińska, J.Ner, M.Więcek, J.Handzlik, J.S.Schwed, R.Seifert, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Summer School on Medicinal Chemistry (rok: 2012, ), Wydawca: Universitat Regensburg
  Data:
  konferencja 26-28 September
  Status:
  Opublikowana
 12. Synthesis and docking of series of novel piperazine 4N-substituted derivatives to histamine H3 receptor homology model
  Autorzy:
  K.Szczepańska, M.Kasprzyk, K.Kuder, J.S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 3-5 July
  Status:
  Opublikowana
 13. (Hetero)cykliczne pochodne 1,3,5-triazyny jako potencjalne ligandy receptora H4 histaminowego
  Autorzy:
  K.Kamińska, M.Więcek, J.S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ (rok: 2015, ), Wydawca: Toarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 28-29 May
  Status:
  Opublikowana
 14. ACETYL- AND BUTYRYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF HISTAMINE H3 RECEPTOR LIGANDS
  Autorzy:
  D. Łażewska, M. Bajda, S. Hagenow, E. Stawarska, P. Zaręba, H. Stark, B. Malawska, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  1st Joint meeting of the European and Japanese Histamine Research Societies (rok: 2017, ), Wydawca: Vrije Universitat Amsterdam
  Data:
  konferencja 11-13 May
  Status:
  Opublikowana
 15. Alkyl/cyckloalkyl derivatives of 1,3,5-triazine as human histamine H4 receptor ligands
  Autorzy:
  D.Łażewska, A.Fatel, K.Kamińska, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  45th Annual Meeting of the European Histamine Research Society (rok: 2016, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 11-14 May
  Status:
  Opublikowana
 16. DERIVATIVES OF TERT-AMYLPHENOXYALKYL AS HISTAMINE H3 RECEPTOR LIGANDS AND MONOAMINE OXIDASE B INHIBITORS
  Autorzy:
  D. Łażewska, A. Olejarz, A. Siwek, A. Doroz-Płonka, U. Cichoń, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EpiChemBio (CM1406) and MuTaLig COST (CA15135) actions joint annual meeting. A bridge between EpiChemBio and MuTaLig COST Actions (rok: 2017, ), Wydawca: EpiChemBio and MuTaLig COST Actions
  Data:
  konferencja 22-24 September Porto Portugal
  Status:
  Opublikowana
 17. Docking of aryl-1,3,5-triazines to histamine H4 homology receptor
  Autorzy:
  K.Kuder, K.Kamińska, D.Łażewska, T.Kottke, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  UGM& Conference 2015 Europe (rok: 2015, ), Wydawca: Chemical Computing Group
  Data:
  konferencja 12-15 May
  Status:
  Opublikowana
 18. Histamine H4 receptor affinity of 1,3,5-triazine derivatives
  Autorzy:
  K.Kamińska, M.Więcek, M.Adami, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  DPhG Jahrestagung 2015, Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft
  Data:
  konferencja 23-25 September
  Status:
  Opublikowana
 19. Influence of chloro substitution in 6-aryl moiety of 4-(4-methylpiperazino)-1,3,5-triazine-2-amines on histamine H4 receptor affinity;
  Autorzy:
  K.Kamińska, J.Ner, M.Więcek, J.Handzlik, J.S.Schwed, R.Seifert, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2012, ), Wydawca: Chair and Department of Synthesis and Chemical Technology of Pharmaceutical Substances
  Data:
  konferencja 13.09-15.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 20. POCHODNE PIRYDYLOPIPERAZYNY JAKO NOWE AKTYWNE LIGANDY RECEPTORÓW H3 HISTAMINOWYCH
  Autorzy:
  K. Szczepańska, T. Karcz, M. Kotańska, K. Kuder, S. Mogilski, A. Siwek, H. Stark, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu. (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 19 - 22 Wrzesień, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 21. POSZUKIWANIE LIGANDÓW RECEPTORÓW 5-HT6 SEROTONINOWYCH WŚRÓD POCHODNYCH 1,3,5-TRIAZYNY
  Autorzy:
  M. Więcek, K. Kamińska, D. Łażewska, G. Satała, A.J. Bojarski, K. Kieć-Kononowicz, J. Handzlik
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu. (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 19-22 September, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 22. Poszukiwanie ligandów receptorów H4 histaminowych wśród pochodnych 1,3,5-triazyny
  Autorzy:
  K.Kamińska, M.Więcek, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09
  Status:
  Opublikowana
 23. Synteza i modelowanie molekularne nowych pochodnych piperazynowych jako ligandów receptorów H3 histaminowych
  Autorzy:
  K.Szczepańska, K.Kuder, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców AZYMUT 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Azymut 2015
