Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczących

2011/02/A/ST2/00298

Słowa kluczowe:

spektroskopia molekularna kompleksy międzymolekularne spektroskopia mikrofalowa

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST9_3: Materia międzygwiazdowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

INSTYTUT FIZYKI PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Kisiel 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 1 272 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-28

Zakończenie projektu: 2016-12-28

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Szybki generator funkcji arbitralnych. Za kwotę 291 000 PLN
 2. wzmacniacz mocy 1-6GHz. Za kwotę 0 PLN
 3. wzmacniacz mocy 6-18GHz. Za kwotę 63 904 PLN
 4. Generator impulsów. Za kwotę 0 PLN
 5. Szybki oscyloskop cyfrowy. Za kwotę 236 000 PLN
 6. Generator mikrofalowy o dużej stabilności. Za kwotę 114 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 1. Comprehensive analysis of the rotational spectrum of 2,2-dichloropropane IF: 1,529
  Autorzy:
  Ewa Białkowska-Jaworska, Lech Pszczółkowski, Zbigniew Kisiel
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 308-309, strony: 20-27), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jms.2014.12.024 - link do publikacji
 2. Concerted hydrogen-bond breaking by quantum tunneling in the water hexamer prism IF: 33,611
  Autorzy:
  J.O. Richardson, C.Pérez, S.Lobsiger, A.A.Reid, B.Temelso, G.C.Shields, Z.Kisiel, D.J. Wales, B.H.Pate, S.C.Althorpe
  Czasopismo:
  Science (rok: 2016, tom: 351, strony: 1310-1313+ Suppl. Materials:1-88), Wydawca: sciencemag.org
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1126/science.aae0012 - link do publikacji
 3. Millimetre wave rotational spectrum of glycolic acid IF: 1,482
  Autorzy:
  Zbigniew Kisiel, Lech Pszczółkowski, Ewa Białkowska-Jaworska, Steven B. Charnley
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Spectroscopy (rok: 2016, tom: 321, strony: 13-22), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jms.2016.01.014 - link do publikacji
 4. Rotation and Rotation−Vibration Spectroscopy of the 0+−0− Inversion Doublet in Deuterated Cyanamide IF: 2,771
  Autorzy:
  Zbigniew Kisiel, Adam Krasnicki, Wolfgang Jabs, Eric Herbst, Brenda P. Winnewisser, Manfred Winnewisser
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2013, tom: 117, strony: 9889−9898), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp3128687 - link do publikacji
 5. Wetting Camphor: Multi-Isotopic Substitution Identifies the Complementary Roles of Hydrogen Bonding and Dispersive Forces IF: 7,458
  Autorzy:
  Cristóbal Pérez, Anna Krin, Amanda L. Steber, Juan C. López, Zbigniew Kisiel, Melanie Schnell
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2016, tom: 7, strony: 154-160), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.5b02541 - link do publikacji
 6. Far-Infrared Spectrum of S(CN)2 Measured with Synchrotron Radiation: Global Analysis of the Available High-Resolution Spectroscopic Data IF: 2,771
  Autorzy:
  Zbigniew Kisiel, Manfred Winnewisser, Brenda P. Winnewisser, Frank C. De Lucia, Dennis W. Tokaryk, Brant E. Billinghurst
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2013, tom: 117, strony: 13815-13824), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp408255m - link do publikacji
 7. Laboratory characterization and astrophysical detection of vibrationally excited states of vinyl cyanide in Orion-KL IF: 4,479
  Autorzy:
  A.Lopez, B.Tercero, Z.Kisiel, A.M.Daly, C.Bermudez, H.Calcutt, N.Marcelino, S.Viti, B.J.Drouin, I.R.Medvedev, C.F.Neese, L.Pszczółkowski, J.L.Alonso, J.Cernicharo
  Czasopismo:
  Astronomy & Astrophysics (rok: 2014, tom: 572, strony: A44: 1-39), Wydawca: EDP Sciences
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1051/0004-6361/201423622 - link do publikacji