  Data:
  konferencja 45094
  Status:
  Opublikowana
 24. The determination of ADME-Tox parameters in vitro of the new histamine H3R antagonists with anticonvulsant activity in male adult rats
  Autorzy:
  G.Latacz, A.Lubelska, A.Olejarz, T.Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 27-29 October
  Status:
  Opublikowana
 25. Why it is a good idea to perform pharmacological studies on human primary cells - the story of DL76 the histamine H3 receptor ligand
  Autorzy:
  M. Grosicki, A. Adami, C. Micheloni, S. Chłopicki, D. Łażewska, M. Więcek, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  48th Meeting of the EHRS (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-18 May
  Status:
  Opublikowana
 26. ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OF A NOVEL HISTAMINE H3 RECEPTOR ANTAGONISTS IN MOUSE MODEL OF NEUROPATHIC PAIN
  Autorzy:
  K. Popiołek-Barczyk, D. Łażewska, G. Latacz, A. Olejarz, H. Stark, W. Makuch, K. Kieć-Kononowicz, J. Mika
  Konferencja:
  48th Meeting of the EHRS (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15 -18 May
  Status:
  Opublikowana
 27. Activity of the 1,3,5-triazine derivatives – potent histamine H4 receptor ligands
  Autorzy:
  K.Kamińska, M.Więcek, M.Zygmunt, M.Adami, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 17-20 September
  Status:
  Opublikowana
 28. Antiseizure properties of chlorophenoxy aminoalkyl derivatives
  Autorzy:
  D.Łażewska, K.Kuder, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  DPh Jahrestagung 2015, Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft
  Data:
  konferencja 23-25 September
  Status:
  Opublikowana
 29. Characterization of N-substituted-N-[4-(4-(7-phenoxyheptyl)piperazin-l-yl)butyl]guanidines as histamine H3 receptor antagonists
  Autorzy:
  A.Olejarz, M.Staszewski, T.Karcz, K.Walczyński, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  45th Annual Meeting of the European Histamine Research Society (rok: 2016, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 11-14 May
  Status:
  Opublikowana
 30. Histamine H3 receptor activity of (homo)piperidinyl-pentoxyphenyl derivatives
  Autorzy:
  K.Kieć-Kononowicz, S.Schwed, L.Weizel, H.Stark, D.Łażewska
  Konferencja:
  42nd Annual Meeting European Histamine Research Society (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badan nad Histaminą
  Data:
  konferencja 8-11 May
  Status:
  Opublikowana
 31. Histamine H4 receptor ligands – their in vitro study on eosinphils adhesion to endothelium
  Autorzy:
  M.Grosicki, S.Chłopicki, D.Łażewska, M.Więcek, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Society of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 15-17 September
  Status:
  Opublikowana
 32. Histamine in inflamation – pharmacological study of histamine receptors ligands on human eosinophils activity
  Autorzy:
  M.Grosicki, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN
  Data:
  konferencja 15-18 June
  Status:
  Opublikowana
 33. In vitro cytotoxicity evaluation of 3 piperidinopropan-1-ol derivatives with H3R activity and 1,3,5-triazine derivatives with H4R activity
  Autorzy:
  G.Latacz, K.Kamińska, D.Łażewska, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  42nd Annual Meeting European Histamine Research Society (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 8-11 May
  Status:
  Opublikowana
 34. Inhibition of monoamine oxidase B by novel analogs and derivatives of piperidinyl-propoxy benzene
  Autorzy:
  A.Olejarz, U.Cichoń, D.Łażewska, T.Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 27-29 October
  Status:
  Opublikowana
 35. MULTIFUCTIONAL LIGANDS TARGETING HISTAMINE H3 RECEPTOR AND CHOLINESTERASES
  Autorzy:
  P. Zaręba, M. Bajda, J. Godyń, B. Gryzło, E. Stawarska, D. Łażewska, H. Stark, K. Kieć-Kononowicz, B. Malawska
  Konferencja:
  EpiChemBio (CM1406) and MuTaLig COST (CA15135) actions joint annual meeting. A bridge between EpiChemBio and MuTaLig COST Actions (rok: 2017, ), Wydawca: EpiChemBio and MuTaLig COST Actions
  Data:
  konferencja 22 - 24 September, Porto Portugal
  Status:
  Opublikowana
 36. NON-IMIDAZOLE HISTAMINE H3 RECEPTOR LIGANDS – IN VITRO SAFETY EVALUATION
  Autorzy:
  G. Latacz, E. Honkisz, M. Kaleta, T. Karcz, A. Siwek, A. Olejarz, D. Łażewska, H. Stark, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  1st Joint meeting of the European and Japanese Histamine Research Societies (rok: 2017, ), Wydawca: Vrije Universitat Amsterdam