 8. Rotation-vibration interactions in the spectra of polycyclic aromatic hydrocarbons: Quinoline as a test-case species IF: 3,123
  Autorzy:
  O.Pirali, Z.Kisiel, M.Goubet, S.Gruet, M.A.Martin-Drumel, A.Cuisset, F.Hindle, G.Mouret
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2015, tom: 142, strony: 104310-1-11), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4913750 - link do publikacji
 9. A rigorous detection of interstellar CH3NCO: An important missing species in astrochemical networks IF: 4,378
  Autorzy:
  J. Cernicharo, Z.Kisiel, B.Tercero, L.Kolesniková, I.R.Medvedev, A.López, S.Fortman, M.Winnewisser, F.C. de Lucia, J.L.Alonso, J.-C. Guillemin
  Czasopismo:
  Astronomy & Astrophysics (rok: 2016, tom: 587, strony: L5: 1-44), Wydawca: EDP Sciences
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1051/0004-6361/201527531 - link do publikacji
 10. Far-infrared spectrum of S(CN)2 measured with synchrotron radiation: Global analysis of the available high-resolution spectroscopic data
  Autorzy:
  Zbigniew Kisiel, Manfred Winnewisse, Brenda P. Winnewisser, Frank C.De Lucia, Dennis W.Tokaryk, Brant E.Billinghurst
  Czasopismo:
  Canadian Light Source Research Report (rok: 2014, tom: 2013, strony: 36-38), Wydawca: Canadian Light Source Inc.
  Status:
  Opublikowane
 11. High-J rotational spectrum of toluene in |m| <= 3 torsional states IF: 1,593
  Autorzy:
  Vadim V. Ilyushin, Eugene A. Alekseev, Zbigniew Kisiel, Lech Pszczółkowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jms.2017.01.005 - link do publikacji
 12. Lowest vibrational states of acrylonitrile from microwave and synchrotron radiation spectra IF: 1,482
  Autorzy:
  Zbigniew Kisiel, Marie-Aline Martin-Drumel, Olivier Pirali
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 315, strony: 83-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jms.2015.03.003 - link do publikacji
 13. Broadband Fourier transform rotational spectroscopy for structure determination: The water heptamer IF: 2,15
  Autorzy:
  Cristóbal Pérez, Simon Lobsiger, Nathan A. Seifert, Daniel P. Zaleski, Berhane Temelso, George C. Shields, Zbigniew Kisiel,Brooks H. Pate
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2013, tom: 571, strony: 44211), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2013.04.014 - link do publikacji
 14. Interactions between freons: A rotational study of CH2F2-CH2Cl2 IF: 3,935
  Autorzy:
  Qian Gou, Lorenzo Spada, Montserrat Vallejo-Lopez, Zbigniew Kisiel, Walther Caminati
  Czasopismo:
  Chemistry an Asian Journal (rok: 2014, tom: 9, strony: 1032-1038), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/asia.201301722 - link do publikacji
 15. The complete molecular geometry and electric dipole moment of salicyl aldehyde from rotational spectroscopy IF: 1,593
  Autorzy:
  O. Dorosh, E. Białkowska-Jaworska, Z. Kisiel, L. Pszczółkowski, M. Kańska, T.M. Krygowski, H. Mäder
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jms.2017.01.009 - link do publikacji
 16. Corannulene and its complex with water: A tiny cup of water
  Autorzy:
  Cristobal Perez, Amanda L. Steber, Anouk M. Rijs, Berhane Temelso, George C. Shields, Juan Carlos Lopez, Zbigniew Kisiel*,Melanie Schnell*
  Status:
  Złożone
 17. Rotational Spectra of Hydrazoic Acid
  Autorzy:
  K. Vávra, P. Kania, J.Koucký, Z. Kisiel, Š. Urban
  Status:
  Złożone
 18. Comprehensive rotational spectroscopy of the newly identified atmospheric ozone depleter CF3CH2Cl IF: 1,593
  Autorzy:
  Iciar Uriarte, Zbigniew Kisiel, Ewa Białkowska-Jaworska, Lech Pszczółkowski, Patricia Ecija, Francisco J. Basterretxea, Emilio J. Cocinero
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1016/j.jms.2017.02.011 - link do publikacji
 19. Identification of Trace 2-Chloropropene with a New Chirped Pulse Microwave Spectrometer IF: ,525
  Autorzy:
  Zbigniew Kisiel, Jerzy Kosarzewski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Przyjęte