  Data:
  konferencja 11th – 13th May, Amsterdam, the Netherlands
  Status:
  Opublikowana
 37. NOVEL NON-IMIDAZOLE H3 RECEPTOR ANTAGONIST REDUCES SCOPOLAMINE-INDUCED MEMORY IMPAIRMENT IN VARIOUS MICE MODELS
  Autorzy:
  S. Mogilski, K. Pytka, D. Łażewska, B. Filipek, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  47th European Brain & Behaviour Society Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: European Brain and Behaviour Society
  Data:
  konferencja 8-11 September Bilbao Spain
  Status:
  Opublikowana
 38. Piperidino-pentoxyphenyl derivatives and analogs as histamine H3 receptors antagonists
  Autorzy:
  T.Karcz, D.Łażewska, S.Schwed, A.Olejarz, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Meeting Amsterdam 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: COST Action CM1207 - GLISTEN
  Data:
  konferencja 12-13 October
  Status:
  Opublikowana
 39. Receptory histaminowe jako nowy cel terapii bólu neuropatycznego
  Autorzy:
  K Popiołek-Barczyk, D Łażewska, W Makuch, K. Kieć-Kononowicz, J. Mika
  Konferencja:
  Postępy w leczeniu bólu - 10-lecie studiów podyplomowych "Medycyna Bólu" (rok: 2017, ), Wydawca: Index Copernicus International
  Data:
  konferencja 6-7 Pażdziernika Kraków
  Status:
  Opublikowana
 40. Search for histamine H4 ligands
  Autorzy:
  K.Kieć-Kononowicz, K.Kamińska, M.Więcek, T.Karcz, J.Handzlik, D.Łażewska, M.Grosicki, K.Kuder, H.Stark, T.Kottke, S.Schwed, L.Weizel, J.Karolak-Wojciechowska, Sz.Mogilski, M.Kubacka, B.Filipek
  Konferencja:
  COST Action BM0806 Final Conference (rok: 2013, ), Wydawca: COST Action BM0806
  Data:
  konferencja 21-23 March
  Status:
  Opublikowana
 41. Selected ADMETox parametres of new histamine H4 receptor ligands
  Autorzy:
  K.Kamińska, M.Więcek, G.Latacz, J.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN
  Data:
  konferencja 15018 June
  Status:
  Opublikowana
 42. Selektywność działania imidazolowych ligandów wobec receptorów H3 oraz H4 histaminowych
  Autorzy:
  M.Więcek, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09
  Status:
  Opublikowana
 43. Synthesis and docking of series of novel diazine derivatives to histamine H3 receptor homology model
  Autorzy:
  K.Szczepańska, K.Kuder, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 17-20 September
  Status:
  Opublikowana
 44. The anti-proliferative and proapoptotic action of amide derivatives of JNJ7777120 - non-imidazole H4R antagonist - on human T-cell lymphona (HuT102)
  Autorzy:
  E. Honkisz-Orzechowska, D. Łażewska, G. Latacz, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  IX Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 13-15 września
  Status:
  Opublikowana
 45. The histamine H3 receptor antagonist DL77 reduces voluntary alcohol intake and ethanol-induced conditioned place preference in mice
  Autorzy:
  B.Sadek, A.Bahi, D.Łażewska, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EHRS, 44st Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 6-9 May
  Status:
  Opublikowana
 46. The influence of free amino group in position of 4-(4-methylpiperazin-yl)-6-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazine on histamine H4R affinity
  Autorzy:
  M.Więcek, D.Łażewska, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  8th Joint Meeting on Medicinal Chemistry (rok: 2013, ), Wydawca: Chair and Department of Synthesis and Chemical Technology of Pharmaceutical Substances
  Data:
  konferencja 30.06-04.07
  Status:
  Opublikowana
 47. Activity profile and drug-likeness properties of the most potent (4-methylpiperazin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine styryl derivatives
  Autorzy:
  K.Kamińska, J.Ner, A.Olejarz, T.Karcz, G.Latacz, J.S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EHRS, 44st Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 6-9 May
  Status:
  Opublikowana
 48. Antinociceptive effects of novel histmine H3R receptor antagonists, E162 and its influence on morphine analgesia of neuropathic pain in the mouse
  Autorzy:
  K. Popiołek-Barczyk, D. Łażewska, G. Latacz, W. Makuch, A. Piotrowska, K. Kieć-Kononowicz, J. Mika
  Konferencja:
  NEURONUS 2018, IBRO NEUROSCIENCE FORUM (rok: 2018, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 20-22 April
  Status:
  Opublikowana
 49. Chemistry of 1,3,5-triazines as a New histamine H4 receptor ligands.
  Autorzy:
  K. Kamińska, J. Ner, M. Więcek, S. Schwed, J. Handzlik, H. Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  3rd Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2013, ), Wydawca: University of Cagliari
  Data:
  konferencja 27-29 September
  Status:
  Opublikowana
 50. Effects of pharmocological modulation of the histmaine H3 receptor on the process of nociception in neuropathic pain
  Autorzy:
  K. Popiołek-Barczyk, D. Łażewska, G. Latacz, A. Olejarz, H. Stark, W. Makuch, K, Kieć-Kononowicz, J. Mika
  Konferencja:
  XVIIth Conference of the Polish Histamine Research Society (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 25-27 October
  Status:
  Opublikowana
 51. Histamine H3/H4 receptor ligands
  Autorzy:
  D.Łażewska, M.Więcek, K.Kuder, S.Schwed, L.Weizel, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  COST Action BM0806 Final Conference (rok: 2013, ), Wydawca: COST Action BM0806
  Data:
  konferencja 21-23 March
  Status:
  Opublikowana
 52. Synthesis and metabolic stability (in silico, in vitro) of main metabolites of DL-76 – the histamine H3R antagonist
  Autorzy:
  M.Więcek, A.Kłyż, G.Latacz, D.Łażewska, K.Kieć-Kononowicz:
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 19-23 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 53. Tert-amylphenoxy derivatives of 4-methyl- and homo-piperidine ligands of histamine H3 receptor as acetyl- and butyrylcholinesterase inhibitors
  Autorzy:
  D.Łażewska, M.Bajda, A.Gawalska, E.Stawarska, J.Godyń, B.Malawska, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  1st Annual Meeting MuTaLig COST ACTION CA15135 (rok: 2016, ), Wydawca: COST ACTION15135
  Data:
  konferencja 21-22 July
  Status:
  Opublikowana
 54. β-ARRESTIN RECRUITMENT BY HISTAMINE H4R LIGANDS FROM THE GROUP OF NOVEL ARYL-1,3,5-TRIAIZNE DERIVATIVES
  Autorzy:
  A. Olejarz-Maciej, K. Kamińska, M. Więcek, D. Łażewska, T. Karcz, T. Littmann, A. buschauer, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  48th Meeting of the EHRS (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-18 May
  Status:
  Opublikowana
 55. Analogs and derivatives of piperidinyl-phenoxyphenyl compounds as istamine H3 receptor ligands
  Autorzy:
  D.Łażewska, Sz.Mogilski, S.Schwed, M.Kubacka, T.Karcz, A.Olejarz, B.Filipek, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  EHRS, 44st Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 6-9 May
  Status:
  Opublikowana
 56. Anti-inflammatory and antinociceptive effects of the histamine H4-receptor antagonists in animal models of acute inflammation
  Autorzy:
  Sz.Mogilski, M.Kubacka, M.Więcek, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  28th Intenational Congress of the Polish Pharmacological Society (rok: 2013, ), Wydawca: Polish Pharmacological Society
  Data:
  konferencja 23-25 May
  Status:
  Opublikowana
 57. BIPHENYL DERIVATIVES – HISTAMINE H3 RECEPTOR LIGANDS AND CHOLINESTERASE INHIBITORS
  Autorzy:
  D. Łażewska, P. Zaręba, S. Mogilski, M. Więcek, B. Filipek, B. Malawska, K. Kieć-Kononowicz1
  Konferencja:
  World Histamine Symposium 2018, A satellite symposium of WCP2018, 2nd Joint Symposium of European and Japaneses Histamine Research Societies (rok: 2018, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 7-9 July
  Status:
  Opublikowana
 58. Biased activity of nvel aryl-1,3,5-triazine derivatives
  Autorzy:
  A. Olejarz-Maciej, K. Kamińska, M. Więcek, D. Łażewska, T. Karcz, T. Littmann, A. Buschauer, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro PhD Network (rok: 2018, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 12-14 July
  Status:
  Opublikowana
 59. Heterocyclic 1,3,5-triazine derivatives as new histamine H4 receptor ligands
  Autorzy:
  K.Kamińska, M.Więcek, J.S.Schwed, D.Łażewska, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 3-5 June
  Status:
  Opublikowana
 60. Histamine in inflammation – the involvement of histamine H4 receptor in human eosinophils adhesion to endothelium
  Autorzy:
  M.Grosicki, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  45th Annual Meeting of the European Histamine Research Society (rok: 2016, ), Wydawca: EHRS
  Data:
  konferencja 11-14 May
  Status:
  Opublikowana
 61. PHENOXYMETHYL DERIVATIVES OF 1,3,5-TRIAZINE AS NOVEL CLASS OF 5-HT6 RECEPTOR LIGANDS
  Autorzy:
  D. Łażewska, M. Więcek, M. Stelmasiński, G. Satała, R. Kurczab, A.J. Bojarski, K. Kieć-Kononowicz, J. Handzlik
  Konferencja:
  10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: European Fereration for Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 25-28 June Dubrovnik (Srebreno)
  Status:
  Opublikowana
 62. Pharmacological profiling of the newly synthesized histamine H4 ligands – compounds effect on human eosinophils adhesion to endothelium
  Autorzy:
  M.Grosicki, S.Chłopicki, D.Łażewska, M.Więcek, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 27-29 October
  Status:
  Opublikowana
 63. Pharmacological properties of series of novel histamine H3 receptor ligands
  Autorzy:
  K.Szczepańska, K.Kuder, A.Olejarz, T.Karcz, K.Pytka, E.Żmudzka, M.Kotańska, A.Siwek, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Society of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 15-17 September
  Status:
  Opublikowana
 64. Pharmacology of eosinophils adhesion to endothelium cells – study of modulatory effects of histamine and histamine receptors ligands
  Autorzy:
  M.Grosicki, T.Wójcik, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 3-5 July
  Status:
  Opublikowana
 65. Role histamine in the regulation of eosinophils adhesion to endothelial cell
  Autorzy:
  M.Grosicki, T.Wójcik, S.Chłopicki, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  23rd Kraków Conference on Endothelium (6th JCET Seminar) (rok: 2015, ), Wydawca: Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics
  Data:
  konferencja 11-14 June Wierchomla Mała
  Status:
  Opublikowana
 66. Search for new histamine H4 receptor ligands in the group of 1,3,5-triazine derivatives
  Autorzy:
  M.Stelmasiński, P.Porwisz, M.Więcek, K.Kamińska, T.Kottke, S.Schwed, J.Handzlik, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  42nd Annual Meeting European Histamine Research Society (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 7-11 May
  Status:
  Opublikowana
 67. The search for histamine H4 receptor ligands among urea/thiourea derivatives
  Autorzy:
  E.Dominguez-Álvarez, D.Łażewska, S.Schwed, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
  Data:
  konferencja 27-29 October
  Status:
  Opublikowana
 68. The study of metabolic stability of 1-[3-(4-tert-butylphenoxy)-propyl]piperidine (DL-76), the histamine H3R antagonist using in silico, in vitro and in vivo methods
  Autorzy:
  M.Więcek, A.Kłyż, G.Latacz, M.Szafarz, D.Łażewska, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Data:
  konferencja 17-20 September
  Status:
  Opublikowana
 69. The synthesis of 1,3,5-triazine derivatives and JNJ7777120 analogues – their histamine H4 receptor affinity and interaction with PTEN, HDC and DAO promoters
  Autorzy:
  G.Latacz, P.Kechagioglou, R.Papi, D.Łażewska, M.Więcek, K.Kamińska, P.Wencel, T.Karcz, J.S.Schwed, H.Stark, D.A.Kyriakidis, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 3-5 July
  Status:
  Opublikowana
 1. Histamine H3R Antagonists: From Scaffold Hopping to Clinical Candidates
  Autorzy:
  B. Sadek, D. Łażewska, S. Hagenow , K. Kieć-Kononowicz , and H. Stark
  Książka:
  Histamine Receptors. Clinical and preclinical aspects (rok: 2016, tom: 28, strony: 109-155), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 2. Approaches to recombinant histamine H3/H4 receptor expression in mammalian cells
  Autorzy:
  T. Karcz, U. Cichoń, K. Kieć-Kononowicz
  Książka:
  Histamine Receptors as Drug Targets. Methods in Pharmacology and Toxicology. (rok: 2017, ), Wydawca: Humana Press, New York NY
  Status:
  Opublikowana
 3. Techniques Used in Pharmacological Evaluation of Histamine H4 Receptor Function on Native Human Eosinophils.
  Autorzy:
  M. Grosicki, K. Kieć-Kononowicz
  Książka:
  Histamine Receptors as Drug Targets. Methods in Pharmacology and Toxicology. (rok: 2017, ), Wydawca: Humana Press, New York, NY
  Status:
  Opublikowana